Santykiai – Besąlyginė Meilė

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sveikinu su šiuo patirties momentu ir jame dalinuosi dar viena nedidele, bet svarbia tema, kaip papildymu prie jau esamų temų. Tad dabar atverkime dar vieną unikalią perspektyvą į Visa Tai per atnaujintą/pagilintą Santykių suvokimą. Kone visuose moksluose (nuo matematikos iki sociologijos) Santykio sąvoka nusako ryšį tarp skirtingų… Tuo tarpu – praeitose budimo blog’o temose buvo atskleisti suvokimai, […]

Praktikų Praktika

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Pirmoje šio blog’o temoje supažindinau su esmių esme, dabar supažindinsiu su praktikų praktika. Kaip esmėje išskyriau pačią gyvybę ir iš to išeinančią prasmę – gyvavimą, tai dabar pateiksiu natūralią ir maksimaliai efektyvią to gyvavimo mechaniką. Šia mechanika plačiai dalinasi ir aiškina jau ankščiau minėtas Bashar’as ir dar daug kitų mokymų, nes kaip ir sakiau – tai […]

Šiuolaikinių Technologijų Atspindys – Sugrįžimas į Save

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Tai yra dar viena tema, kuri gali padėti suprasti savęs ir visatos veikimą. Ir tai išdėstysiu per mūsų pasaulio technologijų analogijas. Iš tiesų visos šios technologijos yra tik principų, kurie yra mumyse šešėlis. Tačiau, kadangi mes dabar esame susifokusavę į tuos šešėlius – juos galime panaudoti kaip budimo priemonę – geriau pažinti save patį ir […]

5 Kūrinijos Principai

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Labas, tai yra tema, kurią perėmiau iš jau pristatyme minėto Bashar’o ir tai yra principai kuriais siekiama išaiškinti pagrindinį visos kūrinijos veikimą. Apie šiuos principus jau buvau užsiminęs praeitose temose, tačiau dabar juos visus pateiksiu ant vienos lėkštutės, kad viskas būtų dar aiškiau. Tad kadangi šie principai yra universalūs – įsisavinus juos natūraliai harmonizuojiesi su visu tuo, […]

GYVATĖ – Esmių Esmės Papildymas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Labasss ir vėėėlll ir tai yra dar vienas esmių esmės papildinys, šį kart per archetipinį simbolį, randama kone visose kultūrose, mitologijose ir pačioje gamtoje. Tai yra Gyyyvaaatė, tad gali įsipatoginti, trys kartus giliai įkvėpt – iškvėpt ir pradėt dar vieną mistinę kelionę: Tad jau pats Lietuviškas žodis Gyvatė įkūnija šio simbolio reikšmę: gyvatė, gyvybė, Gyva-Ta, sveikata. Tai yra Gyvasties ir Tąsos […]

Dėmesys/Sąmonė, Poliaroido Analogija – Esmių Esmės Papildinys

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Štai ir pirmas tiesioginis „esmių esmės” papildymas. Šio papildymo paskirtis yra per skirtingas sąvokas ir analogijas atskleisti tą pačią esmių esmę ir geriau ją pažinti. Kitaip sakant, visas genialumas slypi gebėjime visas perspektyvas apjungti į vieną ir taip viską matyti kaip tobulą kompleksinį vienetą. Tai sanskrite vadinama „dharma”, o lietuviškai labai panašiai: darna, harmonija. Be […]

Esmių Esmė

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Taigi Sveikiii ir tai yra pirmoji tema, tačiau labai labai svarbi tema, tai yra temų tema, apie esmiųųų Esmę. Todėl tai tuo pačiu ir be galo abstrakti tema ir gali būti sunkiai pagaunama, komplikuotam protui, kuris nuo mažens yra išmokytas fokusuotis į fizinę tikrovę, detales joje, viską skirstyti, kontroliuoti ir t.t. Tačiau ši tema atvirkščiai […]

Pristatymas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas Webinaras Prisimink Savo Beribį Meistriškumą

Sveiki visi. Tai nėra paprastas dienoraštis ar kokia poezinė improvizacija – šis blogas skirtas pasidalinti struktūrizuota ir koncentruota išmintimi. Čia bus perteikiamos esminės žinios/įžvalgos apie Visa Tai, Kas Yra ir tai bus perteikiama per daugybę įvairių matymų, principų, logijų, koncepcijų, schemų, simbolių, įrankių, praktikų ir t.t. Tačiau visa tai – sumoje yra tik tai kodai […]