Meditacija Kas Savaitę (24 vedamų meditacijų kursas)

Vedamų Meditacijų Grupė

Nuolankumas Neaprėpiamai Gyvenimo Darnai (webinaras)

Dviejų dalių renginys