Susiliejimas Su Gyvenimo Virsmu

Susiliejimas su gyvenimo virsmu, Mylinčios sąmonės erdvė viskam, Šviesa susitinkanti su savimi, Šokanti pasaulio įvairovėje, Švenčianti absoliutų vienį, Ir tai vientisa savasties kontempliacija/meditacija, Nusėsk širdyje, Nusėsk tyloje, Jausk tuštumą, Pamišk viską, Pamiršk save, Ir visuotinė savastis išryškės, Išryškės ir jos autentiškiausia išraiška, Nesupančiota teisimo, Net teisimui pasireiškus, Viskas padeda įsišaknyti, Besąlyginės meilės natūroje, Kuri laiminą […]

Žinučių Rinkinukas Apie Evoliucinį Sąmonės Šokį

Sąmonės evoliucijos kelionėje mūsų žmogiškas ego visad juda kiek lėčiau nei mūsų dvasia. Tad kad išvengti skaudesnių pamokų šioje kelionėje – yra labai svarbu neforsuoti ir taip pat neslopinti šios savo dalies. Tai yra mūsų vadinamos „reptilinės smegenys“, kurios yra atsakingos už mūsų fizinės formos išsaugojimą, tačiau aplink jas dažniausiai būna dar daugybę asocijuotų įsitikinimų, kurie […]

Darna Tarp Santykinio Ir Absoliutaus

Visi dalykai yra santykiniai, Tik tas, kas nėra dalykas – yra absoliutus, Mažas susimaišymas gali duot impulsą pakeisti kryptį, Tačiau didelis susimaišymas gali duoti impulsą pabusti tarp visų krypčių. Čia randasi visuotinė darna. Kliedesio pagrindas yra santykinį laikyti absoliučiu. Pavyzdžiu: „mūsų grupė yra pati geriausia/tyriausia, o kitos grupės yra tokios ir anokios“ arba „aš esu […]

Gilesnė Vienybė Yra Atrandama Ne Panašumuose, Bet Autentiškame Skirtumų Įvertinime

Nors ir siekis atrasti tai, kas tarp mūsų yra bendra iš esmės yra naudingas – kartais tai būna tik nesaugumo jausmo uždanga arba net subtilus dvasinio ego klystkelis, kuomet yra išaukštinamas vienis ir nuvertinami asmeniniai skirtumai (kartais net pridengiant įvertinimu, bet pagal to paties šešėlinio ego darbotvarkę). Aš pats buvau tokiame ratelyje, tačiau per šios […]