Klestėjimas Per Harmoningą Šokį Su Besimainančia Gyvenimo Įvairove

Kiek yra žmonių – tiek yra ir kelių. Net ir individualaus žmogaus gyvenime dažniausiai yra aktualu įtraukti daug skirtingų kelių bei tinkamu metu juos keisti. Kodėl taip yra? Nes egzistencija yra begalybė ir mes esame šokantys begalybės atspindžiai. Tuo tarpu pats gyvenimas klesti per harmoningą prisitaikymą prie kintančios įvairovės. Todėl gyvenimas ir išminčius, kuris susilieja […]

Pažink Dievą, Kaip Viską Apimančią Tikrovę

Tikslingiausias žodinis nurodymas į Dievą – Tai, kas Esti. Tai esatis, kuri esti kaip viskas, kas gali būti, be išimčių. Esatis yra viena ir beribė. Todėl klausimai apie Dievo egzistavimą bei charakteristikas – tai tarsi to paties Dievo (kuris santykinai save apkvailino) juokelis apie save. Nes bet kas, kas gali susimaišyti dėl Dievo sąvokų, bandyti […]

Meilės Klestėjimas (kursas internetu)

Mėnesio Trukmės Kursas

Daugiasluoksnė Sąmonės Kelionė Ir Nuostabiausi Atradimai Joje

Mūsų esminė esybė yra neapreiškiama ir visada tobula; Toliau seka mūsų laisvos perspektyvos į savo beribio potencialo atskleidimą; Šiame atskleidime mes susikuriame sapnus sapnuose į kuriuos susifokusuojame, Tarytum Rusiškos „Matryoškos” lėlėse, mes pasineriame į vis tankesnio patyrimo kūnus iki šių, dabar mums gerai pažįstamų biologinių kūnų; Kuo tankesnis kūnas, tuo grubesnės patyrimo formos, didesnės priklausomybės […]

Subalansuotos Gyvenimo Darnos Įkūnijimas

Naudok skirtumus, tačiau laikykis vienybės, Naudok sąlygas, tačiau laikykis besąlygiškumo, Naudok savybes, tačiau laikykis lankstumo, Naudok logiką, tačiau laikykis intuicijos, Naudok praeities patirtį, tačiau laikykis ateities naujumo, Naudok išmoktas pamokas, tačiau laikykis pradinuko proto, Naudok gyvą išmintį, tačiau laikykis gyvos atjautos, Naudok traukimąsi, tačiau laikykis plėtimosi, Naudok asmeninius jausmus, tačiau laikykis beasmenio nuolankumo, Naudok kintančias […]

Absoliutus Leidimas Sau Mėgautis Savo Originaliu Viešpatavimu

Pajausk, kieno dėka visa tai vyksta? Kieno dėka tu tai skaitai ir supranti? Kieno dėka gali apsirengti, nueiti iki parduotuvės ir parsinešti nuostabaus maisto iš pasaulio? Kokia malonė ir gyvybė yra už vis to? Kas animuoja visa šitą gyvenimo žaismą? Ar gali tai surasti? Ar tai gali būt randama penkiais pojūčiais bei intelektu suvokiamoje tikrovėje? […]

Tinkama Būsena Bei Kryptis Yra Svarbiausia

Meilė yra įsišaknijusi tyrame atvirume ir nesvyruojančiame pasitikėjime. Tad norint, jog meilės medis nenutrūkstamai augtų, bręstu ir klestėtu – turi neapleisti geros dirvos ir tinkamai ją prižiūrėti visuose gyvenimo sezonuose. — Labai svarbu yra vis pasitikrinti iš kokios giluminės energijos mes veikiame ar net galvojame. Nes net ir naudojant pačius geriausius įrankius bei žinias – […]