Kaip Pasireiškia Tikra Atjauta

Meilė tai tarsi jausmas ir galia, kuri įtraukia visus kitus jausmus ir galias, tačiau iš visos jausmų ir galių įvairovės tame – giliausias jausmas/galia man yra atjauta. Nes meilės pilnatvė yra mūsų savaiminė ir amžina būsena, tačiau kuomet joje esybės susikuria gilių iššaukiančių patyrimų – atjauta savaime traukia atitinkamai su tuo susiderinti, pasitarnauti, laiminti, asistuoti […]

Visuotinės Savasties Atspindėjimas Pasaulyje

Beribę įvairovę jungia viena savastis ir kiekvienas žmogus su savo savita sąmonės būsena pasitarnauja kaip atitinkamas atspindys kiekvienam kitam, kuris savotiškai rezonuoja su panašia būsena. Tačiau kai žmogus pabunda į save kaip beformę bei visuotinę savastį ir lieka šioje savivokoje – tuomet jis tampa labai lankstus atspindys, kuris gali labai tikslingai pasitarnauti visai jį supančiai […]

Pasinėrimas Į Vienybės Sąmonę (meditacinis internetinis kursas)

Mėnesio Trukmės Kursas

Beribės Savasties Integracija Per Kūnišką Gyvenimą

Mums pažįstamo pasaulio sąlygotas protas žino tik ribotus sąlyginius dalykus, tačiau kaip iš momento į momentą gyventi laimingiausią gyvenimą žino tik intuicija, kuri yra beribės visumos transliacija, kurią jauti visu kūnu. Laimės vaikymasis per sąlygotą protą yra pragaras, o laimės įgyvendinimas per tiesioginę intuiciją yra rojus. Ir be abejo sąlygotas protas turi savo rolę rojuje, […]

Nušvitimas Ir Paradokso Galia

Su begalybės virpesiu širdyje – sveikinu tave. Tu esi begalybės dažnio virpesys, kuris pasireiškia kaip tavo tobula esaties ramybė ir santykinė laisvė tyrinėti savo begalybės potencialo raišką. Tai tarsi nuolat atsinaujinantis atvykimas į esamojo momento pilnatvę. Tai tarsi esamojo momento pilnatvės šventė. Tai tarsi ilsėjimasis pastoviame virsme. Tad pajausk šio begalybės paradokso tobulumą ir pažinsi […]

Dabar ir Amžinai su Besąlygine Meile

Aš esu mirtis, Aš esu gimimas, Aš esu amžinas gyvenimas, Aš esu beribis viskas ir niekas, Aš esu savitas savęs patyrimas tarp visko. Aš susijęs su viskuo, Ir visos sąsajos pasireiškia sinchroniškai pagal intencijos šokį, Aš esu beribis intencijos gylis, kuris visad pasireiškia esamojo momento akivaizdoje, Aš esu savotiškas tavo atspindys, Kaip ir visos esybės […]

Mėgaukis Gyvenimu, Pilna Širdimi

Viskam sava vieta ir savas laikas. Tik būk savoje tėkmėje. Tam, kad pilna širdimi mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka – nereikia užpildyti jokių sąlygų, tačiau aktualios sąlygos magiškai pildosi, kada besąlygiškai mėgaujiesi. Kuo labiau mėgaujiesi savo gyvenimo tėkme – tuo labiau ji atskleidžia, kaip tobulai viskuo yra pasirūpinama. Tu ir esi ši genialiai integrali tėkmė, kuri […]

Atrask Savo Subalansuotą Kelią Į Vienybės Su Viskuo Atskleidimą

Kad šioje žmogiškoje patirtyje puoselėti vienybės su viskuo sąmonę – yra naudinga atkreipti dėmesį į savo vidinių elementų balansą. Kad geriau šiuos elementus suvokti – mes turime jų išorines analogijas: Erdvė – tai nuovoki savastis, Oras – tai įžvalgumas ir išmintis, Ugnis – tai įkvėpimas ir valia, Vanduo – tai pajauta ir meilė, Žemė – […]

Satsangas Su Pauliumi Vilniuje (su kakava ir mėlynu lotosu (gyvai + online)

2-3val. grupinis susitikimas

Įkvepiančių Žinučių Rinkinys

Apie rūpestingumą ir savijautą: Jei kartais save atrandi pašėlusiai subtilioje ego dinamikoje, kurioje pradedi rūpintis apie tai, kad per daug viskuo rūpiniesi – tai tiesiog pamilk savo rūpestingumą, kuris natūraliai pasireiškia ir tuomet viskas harmoningai susibalansuos. Iš kitos pusės – pasirūpink savo savijauta ir taip savaime pasirūpinsi viskuo, kas yra aktualu. Tačiau to taip pat […]