5 Kūrinijos Principai

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Labas, tai yra tema, kurią perėmiau iš jau pristatyme minėto Bashar’o ir tai yra principai kuriais siekiama išaiškinti pagrindinį visos kūrinijos veikimą. Apie šiuos principus jau buvau užsiminęs praeitose temose, tačiau dabar juos visus pateiksiu ant vienos lėkštutės, kad viskas būtų dar aiškiau. Tad kadangi šie principai yra universalūs – įsisavinus juos natūraliai harmonizuojiesi su visu tuo, kas yra.

Sumoje yra 4 pagrindiniai principai, tačiau dėl aiškumo buvo išskirtas 5, kaip papildymas išeinantis iš kito principo.

Taigi principai:

1. TU EGZISTUOJI:

Tai yra principas kuris nusako visos Kūrinijos Esmę – šaltinį – kūrėją ir jau buvo plačiai išnagrinėtas esmių esmė temoje. Tai yra pirminis ir nepakeičiamas, nepamatuojamas ir nenuginčijamas faktas bei dėsnis iš kurio išeina ir į jį sugrįžta visi kiti dėsniai. Vienintelė egzistencijos savybė – egzistuoti.

2. VISKAS YRA ČIA IR DABAR (papildytas principas):

Šis principas nusako Kūrinijos Struktūrą. Reiškia: jei egzistuoja – tai viskas kas egzistuoja egzistuoja vienu metu toje pačioje egzistencijoje, kitaip tarp to kažko, toje egzistencijoje turėtų būti neegzistencija, o neegzistencija pagal savo esmę neegzistuoja ir dėl to joje negali būti tai kas egzistuoja… Todėl, nors ir mes patiriame tą egzistenciją skirtingose linijinėse perspektyvose, skirtinguose formatuose – jie visi egzistuoja išvien. Taigi viskas ką įmanoma įsivaizduoti yra čia ir dabar ir tu visu tuo gali naudotis. Tad šis žinojimas suteikia ir vysto visišką dėmesio lankstumą.

3. VIENAS YRA VISKAS IR VISKAS YRA VIENAS (struktūros principas iš kurio išeina „viskas yra čia ir dabar” papildomas principas):

Tad šis principas taipogi nusako fundamentalią holograminę Kūrinijos Struktūrą. Tai galima iliustruoti senąja Hindu „Indros brangakmenių tinklo” analogija: išsivaizduok tinklą pilną perlu ir tuomet pastebėk jog, kiekvienas tinkle esantis perlas atspindi vienas kitą ir kartu visą tinklą. Tai reiškia kad viskas yra vientisa egzistencija atsispindinti savyje visomis įmanomomis apimtimis, todėl viskas ir bet kas yra visko ir bet ko pratęsimas. Šis žinojimas atveria kūrinijos genialumą – iš bet ko galima išgauti viską ir iš visko – bet ką.

4. KĄ DUODI TĄ IR GAUNI:

Šis principas jau nusako Kūrėjo Funkcionavimą kūrinyjos struktūroje – kadangi viskas yra kūrėjo pratęsimas, kokią perspektyvą jis renkasi ir reiškia – atitinkamą ir atspindį/atsaką iš visos likusios kūrinijos gauna. Ir čia jau prasideda Tikėjimo tema, stipriausi tikėjimai-emocijos-mintys-veiksmai automatiškai virsta tikriausiom patirtim. Todėl viskas ką patiri yra tavo kūryba, nors ir kūrėjas kūrinijoje yra kolektyvinis – kiekvienas vienas kitam veikia kaip atspindys.

5. VISKAS IŠTISAI KINTA IŠSKYRUS ANKSTESNIUS PRINCIPUS:

Tai paskutinis principas, kuris nusako Kūrinijos Gyvybingumą ir uždaro principų ciklą. Reiškia: kitimas, vibracija, sąveika yra būtinoji būties savybė: egzistencija – egzistuoja. Todėl jau ankščiau minėtas kokybinis skirtumas tame kas Yra – yra amžinos vibracijos/sąveikos – kūrinijos – kūrenimo židinys – principas. Tačiau per šį principą veikia visi aukščiau išdėstyti principai,nors ir patys tie principai nekinta, bet ištisai reiškiasi ir gyvuoja per kitimą.

Viskas, daugiau čia nebesiplėsiu, tegul tai būna atmintinė, tegul tai būna sėkla, kurią toliau gali auginti pats. Dar kartą trumpai:

1. TU EGZISTUOJI

2. VISKAS YRA ČIA IR DABAR

3. VIENAS YRA VISKAS IR VISKAS YRA VIENAS

4. KĄ DUODI TĄ IR GAUNI

5 VISKAS IŠTISAI KINTA IŠSKYRUS ANKSTESNIUS PRINCIPUS

Įsimink tai ir kuo dažniau žvelk į visą savo patirtį per šių principų prizmę; tuomet pats pajausi kaip ims keistis, harmonizuotis ir užsipildyti žinojimu visa tavo patirtis. O dabar dar visa tai įkvėpk, užlaikyk – kristalizuok ir išpūsk tai į savo tikrovę – dabar tu – visiškai naujas tu, visiškai naujoje tikrovėje. Labas 😉

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas Webinaras Prisimink Savo Beribį Meistriškumą

Pristatymas

Sveiki visi. Tai nėra paprastas dienoraštis ar kokia poezinė improvizacija – šis blogas skirtas pasidalinti struktūrizuota ir koncentruota išmintimi. Čia bus perteikiamos esminės žinios/įžvalgos apie Visa Tai, Kas Yra ir tai bus perteikiama per daugybę įvairių matymų, principų, logijų, koncepcijų,

Skaityti

Nuostabiausia Kvailio Kelionė

Nesąmoningumas yra sapnas iš kurio pabundame, nes už visų atrodančiai nesąmoningų veiksmų bei reakcijų slypi dar neįsisąmoninta intencija. Pavyzdžiui meilėje, mylėjimesi ir mene viskas vyksta spontaniškai ir stichiškai – iš tyro vidinio impulso, kurį interpretuoti bei dalinai suprasti galime tik

Skaityti

Didi Kontrasto Dovana

Kontrastas – tai didi dovana sielai, kurią dovanoja šis mūsų pasaulis. Visos aukštų dažnių savybės kaip meilė, palaima, džiaugsmas, taika, aiškumas, bebaimiškumas ir panašiai – savo patogiuose sielos namuose ima gęsti jei nėra išbandomos kontrastų. Tam ir yra laikinos fizinių

Skaityti