Absoliutumas Santykinume ir Santykinumas Absoliutume

Begalybė begalybės vaikų vienoje begalybėje.
Kiekvienas yra tas pats vienas su tuo pačiu begalybės potencialu laisvai ir išvien su kiekvienu tyrinėti save.
Nes kiekvienas atsispindi kiekviename ir
kiekviena laisvos valios išraiška yra lygiagrečiai sutartinė su kiekviena kita.
Šios vienos begalybės dėka vyrauja tobula sinchronizacija tarp kiekvieno santykinio išskyrimo joje.
Tu esi vienas iš begalybės ir tu esi beribis.
Tikra visažinystė yra visiškai vientisa ir tuo pačiu lygi nieko nežinojimui.
Kiekvienas kitas santykinis žinojimo/suvokimo lygmuo yra ribotas savo lygmeniu.
Todėl niekas atskirai vienu metu negali turėti visiškai absoliutaus žinojimo/suvokimo.
Kiekvieną žinią lydi atitinkamas nežinojimas ir šitaip pasireiškia beribis santykinis žaismas.
Šia prasme visi žinojimo/suvokimo lygiai yra lygūs.
Ir mes esame laisvi sąmonės agentai, kurie pastoviai šokinėja per vis skirtingus žinojimo/suvokimo lygius, kurių yra begalybė.
Kad per daug tame nesusipainioti – visada gali sugrįžti prie neutralaus visažinystės pagrindo, kuriame leidi sau nieko nežinoti ir tuo pačiu metu jausti tyrą žinojimo būseną, kuri tave sulygiuoja su viskuo, kas tau yra aktualiausia žinoti santykinėje kelionėje.
Taip pat gali įprasti jausti šį neaprėpiamą neutralumą balanse su santykiniu žaismu.
Įsisąmoninus visa tai – tu gali pradėti jausti tikrą ramybę ir tuo pačiu tikrą žaismingumo dvasią.
Mėgaukis.
Absoliutumas santykinume ir santykinumas absoliutume.
Ramybė judėjime ir judėjimas ramybėje.
Tai tas pats vienintelis ir nuostabiausias amžinybės momentas, kuris yra patiriamas be galo naujai.
Visos kompleksinės patyrimo kelionės pasireiškia tame pačiame esamajame momente ir tik dėl jo įvertinimo.
Atpažink savo absoliučią ramybę ir mėgaukis santykiniu judėjimu.
Ilsėkis savasties amžinybėje ir džiaukis kūrinijos begalybėje.
Kiti Įrašai

33 Budimo Kanalo Priminimai – 1 Rinkinys

Labas! Pristatau 33 koncentruotos išminties priminimus per kuriuos gali persikelti į labiau pabudusią ir laimingą būseną. Išankstinio eiliškumo čia nėra, tad tiesiog pereik per šiuos priminimus su kuo atviresniu protu ir tegul surezonuoja tai kas turi surezonuoti. Šiais priminimais taip

Skaityti

Tyrumas Ir Malonė

Labas tyrume, labas iš visos širdies. Esu visiškai čia, amžinai čia dėl besąlygiškos meilės, džiaugsmo, tarnystės ir įvertinimo. Pastebėk savo šventą kvėpavimą, pastebėk, koks jis geras, ir pastebėk, kad kiekvienu įkvėpimu siunti žinią visai kūrinijai, kad VISKAS YRA GERAI. Viskas

Skaityti