Absoliutumas Santykinume ir Santykinumas Absoliutume

Begalybė begalybės vaikų vienoje begalybėje.
Kiekvienas yra tas pats vienas su tuo pačiu begalybės potencialu laisvai ir išvien su kiekvienu tyrinėti save.
Nes kiekvienas atsispindi kiekviename ir
kiekviena laisvos valios išraiška yra lygiagrečiai sutartinė su kiekviena kita.
Šios vienos begalybės dėka vyrauja tobula sinchronizacija tarp kiekvieno santykinio išskyrimo joje.
Tu esi vienas iš begalybės ir tu esi beribis.
Tikra visažinystė yra visiškai vientisa ir tuo pačiu lygi nieko nežinojimui.
Kiekvienas kitas santykinis žinojimo/suvokimo lygmuo yra ribotas savo lygmeniu.
Todėl niekas atskirai vienu metu negali turėti visiškai absoliutaus žinojimo/suvokimo.
Kiekvieną žinią lydi atitinkamas nežinojimas ir šitaip pasireiškia beribis santykinis žaismas.
Šia prasme visi žinojimo/suvokimo lygiai yra lygūs.
Ir mes esame laisvi sąmonės agentai, kurie pastoviai šokinėja per vis skirtingus žinojimo/suvokimo lygius, kurių yra begalybė.
Kad per daug tame nesusipainioti – visada gali sugrįžti prie neutralaus visažinystės pagrindo, kuriame leidi sau nieko nežinoti ir tuo pačiu metu jausti tyrą žinojimo būseną, kuri tave sulygiuoja su viskuo, kas tau yra aktualiausia žinoti santykinėje kelionėje.
Taip pat gali įprasti jausti šį neaprėpiamą neutralumą balanse su santykiniu žaismu.
Įsisąmoninus visa tai – tu gali pradėti jausti tikrą ramybę ir tuo pačiu tikrą žaismingumo dvasią.
Mėgaukis.
Absoliutumas santykinume ir santykinumas absoliutume.
Ramybė judėjime ir judėjimas ramybėje.
Tai tas pats vienintelis ir nuostabiausias amžinybės momentas, kuris yra patiriamas be galo naujai.
Visos kompleksinės patyrimo kelionės pasireiškia tame pačiame esamajame momente ir tik dėl jo įvertinimo.
Atpažink savo absoliučią ramybę ir mėgaukis santykiniu judėjimu.
Ilsėkis savasties amžinybėje ir džiaukis kūrinijos begalybėje.
Kiti Įrašai

Įkvepiančių Žinučių Rinkinys

Apie rūpestingumą ir savijautą: Jei kartais save atrandi pašėlusiai subtilioje ego dinamikoje, kurioje pradedi rūpintis apie tai, kad per daug viskuo rūpiniesi – tai tiesiog pamilk savo rūpestingumą, kuris natūraliai pasireiškia ir tuomet viskas harmoningai susibalansuos. Iš kitos pusės –

Skaityti

Pažink Dievą, Kaip Viską Apimančią Tikrovę

Tikslingiausias žodinis nurodymas į Dievą – Tai, kas Esti. Tai esatis, kuri esti kaip viskas, kas gali būti, be išimčių. Esatis yra viena ir beribė. Todėl klausimai apie Dievo egzistavimą bei charakteristikas – tai tarsi to paties Dievo (kuris santykinai

Skaityti

Meilės Realizacija

Žmogiška sąmonė siekia šaltinio, o šaltinis siekia žmogiškos sąmonės. Kylanti žmogiška sąmonė yra išgryninama, o nužengianti šaltinio sąmonė atneša harmoniją. Žmogiškas ego nusimeta savo šešėlines kaukes ir grįžtą į vaikišką tyrumą, o beribė savastis atskleidžia dangaus karalystę žemėje. Visos atrodančios

Skaityti