Absoliutumas Santykinume ir Santykinumas Absoliutume

Begalybė begalybės vaikų vienoje begalybėje.
Kiekvienas yra tas pats vienas su tuo pačiu begalybės potencialu laisvai ir išvien su kiekvienu tyrinėti save.
Nes kiekvienas atsispindi kiekviename ir
kiekviena laisvos valios išraiška yra lygiagrečiai sutartinė su kiekviena kita.
Šios vienos begalybės dėka vyrauja tobula sinchronizacija tarp kiekvieno santykinio išskyrimo joje.
Tu esi vienas iš begalybės ir tu esi beribis.
Tikra visažinystė yra visiškai vientisa ir tuo pačiu lygi nieko nežinojimui.
Kiekvienas kitas santykinis žinojimo/suvokimo lygmuo yra ribotas savo lygmeniu.
Todėl niekas atskirai vienu metu negali turėti visiškai absoliutaus žinojimo/suvokimo.
Kiekvieną žinią lydi atitinkamas nežinojimas ir šitaip pasireiškia beribis santykinis žaismas.
Šia prasme visi žinojimo/suvokimo lygiai yra lygūs.
Ir mes esame laisvi sąmonės agentai, kurie pastoviai šokinėja per vis skirtingus žinojimo/suvokimo lygius, kurių yra begalybė.
Kad per daug tame nesusipainioti – visada gali sugrįžti prie neutralaus visažinystės pagrindo, kuriame leidi sau nieko nežinoti ir tuo pačiu metu jausti tyrą žinojimo būseną, kuri tave sulygiuoja su viskuo, kas tau yra aktualiausia žinoti santykinėje kelionėje.
Taip pat gali įprasti jausti šį neaprėpiamą neutralumą balanse su santykiniu žaismu.
Įsisąmoninus visa tai – tu gali pradėti jausti tikrą ramybę ir tuo pačiu tikrą žaismingumo dvasią.
Mėgaukis.
Absoliutumas santykinume ir santykinumas absoliutume.
Ramybė judėjime ir judėjimas ramybėje.
Tai tas pats vienintelis ir nuostabiausias amžinybės momentas, kuris yra patiriamas be galo naujai.
Visos kompleksinės patyrimo kelionės pasireiškia tame pačiame esamajame momente ir tik dėl jo įvertinimo.
Atpažink savo absoliučią ramybę ir mėgaukis santykiniu judėjimu.
Ilsėkis savasties amžinybėje ir džiaukis kūrinijos begalybėje.
Kiti Įrašai

Šaltinis Tave Sutinka Ten Kur Tu Sutinki Šaltinį.

Šaltinis tave sutinka ten kur tu sutinki šaltinį.   Kai sulygiuoji savo matymą ir būseną su šaltiniu/tiesa/vienybe/kūrėju – materijos, aplinkybių ir svetimumo iliuzijos išnyksta.   Lieka tik meilė ir palaima, kuri apima viską ir todėl viskas harmoninga.   Visa manifestacija

Skaityti

Harmoningo Gyvenimo Paslaptys

„To nepakanka” yra idėja su kuria susitapatinus yra griaunama mūsų natūrali gyvenimo harmonija. Bet jei pabundame šios idėjos burte ir tuomet uoliai grįžinėjame prie leidimo sau pilnai mėgautis esamos akimirkos pilnatve bei ramybe – tai šis mėgavimasis galiausiai įtraukia visą

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Trumpa Istorija Apie Tave (Meditacija)

Sveikinu atėjus. Štai dar viena meditacinė kelionė paimta iš Bashar’o – nepagailėk savo dėmesio/energijos jai, nes ši kelionė skirta dėmesiui/energijai įkrauti ir subalansuoti. O sumoj – tai unikalus priminimas apie daugiau tavęs, kuriam surezonavus – jis automatiškai tave transformuoja į pilnesnę

Skaityti