Atrask Savo Subalansuotą Kelią Į Vienybės Su Viskuo Atskleidimą

Kad šioje žmogiškoje patirtyje puoselėti vienybės su viskuo sąmonę – yra naudinga atkreipti dėmesį į savo vidinių elementų balansą.
Kad geriau šiuos elementus suvokti – mes turime jų išorines analogijas:
Erdvė – tai nuovoki savastis,
Oras – tai įžvalgumas ir išmintis,
Ugnis – tai įkvėpimas ir valia,
Vanduo – tai pajauta ir meilė,
Žemė – tai veiksmas ir praktiškumas.
Taip pat gali pridėti ir kitokias reikšmes, kurios tau rezonuoja, tačiau esmė yra nuovokumas ties šiais elementais savo gyvenime ir tuomet pastebėjimas kur yra išsibalansavimai ir kaip juos kūrybingai sugrąžinti į balansą, kuris jaučiasi geriausiai.
Pavyzdžiui:
Stokojant nuovokios savasties visi kiti elementai gali kentėt nuo susvetimėjimo,
Stokojant įžvalgumo ir išminties visi kiti elementai gali kentėti nuo netikslingumo,
Stokojant įkvėpimo ir valios visi kiti elementai gali kentėti nuo stagnacijos,
Stokojant pajautos ir meilės visi kiti elementai gali kentėti nuo žalingumo,
Stokojant veiksmo ir praktiškumo visi kiti elementai gali kentėt nuo tuštybės.
Tad jei vienas elementas yra išsibalansavęs – kiti bus taip pat, nes viskas yra susiję ir kaip atrasi tą gerą balansą priklauso tik nuo tavo savitos pajautos bei kūrybingumo.
Ir išties būdų bei praktikų atrasti glaudesnį elementų tarpusavio ryšį yra begalės ir būtent tuo yra nuostabi tavo individuali žmogiška patirtis, nes tu gali viską vienijantį balansą realizuoti savitu keliu.
Taip pat aktualu yra žinoti, jog esminė visko vienybė yra visiškai stabili bei neapreiškiamai tobula tikrovė ir tik tai savo pasireiškime bei patyrime ši tikrovė pasireiškia, kaip dinamiško balansavimo šokis.
Todėl iš kitos pusės: pripažinus stabilų neapreiškiamos vienybės pagrindą ir besąlygiškai priimant savo patyrimą – visi elementai ims savaime grįžti į savo natūralų harmoningą balansą.
Tad balansavimas yra gyvenimo menas, kuris vyksta savaime, tačiau taip pat ir su tavo sąmonės asistavimu, nes tam ir yra sukurta ši be galo kompleksinė žmogiška patirtis – kiekvienas žmogus yra vieno beribio kūrėjo saviraiška, kurianti meno šedevrą.
Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

5 Kūrinijos Principai

Labas, tai yra tema, kurią perėmiau iš jau pristatyme minėto Bashar’o ir tai yra principai kuriais siekiama išaiškinti pagrindinį visos kūrinijos veikimą. Apie šiuos principus jau buvau užsiminęs praeitose temose, tačiau dabar juos visus pateiksiu ant vienos lėkštutės, kad viskas būtų dar

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Patyrimo Mechanizmas – Tikėjimas (Su Praktikom)

Labasss, ši tema skirta pasigilinti į patirties mechaniką, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka Tikėjimas. Pats žodis: Tik-Ėjimas – nusako, kad tai yra automatinis veikimas. Tad iš esmės tikėjimas yra fundamentalus ir automatinis būties mechanizmas, kuris pagal atitinkamas reikšmes filtruoja ir realizuoja

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Budinantis Paketas (Gif’ai – 2 Serija)

Dar viena serija judančių paveikslėlių, skirtų sužadint mūsų vaizduotę ir atpažint vis daugiau ir daugiau to, kas mes esame. Vaizduotė juk yra mūsų vidinis langas, vedantis ir jungiantis mus, su mūsų multi-dimensinę natūra. Tad žadinant ir pildant savo vaizduotę –

Skaityti