Atrask Savo Subalansuotą Kelią Į Vienybės Su Viskuo Atskleidimą

Kad šioje žmogiškoje patirtyje puoselėti vienybės su viskuo sąmonę – yra naudinga atkreipti dėmesį į savo vidinių elementų balansą.
Kad geriau šiuos elementus suvokti – mes turime jų išorines analogijas:
Erdvė – tai nuovoki savastis,
Oras – tai įžvalgumas ir išmintis,
Ugnis – tai įkvėpimas ir valia,
Vanduo – tai pajauta ir meilė,
Žemė – tai veiksmas ir praktiškumas.
Taip pat gali pridėti ir kitokias reikšmes, kurios tau rezonuoja, tačiau esmė yra nuovokumas ties šiais elementais savo gyvenime ir tuomet pastebėjimas kur yra išsibalansavimai ir kaip juos kūrybingai sugrąžinti į balansą, kuris jaučiasi geriausiai.
Pavyzdžiui:
Stokojant nuovokios savasties visi kiti elementai gali kentėt nuo susvetimėjimo,
Stokojant įžvalgumo ir išminties visi kiti elementai gali kentėti nuo netikslingumo,
Stokojant įkvėpimo ir valios visi kiti elementai gali kentėti nuo stagnacijos,
Stokojant pajautos ir meilės visi kiti elementai gali kentėti nuo žalingumo,
Stokojant veiksmo ir praktiškumo visi kiti elementai gali kentėt nuo tuštybės.
Tad jei vienas elementas yra išsibalansavęs – kiti bus taip pat, nes viskas yra susiję ir kaip atrasi tą gerą balansą priklauso tik nuo tavo savitos pajautos bei kūrybingumo.
Ir išties būdų bei praktikų atrasti glaudesnį elementų tarpusavio ryšį yra begalės ir būtent tuo yra nuostabi tavo individuali žmogiška patirtis, nes tu gali viską vienijantį balansą realizuoti savitu keliu.
Taip pat aktualu yra žinoti, jog esminė visko vienybė yra visiškai stabili bei neapreiškiamai tobula tikrovė ir tik tai savo pasireiškime bei patyrime ši tikrovė pasireiškia, kaip dinamiško balansavimo šokis.
Todėl iš kitos pusės: pripažinus stabilų neapreiškiamos vienybės pagrindą ir besąlygiškai priimant savo patyrimą – visi elementai ims savaime grįžti į savo natūralų harmoningą balansą.
Tad balansavimas yra gyvenimo menas, kuris vyksta savaime, tačiau taip pat ir su tavo sąmonės asistavimu, nes tam ir yra sukurta ši be galo kompleksinė žmogiška patirtis – kiekvienas žmogus yra vieno beribio kūrėjo saviraiška, kurianti meno šedevrą.
Kiti Įrašai

Nušvitimas Buityje

Kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga verta pasitikrinti ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai? Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę – kiti dalykai tavęs neįsuką į kančios kilpas

Skaityti

Odė Beribei Mistikai

Kai kurie žmonės vis dar iš paskutinių stengiasi apsaugoti savo pasaulio samprata, kai kiti sąmoningai ją paleidžią į beribės mistikos bei magijos vandenyną. Atiduodant viską, amžinai gyvai mistikai – aš pats į viską imu žvelgiu, kaip ši gyva mistika. Lyg

Skaityti