Aukštoji Metafizika – Trumpa Studijų Apie Sąmonę Apžvalga

Įžanga:

Labas, dabar pajaučiau impulsą pasirašinėti ir padaryti naują ir trumpą savo studijų apie sąmonę apžvalgą. Įspėju, jog šio straipsnio kalba kai kam gali pasirodyti labai sunkiai įkandama ir atitolusi nuo kasdienio gyvenimo suvokimo, nes šis straipsnis apie tai, kaip apskritai egzistuoja gyvenimas ir suvokimas. Tačiau vis geriau susipažinus su šia subtilia kalba ir informacija – ji tampa labai aiški ir įnešanti aiškumo į visas kitas aktualias gyvenimo temas. Be abejo aš galiu tuo dalintis įvairiais būdais ir kurti tiltus labiau kasdieniam/įprastam protui, bet šį kartą pasirinkau per daug nesismulkinti.

Sąmonė mano suvokimu yra viso to, ką patiriame šaltinis ir geriau pažinus sąmone – mes geriau pažįstame gyvenimą, kurio jokiomis priemonėmis negalime aprėpti. „Kas pažįsta viską, stokodamas savęs – tas stokoja viskuo” -Tomo Evangelija. Tad tai yra tik tai tiesioginė studija, kai sąmonė nuo visų pasireiškimų ir interpretacijų joje – atsigręžia pati į save. Šiame kontakte natūraliai ateina vis gilesnės įžvalgos apie viską iš esmės ir jomis verta dalintis ar ties jomis veikti, nes tokiu būdu suvokimas yra įžeminamas ir tai tampa sutvirtinančia jungtimi tarp pasaulio ir jo šaltinio. Tai prisideda prie mūsų kolektyvinės evoliucijos ir pasidalindami savo atradimais – mes nutiesiame kelią kitiems judėti toliau ir atrasti dar daugiau. Ir kadangi aš turėjau ir turiu pakankamai stiprų troškimą pasinerti į šią metafizinę mokyklą – labai lengvai į savo gyvenimą prisitraukiau aukščiausio lygio šaltinius ir priemones budinti savo sąmonei bei sukurti tam konduktyvią erdvę ir kitiems.

Iš esmės viskas prasideda nuo fakto, kad yra tik viena ir beribė esatis be kurios daugiau negali būti nieko kito – tai paprasta ir nepaneigiama logiką į kurią tereik geriau atkreipti dėmesį ir iš to visa kita gali natūraliai išsirutulioti. Tad aš dabar priimu viena iš begalybės rakursų pažvelgti į tai, kas yra sąmonė ir kaip ji veikia. Kalba ir logika čia yra tik nuoroda į vis labiau tiesioginį ir intuityvų to patyrimą/realizaciją.

Sąmonė (kas, kaip, kodėl?):

Tad viena ir begalinė esatis esti – egzistencija egzistuoja, tai reiškia, jog joje turi vykti nuolatinė sąveika su pačia savimi. Ši sąveika/kitimas/atspindėjimas sukuria sąmonę – pažinimą. Ir kadangi esatis yra viena ir neribota, ji pasireiškia kaip begalės tos pačios beribės sąmonės individualizuotų atspindžių (vienas iš jų esi tu), kurie gali reguliuoti patys save ir sau atspindėti tam tikrus specifinius patyrimus. Tai reiškia, jog sąmonė/nuovoka tuo pačiu yra ir laisvoji valia.

Taigi – viskas ką patiri yra tavo nuolatos atsinaujinantis santykis su beribe savastimi, kuriame vienaip ar kitaip dalyvauja visi kiti, kaip ir tu visuose kituose, nes viskas yra viena, tačiau kiek-vienas yra laisvas keisti savo santykį ir tame yra visiška lygybė tarp visų. Tad viskas ką patiriame yra sutartinės tikrovės.

Išties tavo santykis su visu tuo, kas yra totaliai atsišviežina kiekvieną mažiausią įsivaizduojamą laiko vienetą. Mes savo sąmonėje nuolatos nusinuliname ir iš beribio galimybių lauko vėl iškeliame visiškai naują požiūrio tašką bei jį atspindinčia tikrovę. Tačiau mes susikūrėme tokį santykį su savimi, kad mūsų sąmonė užmigo pati savyje ir taip nužemino savo nuovokumą, kad tas nusinulinimas ir peršokimas į naują tikrovę tapo nebepastebimas. Kitaip sakant šuolių dažnis mūsų nuovokai tapo toks greitas, kad tie šuoliai susiliejo į vientiso ir nenutrūkstamo judėjimo iliuziją. Taip mes susikuriame laiko, erdvės ir susitapatinimo su kūnišku gyvenimu fizinėje tikrovėje patyrimą, kada visa tai išties egzistuoja mūsų beribėje sąmonėje. Be abejo tai taip pat yra sutartinis žaidimas, kurį palaikome per daugybę sąmonės sluoksnių ir sustiprinam savo interpretacijomis, santykiais, istorijomis, įsitikinimais, emocijomis, patirtimis, prieraišomis ir t.t.

Mes, kaip tos begalybės atspindžiai pasirinkome ir pasirenkame tokį patyrimą tam, kad įvertinti kūrybos bei augimo proceso patyrimą vietoj to, kad akimirksniu viską keisti daug didesnėmis apimtimis. Tačiau taip pat dauguma mūsų ir tikriausiai visi kas tai dabar skaito turi brandinamą troškimą vis labiau pabusti šios „fizinės tikrovės“ sapne, o tai reiškia išsikelti savo sąmonės būseną veikiant ties savo aukščiausiu įkvėpimu/pašaukimu ir pasitikint begalybe, kuri esame. Tai bedarant mes natūraliai vis labiau pradedame jausti tą nuolatinį atsišviežinimą ir laisvę iš kurios galime daug lengviau susikurti naujus pokyčius savo patyrime. Vadinama praeitis ir ateitis yra tik istorija, kurią dėl savo įsitikinimų ir prieraišų sau kartoji kiekviename totaliai naujame pokyčio momente ir  visa ko šaltinis negali būti niekur kitur kaip tik kintančioje dabartyje, kurios „centre” yra tavo unikali sąmonė bei valia.

Tavo valia yra išreikšta per daugybę sluoksnių, kurių pilnai dar nepameni ir tam yra tavo paties susikurta priežastis – kad nauju kampu patirtum savęs atradimo pamokas ir džiaugsmą. Tad nesipriešink tam kas vyksta tavo gyvenime – tiesiog kūrybingai tai pritaikyk savo sąmonės/savimonės augime. Ir prisimenant nuolatinį atsišviežinimą/laisvę/palaimą – sek savo aukščiausiu jaudinimu ir tapk pokyčiu kuris tave labiausiai įkvepia. Tokiu būdu visus išsitęsusius procesus tu sutrauksi iki esminių dalių, kurias išties trokšti patirti ir tuomet įsileisi vis daugiau ir daugiau beribio gyvenimo teikiamų stebuklų – kas tave tik dar labiau įkvėps ir tai yra save palaikantis sąmonės evoliucijos mechanizmas.

Taip pat sąmonės budinimui/kėlimui puikiai tinka įvairios meditacijos praktikos ir kitos papildomos priemonės pagal kiekvieno natūralų rezonansą ir kvietimą. Visu tuo esu jau gan išsamiai pasidalinęs savo kursų bei susitikimų įrašuose, kuriuos gali rasti arba pagal poreikį parašyti man ir tuomet duosiu žinot, kas labiausiai tiktu, taip pat priimu ir individualioms sesijoms. Į viską nuorodas rasi https://www.budimokanalas.lt

Laimingai)))

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sistemos Dekodavimas (Gif’ai – 4 serija)

Sveikas atvykęs į dar vieną iškoduojantį kanalą – keliauk, praeik, būk atviras, bet dėmesingas ir pasiimk savo – tuomet efektas tikrai turėtų pasijausti jau tuo pačiu paros metu. Dėmesys!:             sakralinė geometrija – fundamentalus kūrinijos šablonas:

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Didysis Procesas ir Didžioji Visagalybės Jėga

Sveiki, ši tema yra ankstesnių temų pratęsimas – skirtas gyliau pažvelgt ir susivokt, jau anksčiau minėtą „Didįjį Procesą” ir jo dalį, kurioje dabar randi save. Tai yra ši inkarnacinė gyvenimo patirtis, kuri yra be galo limituojanti suvokimą to,  kas iš tiesų esi. Jau ankstesnėse

Skaityti

Absoliuti Laisvė Yra, Bet Tai Nėra Patyrimas

Nėra nieko kito, kaip tik Esantysis. Ir niekas kitas Esančiojo nepažįsta, kaip tik jis pats save. Tai besąlygiškai akivaizdu, todėl ši akivaizda priklauso ne kam kitam, kaip tik besąlygiškai Esančiam. Esantysis užpildo viską, todėl nėra kintamojo, per kurį jis save

Skaityti