SATSANGAI (budinantys pokalbiai ir meditacija)

~2val. trukmė grupiniai susitikimai

Prie Išminties Branduolio

Telkis į Begalybę/Amžinybę, o laikinus/momentinius dalykus matyk kaip tokius ir leisk jiems integruotis laisvoje gyvenimo tėkmėje. * Net ir gyvenimas pozityvume (kada viskas sekasi ir jaudina) – gali tapti kančia jei stokojame neutralumo ašies. Taip dažniausiai įvyksta, kada turime negatyvų santykį su negatyviomis patirtimis ar idėjomis (traumos, įsitikinimai ir pan.) ir tuomet bandome nuo jų […]

Nesilaikau Iliuzijų Apie Savo Tikrovę Ir Jaučiu Viena Absoliučią Tikrovę, Pasireiškiančia Per Visas Besimainančias Iliuzijas.

Žalingas pyktis ir su juo susiję padariniai kyla dėl prisirišimo prie savo lūkesčių, reikalavimų ar tam tikrų ribotų dalykų sureikšminimo virš visko. Mes būtent kenčiame nuo tų dalykų, kuriuos iškeliame virš visko. Tai gali būti žmonės ir tai ko iš jų tikimės, arba tam tikri lūkesčiai iš savo veiklos, arba tam tikras materialus, socialinis ar […]

Šviesos Kodų Dekodavimas

Visų pirma yra viena, tyra, nepadalinta ir neapreiškiama būtis, kuri tuo pačiu metu save reiškia ir patiria savyje per beribį ir amžiną kūrinijos alsavimą. Šį pirmapradį raiškos ir sąmonės virpesį galime vadinti šviesa, kuri tuo pačiu metu savo priešybėje reiškiasi kaip tamsa, kuri nurodo į vis naujas galimybes tyrinėti bei pažinti save. Tad šiame pirminiame prasiskyrime vientisa […]

Susiderinimas Su Būties Darna (Meditacinė Stovykla)

Savaitgalio Atsiskyrimas/Stovykla

Buvimas Savimi – Neapreiškiamo Gėrio Dovana

Visuotinės darnos meistras mato visuotinę darną viskame ir juda išvien su ja, todėl jis neturi priešiškumo ir jo ramybė bei gerumas nesvyruoja dėl kintančių sąlygų ar ribotų asmeninių nuomonių. Tad kaip atpažinti šią visuotinę darną? Pirmiausia atpažįstant tyrą bei natūralų buvimą per kurį viskas yra patiriama kaip vientisas gyvenimo šokis. Tuomet visuotinė darna savaime tampa […]

Amžinos Geriausios Žinios (vėl naujai)

Labai rezonuoju su nuo seno puoselėjamu Zen meistrų požiūriu, kad pati praktika, jei atliekama nuoširdžiai ir yra aukščiausias pasiekimas – meditacija = nušvitimas. Nes išties tai absoliuti ir visad esanti tikrovė apie kurią tiesiog tampame nuovokūs. Tad kai atsisėdu ir viską palieku ramybėje, leidžiu sau psichologiškai numirti ir tada nieko nebesiekiant – absoliuti tikrovė išryškėja. […]

Sąmoningumo Telktis Vilniuje (+ Internetu per Zoom)

~2val. trukmė grupinis susitikimas

Sąmonėjimo Vakaras Kaune (+Internetu Per Zoom)

~2val. trukmė grupinis susitikimas

Šventos Širdies Atvėrimas Ir Buvimas Sąmoningoje Vienybėje Su Dievu

Visi be galo komplikuoti įstatymai bei korumpuota sistema didžiąją dalimi yra todėl, kad žmonės stokoja dėmesingumo ties savo širdimi, kuri visų pirma leidžia žinoti, kad esame beribės, amžinos ir besąlygiškai mylinčios esybės, kurias jungia ta pati viena esatis, o visų antra – širdis visad žino teisingą kelią nešanti daugiausiai integralios gerovės ir įkvepia juo judėti. […]