Beribės Savasties Integracija Per Kūnišką Gyvenimą

Mums pažįstamo pasaulio sąlygotas protas žino tik ribotus sąlyginius dalykus, tačiau kaip iš momento į momentą gyventi laimingiausią gyvenimą žino tik intuicija, kuri yra beribės visumos transliacija, kurią jauti visu kūnu.
Laimės vaikymasis per sąlygotą protą yra pragaras, o laimės įgyvendinimas per tiesioginę intuiciją yra rojus.
Ir be abejo sąlygotas protas turi savo rolę rojuje, tik ji nėra pagrindinė.
Tad visas neramias mintis panardink savo beribės savasties ramybėje ir pajausk kaip ši beribė savastis jaučiasi tavo kūne – tuomet kelias taps aiškus.
Kad ir kaip gražiai atrodantys bei socialiai priimtini įsitikinimai bebūtų – jie nėra verti išduoti savojo tikrumo kelio, kurį jauti giliai savyje.
Pabudimas į savo beribę savastį užtrunka tik akimirką.
Štai ir tu!
Štai ir tavo beribė savastis, kurios dėka patiri visą gyvenimo kaitą.
Kad ir per kokias patyrimo formas tu dabar save patiri.
Tai ta pati beribė savastis.
Tačiau sąmoninga šios sužadintos savimonės integracija gali vykti visą fizinį gyvenimą.
Juk iš dalies tam šis gyvenimas ir yra.
Kad patirti beformės savasties įsikūnijimą per formos evoliuciją ir mėgautis šiuo šventu virsmu.
Tad pripažink savo beribę savastį ir įgalink save gyventi kaip Tai.
Su pilnu savęs, kaip beribės visumos priėmimu.
Su pilnu pasitikėjimu savo tyra intuicija akimirkoje.
Ir atitinkamu šios visumos atspindėjimu per savo fizinę raišką.
Vėl ir vėl, kol tai taps natūralu kaip kvėpavimas.
Ir žinok, jog su kiekvienu įkvėpimu bei iškvėpimu, ši šventa integracija tęsiasi toliau.
Išsamesnis video pasidalinimas – https://youtu.be/AgwT1h-TcRc
Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Praktikų Praktika

Pirmoje šio blog’o temoje supažindinau su esmių esme, dabar supažindinsiu su praktikų praktika. Kaip esmėje išskyriau pačią gyvybę ir iš to išeinančią prasmę – gyvavimą, tai dabar pateiksiu natūralią ir maksimaliai efektyvią to gyvavimo mechaniką. Šia mechanika plačiai dalinasi ir aiškina

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

PaŽinimas – IšPažinimas

Sveiki, šią temą skiriu tam, kad geriau suvokti pažinimą. Jau buvo minėta, kad didžiausias stebuklas yra transformacija iš labiausiai ribotos pažinimo perspektyvos į neribotą, taip nutiesiant ištisą pažinumo jungtį: nuo smulkiausių detalių iki didžiausių abstraktų. Na ir dabar, dauguma iš mūsų save randa

Skaityti