Beribės Savasties Integracija Per Kūnišką Gyvenimą

Mums pažįstamo pasaulio sąlygotas protas žino tik ribotus sąlyginius dalykus, tačiau kaip iš momento į momentą gyventi laimingiausią gyvenimą žino tik intuicija, kuri yra beribės visumos transliacija, kurią jauti visu kūnu.
Laimės vaikymasis per sąlygotą protą yra pragaras, o laimės įgyvendinimas per tiesioginę intuiciją yra rojus.
Ir be abejo sąlygotas protas turi savo rolę rojuje, tik ji nėra pagrindinė.
Tad visas neramias mintis panardink savo beribės savasties ramybėje ir pajausk kaip ši beribė savastis jaučiasi tavo kūne – tuomet kelias taps aiškus.
Kad ir kaip gražiai atrodantys bei socialiai priimtini įsitikinimai bebūtų – jie nėra verti išduoti savojo tikrumo kelio, kurį jauti giliai savyje.
Pabudimas į savo beribę savastį užtrunka tik akimirką.
Štai ir tu!
Štai ir tavo beribė savastis, kurios dėka patiri visą gyvenimo kaitą.
Kad ir per kokias patyrimo formas tu dabar save patiri.
Tai ta pati beribė savastis.
Tačiau sąmoninga šios sužadintos savimonės integracija gali vykti visą fizinį gyvenimą.
Juk iš dalies tam šis gyvenimas ir yra.
Kad patirti beformės savasties įsikūnijimą per formos evoliuciją ir mėgautis šiuo šventu virsmu.
Tad pripažink savo beribę savastį ir įgalink save gyventi kaip Tai.
Su pilnu savęs, kaip beribės visumos priėmimu.
Su pilnu pasitikėjimu savo tyra intuicija akimirkoje.
Ir atitinkamu šios visumos atspindėjimu per savo fizinę raišką.
Vėl ir vėl, kol tai taps natūralu kaip kvėpavimas.
Ir žinok, jog su kiekvienu įkvėpimu bei iškvėpimu, ši šventa integracija tęsiasi toliau.
Išsamesnis video pasidalinimas – https://youtu.be/AgwT1h-TcRc
Kiti Įrašai

33 Budimo Kanalo Priminimai – 1 Rinkinys

Labas! Pristatau 33 koncentruotos išminties priminimus per kuriuos gali persikelti į labiau pabudusią ir laimingą būseną. Išankstinio eiliškumo čia nėra, tad tiesiog pereik per šiuos priminimus su kuo atviresniu protu ir tegul surezonuoja tai kas turi surezonuoti. Šiais priminimais taip

Skaityti

Subalansuotos Gyvenimo Darnos Įkūnijimas

Naudok skirtumus, tačiau laikykis vienybės, Naudok sąlygas, tačiau laikykis besąlygiškumo, Naudok savybes, tačiau laikykis lankstumo, Naudok logiką, tačiau laikykis intuicijos, Naudok praeities patirtį, tačiau laikykis ateities naujumo, Naudok išmoktas pamokas, tačiau laikykis pradinuko proto, Naudok gyvą išmintį, tačiau laikykis gyvos

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Gyva Jungtis:

Sveikinu atvykus ir toliau tęsiu savo dalinimąsi, savo pastoviai gilėjantį suvokimą/supratimą apie visa tai, kas yra. Ir tai vyksta dabar – visiškai gyvai ir natūraliai. Aš esu visas tas, kas yra, kuris transliuojasi per šią unikalią stotį; aš esu viso to,

Skaityti