Beribės Savasties Integracija Per Kūnišką Gyvenimą

Mums pažįstamo pasaulio sąlygotas protas žino tik ribotus sąlyginius dalykus, tačiau kaip iš momento į momentą gyventi laimingiausią gyvenimą žino tik intuicija, kuri yra beribės visumos transliacija, kurią jauti visu kūnu.
Laimės vaikymasis per sąlygotą protą yra pragaras, o laimės įgyvendinimas per tiesioginę intuiciją yra rojus.
Ir be abejo sąlygotas protas turi savo rolę rojuje, tik ji nėra pagrindinė.
Tad visas neramias mintis panardink savo beribės savasties ramybėje ir pajausk kaip ši beribė savastis jaučiasi tavo kūne – tuomet kelias taps aiškus.
Kad ir kaip gražiai atrodantys bei socialiai priimtini įsitikinimai bebūtų – jie nėra verti išduoti savojo tikrumo kelio, kurį jauti giliai savyje.
Pabudimas į savo beribę savastį užtrunka tik akimirką.
Štai ir tu!
Štai ir tavo beribė savastis, kurios dėka patiri visą gyvenimo kaitą.
Kad ir per kokias patyrimo formas tu dabar save patiri.
Tai ta pati beribė savastis.
Tačiau sąmoninga šios sužadintos savimonės integracija gali vykti visą fizinį gyvenimą.
Juk iš dalies tam šis gyvenimas ir yra.
Kad patirti beformės savasties įsikūnijimą per formos evoliuciją ir mėgautis šiuo šventu virsmu.
Tad pripažink savo beribę savastį ir įgalink save gyventi kaip Tai.
Su pilnu savęs, kaip beribės visumos priėmimu.
Su pilnu pasitikėjimu savo tyra intuicija akimirkoje.
Ir atitinkamu šios visumos atspindėjimu per savo fizinę raišką.
Vėl ir vėl, kol tai taps natūralu kaip kvėpavimas.
Ir žinok, jog su kiekvienu įkvėpimu bei iškvėpimu, ši šventa integracija tęsiasi toliau.
Išsamesnis video pasidalinimas – https://youtu.be/AgwT1h-TcRc
Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Fizinė Tikrovė – Įžeminimas

Štai pribrendo labai aktuali tema – tema apie mūsų fizinę tikrovę. Tad pasistengsiu išgryninti suvokimą: apie ką ši patirtis ir kokia jos padėtis bendrame (sakykime „dvasiniame“) kontekste. Tad visų pirma: „fizinė“ tikrovė nėra atskira nuo „dvasinės“. Jau daugelyje ankstesnių temų

Skaityti

Absoliuti Tylos Galia

Labas Kas yra Dievas? Kas yra besąlyginė meilė? Kas išties esi tu? Išties tai yra už 5 pojūčių, žodžių, minčių ir vaizduotės. Tik tai sąmoningame tyliame buvime gali tai pažinti tiesiogiai. Kai suteiki sau tylos/rimties tiek išoriškai tiek viduje –

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Besąlyginio Žinojimo / Meilės – Aiškinimas

Įžanga   Tiek čia, tiek video kanale dažnai naudoju terminą „Besąlyginė Meilė”. Tai taip pat galima įvardint kaip: Besąlyginis Žinojimas/Pilnatvė ir t.t.. Visa tai – yra tos pačios pirminės energijos įvardinimai. Begalinės energijos, kuri suteikia Viską, net ir patirtį, jog

Skaityti