Beribės Savasties Integracija Per Kūnišką Gyvenimą

Mums pažįstamo pasaulio sąlygotas protas žino tik ribotus sąlyginius dalykus, tačiau kaip iš momento į momentą gyventi laimingiausią gyvenimą žino tik intuicija, kuri yra beribės visumos transliacija, kurią jauti visu kūnu.
Laimės vaikymasis per sąlygotą protą yra pragaras, o laimės įgyvendinimas per tiesioginę intuiciją yra rojus.
Ir be abejo sąlygotas protas turi savo rolę rojuje, tik ji nėra pagrindinė.
Tad visas neramias mintis panardink savo beribės savasties ramybėje ir pajausk kaip ši beribė savastis jaučiasi tavo kūne – tuomet kelias taps aiškus.
Kad ir kaip gražiai atrodantys bei socialiai priimtini įsitikinimai bebūtų – jie nėra verti išduoti savojo tikrumo kelio, kurį jauti giliai savyje.
Pabudimas į savo beribę savastį užtrunka tik akimirką.
Štai ir tu!
Štai ir tavo beribė savastis, kurios dėka patiri visą gyvenimo kaitą.
Kad ir per kokias patyrimo formas tu dabar save patiri.
Tai ta pati beribė savastis.
Tačiau sąmoninga šios sužadintos savimonės integracija gali vykti visą fizinį gyvenimą.
Juk iš dalies tam šis gyvenimas ir yra.
Kad patirti beformės savasties įsikūnijimą per formos evoliuciją ir mėgautis šiuo šventu virsmu.
Tad pripažink savo beribę savastį ir įgalink save gyventi kaip Tai.
Su pilnu savęs, kaip beribės visumos priėmimu.
Su pilnu pasitikėjimu savo tyra intuicija akimirkoje.
Ir atitinkamu šios visumos atspindėjimu per savo fizinę raišką.
Vėl ir vėl, kol tai taps natūralu kaip kvėpavimas.
Ir žinok, jog su kiekvienu įkvėpimu bei iškvėpimu, ši šventa integracija tęsiasi toliau.
Išsamesnis video pasidalinimas – https://youtu.be/AgwT1h-TcRc
Kiti Įrašai

Dabar ir Amžinai su Besąlygine Meile

Aš esu mirtis, Aš esu gimimas, Aš esu amžinas gyvenimas, Aš esu beribis viskas ir niekas, Aš esu savitas savęs patyrimas tarp visko. Aš susijęs su viskuo, Ir visos sąsajos pasireiškia sinchroniškai pagal intencijos šokį, Aš esu beribis intencijos gylis,

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sistemos Dekodavimas (Gif’ai – 4 serija)

Sveikas atvykęs į dar vieną iškoduojantį kanalą – keliauk, praeik, būk atviras, bet dėmesingas ir pasiimk savo – tuomet efektas tikrai turėtų pasijausti jau tuo pačiu paros metu. Dėmesys!:             sakralinė geometrija – fundamentalus kūrinijos šablonas:

Skaityti

Absoliuti Laisvė Yra, Bet Tai Nėra Patyrimas

Nėra nieko kito, kaip tik Esantysis. Ir niekas kitas Esančiojo nepažįsta, kaip tik jis pats save. Tai besąlygiškai akivaizdu, todėl ši akivaizda priklauso ne kam kitam, kaip tik besąlygiškai Esančiam. Esantysis užpildo viską, todėl nėra kintamojo, per kurį jis save

Skaityti