Besąlyginio Žinojimo / Meilės – Aiškinimas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Įžanga

 

Tiek čia, tiek video kanale dažnai naudoju terminą „Besąlyginė Meilė”. Tai taip pat galima įvardint kaip: Besąlyginis Žinojimas/Pilnatvė ir t.t.. Visa tai – yra tos pačios pirminės energijos įvardinimai. Begalinės energijos, kuri suteikia Viską, net ir patirtį, jog toji meilė/laimė yra sąlygota ar net – kad jos išvis nėra.

Tad šios mūsų žemės patirtis didžiąja dalim ir yra orientuota į didelį ribotumą ir iš to – transformaciją į beribiškumą, ko sekoje sukaupiama didelė branda, kuri šlovina ne tik mus, kaip žemiečius, bet ir visą visatą.

Taigi dabar pasistengsiu kiek įmanoma geriau išaiškinti kas yra toji „Besąlyginė Meilė“ tam, kad galėtume kiek įmanoma labiau ja Gyventi ir realizuotis šiame didžiajame transformacijos kelyje.

 

Nuoseklus Aiškinimas

 

  • Iš esmės yra TAI, kas Yra Neišreiškiama, nes tai yra pati pati pati Egzistencija, todėl daugiau Nėra Nieko, kas galėtų TAI išreikšti. Todėl net ir TAI yra tarytum niekas, nes tai neišreiškiama ir neapčiuopiama, bet vis tik „TAI“ – tai YRA. Ir pats šis Faktas, jog TAI YRA – Įgalina TAI išsireikšti Savyje. Tai tarsi savęs sujaudinimas ir atradimas, jog net ir visiškas beformiškumas yra KAŽKAS!

 

  • Ir taip įvyksta pirmas pasireiškimas, tarsi sekantis TO, kas yra sluoksnis – To, kas Tik Esti – pareiškimas „ESU“, o tame – iškart atsispindi Suvokimas: ESU TAS, KAS ESU; VISAS TAS, KAS ESU; VISAIP TAIP, KAIP ESU. Ir čia „VISAS/VISAIP“ reiškia VisaReikšmišką Begalybę, nes Tai yra Vienintelis Įvykis ir nėra daugiau jokių kitų Įvykių, kurie jį apribotų. Todėl tai yra BERIBIS ir AMŽINAS ĮVYKIS, ir viskas, kas tik gali būti išreikšta – yra Jame. Tai ir yra toji „Besąlyginė Meilė/Žinojimas/Palaima“, nes visos sąlygos yra Tame, bet Tas – nėra sąlygojamas sąlygų, Išskyrus TAI, kas yra Neišreiškiama – TAI, kas Tik Yra. Tačiau Tai, Kas Tik Yra ir To Pasireiškimas – išties yra neatsiejami, ir šis išskyrimas skirtas tik nuosekliam supratimui.

 

  • Toliau: kadangi Šis Įvykis yra Viskas (pagal tą patį principą, kaip aukščiau) – Šis Įvykis gali reikštis toliau tik tai Savyje. Ir taip po pirminio suvokimo – savęs jaudinimas vystosi toliau ir taip suvokimas skverbiasi giliau – jau į tam tikras šios pirminės Raiškos Raiškas. Ir taip šis įvykis tarytum atrandamas vis labiau išsiskiriančiose jo raiškose, kuriose atpažįstama, jog šis įvykis tarytum sudarytas iš dar begalybės įvykių ir šie pirminiai įvykiai yra tai, kas vadinama Dieviškosiomis Kibirkštimis/Monadomis – Pirminiais Vienetais, kurie atpažįsta save, kaip Savarankiškus Visumos Aspektus – Unikalius Visumos Centrus. Ir taip toji pirminė Valia sklinda per kiekvieną iš jų, ir kiekvienas iš jų šią Valią verčia savo laisvąja valia, kuri pasireiškia pagal rezonanso Principą: KAIP IŠSIREIŠKI – TAIP PATIRI. Nors ir pirminiuose sluoksniuose tarpusavio skirtumas dar labai menkas ir visi Vienetai veikia bei patiria save, kaip Vientisą Kolektyvinį Tinklą, tačiau patirtis toliau generuoja savo Atspindžius, kuriuose vis didėja raiškų Įvairovės Atpažinimas. Ir taip: TO, KAS YRA – REIŠKIAMA VALIA per visus šiuos VIENETUKUS reiškiasi gilyn į RAIŠKŲ ĮVAIROVĘ ir taip raiškos po raiškom kuria vis labiau sudėtingas ir vienas nuo kitų Išsiskiriančias Raiškas, kuriose vis stipriau pasireiškia šis principas: KAIP IŠSIREIŠKI – TAIP PATIRI. Ir vis tiek visos reikšmės neišvengiamai sinchronizuojasi į tą pačią Vieną REIKŠMĘ, kuri aprašyta aukštesnėse^ pastraipose.

Esama Padėtis ir Išeinanti Seka

 

Tad Tu Esi TAI ir Tu Esi Savarankiškas TO Vienetas, kuris yra Laisvas patirti save per visas begalines Savęs Raiškas. Na ir akivaizdu, jog mes dabar keliaujame per itin sudėtingas vadinamos „fizinės tikrovės“ raiškas, kuriose atradome Didžiąją Užmarštį – užmišome, jog esame Visa Ta Besąlyginės Meilės Ir Žinojimo Energija. Ir taip ši energija tapo vis labiau sąlygojama ir įkalinama, galiausiai beveik visiškai užmirštama negatyviuose jos atspindžiuose, kaip „Baimė“. Tame ir patį principą „KAIP IŠSIREIŠKI – TAIP PATIRI“ užmiršome ir prioritetą pradėjom teikti „Išorei“ – kas iš tiesų yra Vidinės Išraiškos atspindys ir tai vėlgi užrakina mus toliau tyrinėti „Dugną“.

Ir taip mes vis keliame Sąlygas TAM, kas yra Besąlygiška ir taip mes naudojamės principu („KAIP IŠSIREIŠKI – TAIP PATIRI“) atvirkščiai. Tai tolygu vinies kalimui smailiuoju plaktuko galu, arba išoriniam veidrodžio atspindžio koregavimui, stengiantis pakeist ne save, bet patį veidrodį. Ir kas Įdomiausia – mes įvaldėme tai ir mes tapome Savęs Limitavimo Meistrai. Tai gali atrodyti be galo juokingai ir gal net pašaipiai, bet iš tiestų tai parodo mūsų Dvasios Stiprybę – tos pačios Besąlyginės Meilės Galią, kad mes su Ja galime nueiti šitaip toli.

Galiausiai Susivokus šitame absurde, nebelieka nieko kito kaip tik palengva Integruoti visą šią sukauptą patirtį atgal į savo Totalinę Esybę. Ir išties – tai daryti daug lengviau, nes tuomet „plaktuku“ ir „veidrodžiu“ naudojamasi pagal originalią jų paskirtį 😀 Tad jeigu tai skaitai ir išties supranti – tuomet tau mechanika labai paprasta: tiesiog būk TUO – būk besąlygiškai laimingas/išbaigtas/žinantis/mylintis – toks koks esi iš savo esmės. Besąlygiškas Žinojimas, Jog Esi – yra tavo Prigimčių Prigimtis ir nepaneigiamas faktas. Besąlyginė Meilė – TAI TAVO NATŪRA.

Todėl visiškai nepriklausomai nuo jokių sąlygų – tu gali jausti Begalinę Meilę ir Pilnatvę – tai tik Tavo Paties PASIRINKIMAS, kaip save patirsi, o šį pasirinkimą tau ir teikia tavo paties Besąlyginė Meilė. Beje visa tavo patiriama išorė ir sąlygos joje – taip pat yra Tavo Tavęs Visatos Versija, sudaroma iš Tavo – Nuostatų – Dėmesio – Energijos. Ir nors ir viskas vyksta kolektyve ir tu visad gauni kitų generuojamus atspindžius – galutinis sprendimas, kaip viską patirsi – visada bus Tavo ir iš tiesų niekas negali to iš tavęs atimti, kaip ir tu – nieko negali atimti iš kito unikalaus visatos centro, kuris sukurtas pagal tą patį „Kūrėjo Atvaizdą“. Visi sudaro visumą, ir kiekvienas iš visumos – turi visą savo visumą – tuo ir nuostabi holograminė visata.

Ir net pakeitus savo bendrą būsena – ne visuomet iškart atpažįstame pokyčius aplinkoje, nes į mūsų fizinės tikrovės apibrėžimą dar įeina inercija, pasireiškimo laikas ir t.t. Išties tai yra geras iššūkis, kuris patikrina, ar mes išties esame Tikri savo reiškiama būsena, nes esmė ta, kad Tu Kuri Būseną, Dėl Pačios Būsenos, o ne aplinkybių. Ir besąlygiškai būdamas norimoje būsenoje tu neišvengiamai imsi kitaip reaguoti į išorėje vykstančius įvykius ir tai neišvengiamai ims kurti įvairiausias transformacijas. Ir tame kiti matys ir jaus tavo energetiką ir tu jiems tapsi Gyvas Pavyzdys ir Priminimas apie jų pačių beribę galią. Juk meilės realizavimas ten, kur ji nerealizuota, ir teikia ryškiausią Prasmę. Aišku, tai nereiškia, jog dabar turi nuogas išbėgti į gatves ir šūkauti kaip visus myli; nors jei nori – gali, bet tai bus tam tikras kraštutinumas mūsų kolektyvinės tikrovės burbule ir tai greičiausiai pritrauks atitinkamai kraštutines priešybes, su kuriomis susidūrus jau didelė tikimybė, jog viskas peraugs į negatyvumo pusę. Tad ką aš siūlau: visų pirma: Besąlygiškai Priimti ir Mylėti Visą Save, tame tarpe ir visą kitą, kaip savo paties sukurtą savęs atspindį, o tuomet: po truputį Atitinkamai Keisti Savo Elgesį. Žiūrėti, kaip gali geriausiai tą meilę išreikšti, kiekvienoje gyvenimo situacijoje ir bendroje visumoje; ĮKVĖPIMAS, VAIZDUOTĖ ir INTEGRALUMAS – PAGRINDINIAI TAVO GIDAI tame. Na ir tuomet belieka VEIKTI ir Mėgautis 😉

Nepamiršk, jog Žinojimas/Meilė iš esmės yra Gryna Jėga, tad ką ir kaip ant jos statysi – tokią tikrovę ir patirsi.

P.s. Turiu dar nemažai įdomių matymų, kurie dar ir dar gilina suvokimą apie šias temas – jais didžiaja dalima ruošiuosi dalintis video blog’e: https://www.youtube.com/channel/UCSm5M7etzrz1cKOl2SfS-7w/videos Taip pat naujų post’ų bus ir čia 😉

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Santykiai – Besąlyginė Meilė

Sveikinu su šiuo patirties momentu ir jame dalinuosi dar viena nedidele, bet svarbia tema, kaip papildymu prie jau esamų temų. Tad dabar atverkime dar vieną unikalią perspektyvą į Visa Tai per atnaujintą/pagilintą Santykių suvokimą. Kone visuose moksluose (nuo matematikos iki sociologijos) Santykio

Skaityti

Blogiausias ir Geriausias Kosminis Juokelis

Pasišventus tiesos pažinimui pradėjau vis labiau ir labiau atrasti tai, jog visas pasaulis ir visa išreikšta visata yra pats blogiausias ir geriausias kosminis juokelis (pokštas). Šis juokelis tai atskirumo idėja vienoje begalybėje, kuri sukuria begales komplikacijų. Šis juokelis yra blogiausias

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Vaizduotė ir Atmintis (Su Bonusu)

Daaabar, skiriu temą – plačiau apžvelgti Vaizduotę. Kas per reiškinys iš tiesų tai yra? Pagal šiuolaikinį mokslą (trumpai) – tai gebėjimas manipuliuoti atmintyje esančiais vaizdiniais bei kitais jausmais. Tai tarsi vidinis konstruktorius, kuriame iš turimų patirčių gali atkurti ir kurti kitokius

Skaityti