Budrus Kaip Gyvatė Ir Nekaltas Kaip Balandis (apie žemiškojo ir dvasinio prado dinamiką)

Šešėlinis ego arba protas apgavikas iš esmės yra savęs praradimo baimė, kuri mūsų žmonijoje yra sustiprinta per daug amžių ir todėl dauguma ją nešioja.

Laikai keičiasi, keičiasi ir žmonių kultūra, tačiau ši giluminė baimės programa prisitaiko prie visų sąlygų. Kuo žmogus tampa protingesnis ar net išmintingesnis – tuo subtilesnis ir gudresnis tampa šis ego konstruktas.

Atmink, nelabasis yra formos keitimo meistras, kuris gali mėginti apsimesti tavimi, kad tu apsimestum juo, todėl turi išmokti atskirti jo esmę, kuri visad jaučiasi nenatūraliai ar prieštaringai tavo natūraliam tobulumui.

Pagrindinis proto apgaviko menas yra slėptis ir dangstytis už visko, ką mes žinome ir sukurti iliuziją, kad tu esi jis – kitaip sakant, kad jo teikiamos komandos yra tavo laisvoji valia.

Turbūt jau taip pat esi girdėjęs tokį įvardinimą, kaip „dvasinis ego“, kuris dangstosi už gražių dvasinių idėjų, praktikų ir net gerų darbų. Tačiau kai šis dvasinis ego yra stipriau išbandomas gyvenimo – dažnai pasimato jo nestabilumas ir impulsas ginti bei teisinti savo dvasine tapatybę.

Pas mažiau dvasingus žmones, kurie labiau vadovaujasi mokslu ir materija – šis ego dangstosi už „protingumo“ uždangos. Tokiam žmogui dažniausiai labai sunku pripažinti savo baimes ir suvokimo ribotumą, todėl jis užsibarikaduoja savo racionalumo pilyje.

Jėzus tarė: Farizėjai ir raštininkai gavo žinojimo raktus ir paslėpė juos. Jie neįėjo patys ir neįleido kitų, kurie norėjo įeiti. Tačiau jūs būkite budrūs kaip gyvatės ir nekalti kaip balandžiai.

Šis Jėzaus pasakymas yra jau labiau susijęs su tais, kurie sąmoningai paslepia išlaisvinančią tiesą, kad patys turėtų daugiau kontrolės prieš kitus. Todėl jis moko budrumo, kad permatyti šešėlinio ego pinkles, tačiau taip pat nekaltumo, kad šis budrumas neužvaldytų ir tarnautų aukščiausiam gėriui.

Tikras dvasinis augimas yra Dieviškojo ir nemirtingojo „aš” atskleidimas. Šis Dieviškasis aš yra kiekvieno iš mūsų tikroji tapatybė, kurios nereikia stengtis išlaikyti, nes ji yra tikra ir nepakeičiama.

Be abejo, kada mes pradedame artėti prie šios tiesos šviesos – mūsų šešėlinis ego iš karto tai nujaučia ir pradeda daryti viską, kas yra jo galioje, kad mus sustabdyti. Juk šviesa išstumia tamsą, todėl šešėliniam ego tai didžiausia suvokiama grėsmė.

Nujaučiu, jog dauguma žmonių, kurie skaito šį tekstą yra šioje dvasinio brendimo trajektorijoje, todėl iš karto įspėju, kad kryptingai kylant link savo aukštesniojo aš yra didelė tikimybė susilaukti šio šešėlinio ego atakų bei apgaulių.

Šis protas apgavikas gali sukurti patyrimą, kad tu fiziškai miršti, esi visiškame chaose ir kraustaisi iš proto. Ir išties taip – tu kraustaisi iš proto, bet iš ligoto proto į išties sveiką Dieviškąjį protą. Mirtis taip pat nėra fizinė (tokia kokia įprastai suvokiame), tai labiau metafizinė arba dar vadinama mistinė mirtis, kuri iš tavo struktūrų išstumia įvairias atitarnavusias ribojančias programas ir glaudžiau integruoja Dieviškąją sąmonę.

Meister Eckhart: Vienintelis dalykas, kuris dega pragare tai dalis tavęs, kuri nepaleidžia tavo gyvenimo, tačiau tu ne esi baudžiamas, bet tavo siela yra išlaisvinama. Tad jei bijai mirti ir laikaisi šios baimės – tu matai velnius draskančius tavo gyvenimą į šalis, bet jei atrandi taiką – tuomet velniai išties yra angelai, kurie tave išlaisvina iš pasaulio.

Šis pasakymas yra labiau apie pilną kūno palikimą, tačiau vis tiek gali būti puikiai pritaikomas ir vis dar gyvenant bei patiriant tas vadinamas „tamsiąsias sielos naktis”, kada patiri tą energetinį pokytį, tačiau laikaisi tos ego perspektyvos kuri bijo mirties ir per tą sutraukiančią prizmę interpretuoja tavo pakilimą į aukštesnį sąmonės lygį.

Priklausomai nuo tavo troškimo augti ir pasitarnauti intensyvumo – tokių metamorfozių gali būti ne viena ir ne dvi, tačiau kuo toliau tuo daugiau nuolankumo tame, nes tavo ego konstruktas tampa vis tyresnis.

Kad šiuos perėjimus patirti daug sklandžiau ir bendrai – gyventi gyvenimą, kuris yra laisvas nuo mirties baimės – gali sąmoningai užsiimti dvasine praktika, kurios esmė yra atitrūkti nuo visų pojūčių bei proto ir vis labiau pabusti kaip laisva ir beribė esatis/nuovoka/palaima. Tuomet šis aukštasis nuovokumas natūraliai persiduos į visus tavyje iškylančius procesus ir tu jau galėsi juos stebėti iš šalies ir su jais nesitapatinti. Tavyje atsiras ryžtas pripažinti savo baimes bei trūkumo iliuzijas kuriančius įsitikinimus, o kartu su tuo visa tai ištirps tavo sąmonės šviesoje ir protas integruosis į visuotinę darną.

Taip tu tampi budrus kaip gyvatė ir nekaltas kaip balandis, o tai savo ruožtu tau leidžia pačiu harmoningiausiu būdu naviguoti per gyvenimo situacijas ir jose geriausiai pasitarnauti kitiems.

Jei judi per panašius dalykus ir jauti, kad šis tekstas padeda ar net jauti, kad tau praverstu mano individuali pagalba – drąsiai rašyk.

Ačiū ir laimingai.

P.s. Dar vienas straipsnis panašia tema – https://www.budimokanalas.lt/proto-apgaviko-permatymas/

Kiti Įrašai

Esminė Begalybės Apžvalga

Jei gali pagalvoti apie begalybę – pirmiausia turi ja ir būti. Tu esi neaprėpiama begalybė, kuri bando aprėpti save ir šis bandymas tai beribių patyrimo ciklų vyksmas. Taip, begalybė savo tikrojoje struktūroje yra pilna savimi ir todėl nėra vietos jos

Skaityti

Įkvepiančių Žinučių Rinkinys

Apie rūpestingumą ir savijautą: Jei kartais save atrandi pašėlusiai subtilioje ego dinamikoje, kurioje pradedi rūpintis apie tai, kad per daug viskuo rūpiniesi – tai tiesiog pamilk savo rūpestingumą, kuris natūraliai pasireiškia ir tuomet viskas harmoningai susibalansuos. Iš kitos pusės –

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

„Višnaus garbintojai ir jo majos paslaptis”

Šįkart norėčiau pasidalinti vienu patikusiu senovės Indijos mitu iš knygos: „Senovės Indijos mitai” (E. Tiomkinas, V. Ermanas). Šis pasakojimas apie maja – iliuziją. Be abejo, apie iliuziją savo temose jau esu papasakojęs labai plačiai ir atnaujintai, tačiau tokia perspektyva iš senesnių laikų

Skaityti