Iš Intuityvaus Intymumo Su Gyvenimu – Viskas Jaučiasi Gerai

Kai griūna mūsų pastatytas tikrovės suvokimas bei gyvenimo būdas, ir net kai griūna kažkas, ką pradedame statyti naujai; nematydami į priekį ar didesnio vaizdo – viskas ką matome yra griūtis ir tai gali jaustis kaip prakeiksmas, išdavystė, nevertumas, skausmingas pralaimėjimas ir pan. Tačiau kiek tokių griūčių mes jau išgyvenome? Kiek tokių griūčių mums atnešė tik […]

Palaimingos Vienybės Pajautos Realizavimas

Kai per daug žvelgiame į pasaulį ir per mažai į save – pasaulis atrodo pilnas, o mes nepakankami ir taip gimsta nepailstantis nerimastingumas gauti daugiau iš pasaulio. Tokią orientacija mes išmokome nuo pat pradžių, kartu su užmarštimi ties savo beribe savastimi, bet ši savasties begalybė vis tiek mumyse, tik bandymas ją realizuoti vien per pasaulietines […]

Tikslios Nuorodos Budimui Į Rojaus Patyrimą Žemėje

Nuovokumas yra pastovus vyksmas įtraukiantis viską, kas gali būti suvokiama, bet iš esmės visi santykiniai suvokimai sueina į vientisą nuovokumą apie patį nuovokumą. Viskas randama nuovokume ir viskas liudija nuovokumą, reiškia visos patyrimo formos yra nuovokumo atspindėjimas. Kai nuovokumas yra palaikomas ties pačiu nuovokumu – realizuojama absoliuti laisvė nuo visų santykinių patyrimų, kurie priklauso vientisam […]

Viskas Gerai :)

Viskas yra vienas ir todėl viskas yra be galo kompleksiškai susiję. Tad būk vienu, kaip niekuo, matyk visumą ir leisk visiems santykiniams kintamiesiems (gyvenimo detalėms) laisvai šokti tobulame balanse. Būnant tyroje nuovokoje – viskas natūraliai pasveriama ir tavo optimaliausias kelias yra akivaizdus iš akimirkos į akimirką. — Tobulėjimas priklauso protui, o savasčiai priklauso absoliutus tobulumas, […]

Esminė Dvasinė Praktika

Dorybės signalizavimas (virtue signaling) – skelbimasis bandant parodyti, kad esi geras ir teisus kažkieno blogo ir neteisaus atžvilgiu – kas iš esmės yra tik svetimumo iliuzijos tankinimas ir negatyvaus bei bėdas kuriančio ego stiprinimas. Tačiau tokiu pačiu principu juk mes kovojam ir su savo paties ego(„vidiniu blogiečiu”) ir taip paradoksaliai vis panašesniu į jį tampame. […]

Meilė Visada Laimi, Nes Faktas Tas, Jog Yra Tik Vienas Ir Tas Pats

Kai esi kažkieno giliai mylimas – tai tau suteikia stiprybės ir kai kažką giliai myli – tai tau suteikia narsos. – Lao Tzu Tai tikra tiesa, kurią gali pilnai įkūnyti kiekvienas atrasdamas bei puoselėdamas šią meilę savo tyrai būčiai. Tokia mūsų meilė yra išties sąžininga, nemirtinga ir gebanti susilygiuoti į mylimiausią santykį su viskuo, nes […]

Marguerite Porete – Aš esu Dievas

„Aš esu Dievas, sako Meilė, nes Meilė yra Dievas ir Dievas yra Meilė, o ši Siela yra Dievas pagal Meilės sąlygą. Aš esu Dievas iš dieviškos prigimties, o ši Siela yra Dievas pagal Meilės sąlygą. Taip šią brangiąją mano mylimąją mokau ir vedu aš, be jos, nes ji pavirsta manimi, ir būdama tokia tobula, sako […]

Perspektyvos Atnaujinimai Sklandesniam Bei Smagesniam Gyenimui

Jei skaitai – skaityk atidžiai ir jausk tarp eilučių: Savo esmėje – mes esame nuolatos pilnai pabudę, aiškūs bei viešpataujantys, tačiau save patiriant dabartinėje žemiškoje patyrimo formoje – dažniausiai turime valingai budintis ties savo absoliučiu budrumu, kad šis tuomet galėtų tyriausiu būdu operuoti šioje tankioje patyrimo formoje. Kai santykinis žmogiškas darinys įsišaknija savo originalioje dvasioje […]

Tikrosios Laimės Atskleidimas

Išties negali abejoti savimi, gali abejoti tik idėjomis apie save. Ir kada tai žinai – kiekviena atrodanti abejonė „savimi” pažadina iš idėjos į savastį, kuri kiekvienu momentu yra švieži ir tobulai tokia, kokia turi būti tam momentui. ir atmink, kiekvienoje žmogiškoje patyrimo formoje slypi tobula ramybė, mylinti sąmonė ir gyvenimo malonė. Tu esi ir visos […]

Nuoširdžiausi Priminimai Ir Palinkėjimai

Linkėjimas bei priminimas sau ir visiems: Tavo vienintelė misija – iš momento į momentą būti savimi, pilniausiai/nuoširdžiausiai kaip gali. Būti savimi, pasišventusiu taip, kaip religiniu fanatiku, nes čia slypi tavo priėjimas prie visos galios ir jos suvaldymo. Kad tai padaryti, turi atleisti už visą abejingumą, kaltės jausmą ir slaptas egoistines darbotvarkes prieš save bei viską. […]