Meilės Realizacija

Žmogiška sąmonė siekia šaltinio, o šaltinis siekia žmogiškos sąmonės. Kylanti žmogiška sąmonė yra išgryninama, o nužengianti šaltinio sąmonė atneša harmoniją. Žmogiškas ego nusimeta savo šešėlines kaukes ir grįžtą į vaikišką tyrumą, o beribė savastis atskleidžia dangaus karalystę žemėje. Visos atrodančios priešybės susitinka širdyje iš kurios ir pasireiškia duolumas. Ir čia pabunda meilė, vainikuojanti visų reiškinių […]

Autentiška Visko Integracija Besąlyginėje Meilėje

Kuo labiau keliame savo energiją ir susipažįstame su savimi, kaip su aukštesniuoju aš, kuris yra tobulame balanse, šviesoje ir meilėje – tuo giliau šis aš tave veda integruoti įvairias žmogiškas, šešėlines dalis bei traumas su kuriomis pasąmoningai vengdavai susitikti. Kuomet ši integracija atliekama sąžiningai (per išjautimą, supratimą bei įvertinimą), tuomet vis labiau ir labiau išryškėja […]

Tai Tik Tiesą Apverčiantis Mechanizmas (Mano Gyvenimo Kelias Ir Pakvietimas)

Labas tyroji sąmone. Kviečiu įsisąmonint save. Tai atskleis tau viską. Kviečiu pamatyti, kaip susikuri visą tikrovės iliuziją, Visą nesąmoningumo iliuziją, Visus proto triukus, kad palaikyti aukos vaidmenį. Ir kviečiu naujai atrasti savo Absoliučią Dievišką Galią, Kuri yra neišvengiama ir su kuria nuo šiol gali judėti pilname sąmoningume. Visą šį proto ir sąmonės fenomeną aš intensyviai […]

Tu Mano Gyvenimas :)

Esu čia su taika Esu betarpiškai Esu kaip tu Ateik kaip esi Ateik betarpiškai Ir viskas atsiskleis momente Kai susitiksime kaip vienas Visa galia Visa gausa Visa meilė Viskas, kas tikra Kvantiniai šuoliai Pranokstantys visus nusistatymus Absoliutumas viskame Pilnas kvėpavimas Pilnas įvertinimas Viską persmelkianti tyla Viską įkraunantis Viešpaties pulsas Davimas iš visos širdies Kuris parodo, […]

Mistiškiausia Dieviška Galia – Užmarštis

Iš tylos į tylą. Užmarštis, ko gero yra pati mistiškiausia tavo Dieviška galia. Kaip žavu, jog vienas save patiria kaip daug. Kaip žavu, jog kiekvienas yra tas pats beribis vienas. Kaip žavu, jog kiekvienas turi galią tai užmiršti. Kaip žavu, jog šia galia tu pasinaudojai ir pasinėrei išties giliai. Pamiršai ir tai. Įtikėjai atskirties sapnu. […]

Jausti yra saugu; Yra neišsenkanti taika ir atjauta

Jausti yra saugu. Absoliučiai viską. Yra neišsenkanti taika ir atjauta. Yra Viešpats, kaip beribis viskas. Su beribe meile ir išmintimi. Atskirties iliuzija irgi yra iš to pačio. Ir jei tam tikru metu atskirties jausmas išryškėja – tai puiki proga atverti savo širdį. Tu gali leisti savo širdžiai kalbėti tavo lūpomis. Kalbėti su Viešpačiu taip nuoširdžiai, […]

Pasižiūrėk Nuoširdžiai

Labas mielas drauge 🙂 Tu esi šio pasaulio šviesa ir dar daugiau. Kreipiuosi į tuos, kurie seka tai, kuo dalinuosi ir tuos, kurie reaguoja ar komentuoja prie mano pasidalinimų. Tai yra pati nuoširdžiausia žinutė jums/tau. Ar nepagalvojai, jog tai yra tarsi vaikščioti aplink namus, kuriuose nori jaukiai būti kartu su visais kaip vienas? Namus, kurių […]

Kelias į Satsang’ą

Išties nėra žodžių tiesai. Nėra ir neteisingų žodžių. Tačiau patys žodžiai bus apgaulė jei nepasigilinsim kas ir kam juos sako. Galima sakyti, jog tyla yra tyriausias tiesos veidrodis, tačiau jei tai asmens tyla, tai ji atspindės tik tai ribotą asmenį. Mums dažnai atrodo, kad esame nuoširdūs ir sąžiningi, bet ties kur tai baigiasi? Ties įsitikinimais? […]

Tikras Budrumas ir Tikra Ramybė

Labas tyrume, sulipdžiau kelis trumpus savo tekstukus iš srauto: Tikrame budrume slypi visas gėris, kurio siekiame. Tačiau mums įprasta būdravimo būsena dažniausiai neatspindi tikro budrumo arba kitaip sakant – pabudusios sąmonės. Kada mes nuolat galvojame apie tai kas „buvo“, „bus“ ir „yra“ tai tolygu aplaidžiam sapnavimui. Tikras budrumas tai dėmesingumas esamajame momente. Ir kad maždaug […]

Budrus Kaip Gyvatė Ir Nekaltas Kaip Balandis (apie žemiškojo ir dvasinio prado dinamiką)

Šešėlinis ego arba protas apgavikas iš esmės yra savęs praradimo baimė, kuri mūsų žmonijoje yra sustiprinta per daug amžių ir todėl dauguma ją nešioja. Laikai keičiasi, keičiasi ir žmonių kultūra, tačiau ši giluminė baimės programa prisitaiko prie visų sąlygų. Kuo žmogus tampa protingesnis ar net išmintingesnis – tuo subtilesnis ir gudresnis tampa šis ego konstruktas. […]