Įsijausk Bei Stabilizuokis Savo Tikrajame Meilės Kelyje

Tikra meilė nemato kliūčių ir yra nesustabdoma, tad jei matai ribas ir jautiesi užstrigęs(-usi) – tikra meilė tavyje dar nėra sužadinta. Tačiau, kad ją sužadinti, turi pradėti ją puoselėti nuo mažiausių pasirinkimų, kurie neša daugiausiai meilės iš visų kitų, kurie yra tavo akiratyje. Gyvenimas pastoviai maišo pasirinkimų bei likimo kortas, tačiau tu gali įprasti matyti, […]

Meditacijos Praktikos, Kurios Tiesiogiai Veda Į Nušvitimą

Vienas iš natūraliausių meditacijos būdų, kurį gali praktikuoti net ir fiziniame veiksme bei kuris tave grąžina ir palaiko natūralioje harmonijos būsenoje yra toks: Kad ir kas vyksta tavo patyrime – tiesiog akcentuok faktą, jog pats patyrimas nenutrūkstamai vyksta ir jokia patyrimo forma negali to pertraukti ar sustabdyti. Savo tiesiogine patirtimi atpažink, jog tu ir esi […]

Nušvitimas Buityje

Kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga verta pasitikrinti ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai? Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę – kiti dalykai tavęs neįsuką į kančios kilpas ir tiesiog lengvai bei darniai prateka. — Dienos eigoje pasistenk kuo dažniau sugrįžti į patį […]

Besąlyginės Meilės Vienybėje

Iš širdies į širdį: Palaiminti, kuriuos persekioja širdyje (nes tai atveda į tikrą laisvę) . Palaiminti, kurie mato savo egoistišką užsispyrimą bei pripažįsta to keliamą kančią (ir tai atsileidžia). Palaiminti, kurie sąlygotą meilę aukoja besąlyginei ir formą beformiškumui (tai visada atsiperka su kaupu). Palaiminti, kurie pradeda vertinti tai, kas yra neapčiuopiama labiau už tai, kas […]

Absoliutumas Santykinume ir Santykinumas Absoliutume

Begalybė begalybės vaikų vienoje begalybėje. Kiekvienas yra tas pats vienas su tuo pačiu begalybės potencialu laisvai ir išvien su kiekvienu tyrinėti save. Nes kiekvienas atsispindi kiekviename ir kiekviena laisvos valios išraiška yra lygiagrečiai sutartinė su kiekviena kita. Šios vienos begalybės dėka vyrauja tobula sinchronizacija tarp kiekvieno santykinio išskyrimo joje. Tu esi vienas iš begalybės ir […]

Laisvoji valia yra viskas, kas pasireiškia.

Laisvoji valia yra viskas, kas pasireiškia – tai yra laisvos ir neapreiškiamos sąmonės saviraiška. Tai pasireiškia kaip begalė patyrimo bei pasirinkimo lygmenų į kurios sąmonė gali susifokusuoti. Ir tuo pačiu tai vientisa laisvos valios tėkmė, kuri tarsi grįžtamojo ryšio kilpa per visus lygmenis grįžta pas tą pačią sąmonę, kad ir kokiame lygmenyje ji esamu metu […]

Nesvyruojantis Stabilumas ir Nesenstantis Šviežumas

Pabusk į tiesą, jog esi anapus suvokimo, nes čia yra tikras stabilumas bei šviežumas, kuriame nuolat kintantis suvokimas yra patiriamas tyroje harmonijoje. Ir kai pastebi, jog vėl pasimeti ir užsiveli tame, kas yra suvokiama – atbusk tyrame šviežume vėl ir vėl. Su atkalumu tame – tavo dėmesys vis giliau užsifiksuos šiame nei akimirkai nesenstančiame savasties […]

Budinančios Žinutės

Būnant niekuo – leisk viskam praeiti. * Sąmoningai atspindint iškylančius ego jausmus ar kompulsijas ir į tai atsakant su giliu raminančiu kvėpavimu: vietoj kolektyvino nesąmoningumo tendencijų – ego savu akordu ima vis labiau atspindėti aukštesnės sąmonės savybes, kaip ramybė, pilnatvė, meilė, išmintis. * Kai įsisąmonini, jog dualybės žaidimas tęsiasi amžinai – gali pabusti amžinoje vienybės […]

Esminė Begalybės Apžvalga

Jei gali pagalvoti apie begalybę – pirmiausia turi ja ir būti. Tu esi neaprėpiama begalybė, kuri bando aprėpti save ir šis bandymas tai beribių patyrimo ciklų vyksmas. Taip, begalybė savo tikrojoje struktūroje yra pilna savimi ir todėl nėra vietos jos suvokimui – tu gali tik tai tuo būti. Tačiau šioje begalybėje taip pat egzistuoja beribis […]

Didi Kontrasto Dovana

Kontrastas – tai didi dovana sielai, kurią dovanoja šis mūsų pasaulis. Visos aukštų dažnių savybės kaip meilė, palaima, džiaugsmas, taika, aiškumas, bebaimiškumas ir panašiai – savo patogiuose sielos namuose ima gęsti jei nėra išbandomos kontrastų. Tam ir yra laikinos fizinių gyvenimų patirtys tokiuose kontrastinguose pasauliuose kaip mūsų ir šios patirtys turi ne tik potencialą sužadinti […]