Dėmesys/Sąmonė, Poliaroido Analogija – Esmių Esmės Papildinys

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Štai ir pirmas tiesioginis „esmių esmės” papildymas. Šio papildymo paskirtis yra per skirtingas sąvokas ir analogijas atskleisti tą pačią esmių esmę ir geriau ją pažinti. Kitaip sakant, visas genialumas slypi gebėjime visas perspektyvas apjungti į vieną ir taip viską matyti kaip tobulą kompleksinį vienetą. Tai sanskrite vadinama „dharma”, o lietuviškai labai panašiai: darna, harmonija. Be to, tai ir yra pats struktūrinis kūrinijos principas – AnaLogija – vienas yra viskas ir viskas yra vienas (holograma). Tuomet pradėjus vis geriau atpažinti šį principą gyvenime – visa patirtis ir veiksmai vis labiau harmonizuojasi su viskuo ir tame savaime kyla bendra būties kokybė.

Vis dėl to tie patys terminai ir analogijos mūsų visuomenėje dar vis naudojamos be galo sąlyginai ir ribotai. Gali pats wikipedijoj pasižiūrėti „dėmesio” ir „sąmonės” apibrėžimus, be abejo tame visame yra tiesa, tačiau ryškiai trūksta gylesnio suvokimo bei apjungties su viskuo. Taip yra, nes pati mūsų pažinimo sistema yra iškreipta ir visa tai yra jau minėtas („didžiajame procese”) ilgos patirties individualizavimo ir užmaršties padarinys. Tačiau aš dabar save patiriu jau bundančio pasaulio versijoje, todėl visą patirtį/žinias integruoju į holistinį matymą.

Taigi kas yra DĖMESYS iš Esmės? -Tai yra tas pats (jau minėtas „esmių esmėje”) aktyvusis išsiskyrimo iš visumos principas, per kurį egzistuoja patirtis. Tai esi Tu kaip pati patirtis, kuri pastoviai kinta ir gali skaidytis, kauptis, formuotis, skirstytis, jungtis, blaškytis ir t.t. Tai yra Valia – Stebėjimas, kuris Kuria Vibracija – Patirtį ir iš to išeina nuostabus Lietuviškas žodis: STEBUKLAS, kurį galima šifruoti kaip STEBIMA BŪKLĖ. Tiesiog tai kas išsiskiria bendroje būklėje gali ją visaip stebėti ir tame būklės stebėjime ištisai gimsta vis naujas stebuklas, stebuklas, stebuklas (būtis yra stebuklas!). Beje – prie panašių išvadų prieina ir kvantinė fizika – stebėtojas tiesiogiai įtakoja stebimą objektą/procesą.

Tad visa visa patirtis, net ir tas pats fizinis kūnas (kuriuo įpratai viską matuojame) yra tik dar vienas to paties dėmesio vibracinis tankis (pratęsimas). Ir visą tai ištisai vibruoja/kinta, nes tai pirminė ir amžina būties savybė, be kurios nebūtų jokios patirties. Tad klausimas tik kaip savimoningai tai priimi ir darai.

Na ir kuomet palietėme savimonės sąvoką, tuomet galima panagrinėti tai per SĄMONĖS (lot. conscientia „žinojimas kartu“) sąvokos prizmę. Šį matymą aš išskyriau į sudedamųjų dalių seką:

1. virš-sąmonė (aš) – tai kas tik yra – absoliutas – viso ko pagrindas.

2. sąmonė (esu) – absoliuto valia – aktyvioji kokybė kuri rezonuoja su aukščiau minėta pasyvaus absoliutumo kokybe – suvokimo principas.

3. savimonė (esu taip) – suvokimo grįžtamasis ryšys – susivokimas.

4. pa-sąmonė (tebūnie taip) – grįžtamojo ryšio fiksavimas/registravimas tam, kad judėti link sekančios patirties – sekančio suvokimo.

Dabar turime visą Ciklą – visą Mantrą: aš esu taip tebūnie taip aš esu taip tebūnie taip aš esu taip tebūnie taip… sąmonė>savimonė>pasąmonė>sąmonė>savimonė>pasąmonė… Ir taip kartodamas šią mantrą kasdienybėje, gali vėlgi stipriau integruotis į labiau harmoningą viso ko patyrimą. Be to, jau temoje apie esmę, buvau užsiminęs apie tą išvirkštini procesą, kai patirtis ima plėstis ir čia tai galima pavadinti: Sąmonės Evoliucija – gebėjimas apimti vis daugiau ir daugiau skirtingų patirties perspektyvų vienoje – vienu metu (šiame procese dabar ir esame).

DABAR nedidėlis matymo rakursėlis su Poliaroidinio Fotoaparato Analogija (fotoaparatas su kuriuo padarius nuotrauka – ji iškarto išlenda iš fotoaparato ir ima ryškintis).

Taigi, prisiminkime esmių esmę ir į visą tą matymą įdėkime modifikuota fotiką, kas gaunasi? Poliaroidas tampa viso to, kas yra valios ir susikaupimo vienetas ir voooos tik jis išsiskiria iškart ir automatiškai su Miiiiiilžiniška Blykste visą tai Nufotkina! Tuomet Visas Tas suvokia save kaip abstrakčią, multidimencinę, daugiaformatę nuotrauką, kuri yra visiškai balta nuo milžiniškos blykstės – reiškia vaizdas/suvokimas yra maksimaliai vientisas. Tačiau kas vyksta toliau: dėl Di-Fuzinio (negatyvinis ir pozityvinis) ryškumo fot. komplekto nuotrauka ima ryškėti. Tai reiškia: To kas yra matymas/patirtis, dėl dviejų kokybių sąveikos ima ryškėti visomis įmanomomis apimtimis ir sekomis, kol bendrybinis, multidimensinis suvokimas/ryškumas/aiškumas ima siekti maksimumą. Tuomet viskas tarytum ima stingti tame pačiame ryškume/aiškume ir amžinai aktyvaus dėsnio dėka iš tos nuotraukos vėlgi išsiskiria mažytis elementas, kuris vėl su milžiniška blykste fiksuoja ir užpildo visą nuotrauką (tarsi apakina tą visuotinę patirtį) ir tuomet prasideda vėl visiškai naujos nuotraukos ryškinimas ir taip ciklas po ciklo, kadras po kadro vyksta tiek smulkiausias tiek didžiausias vyksmas.

Sąmonė/Dėmesys pastoviai atnaujina perspektyvą į viską visomis įmanomomis apimtimis vienu metu: dabar, dabar, Dabar!

Tad šiam kartui tiek, turbūt pagauni principą, kad tai galima pažint per bet ką; „perskelk medžio gabalą – ten esu aš, pakelk akmenį ir ten rasi mane” Jėzus. Viskas yra holistiška, viskas turi jungtis su viskuo ir dėl to viskas yra taip kaip yra, o mes savo esamoje patirtyje po truputį matome vis daugiau ir daugiau to, kas esame. Tad linkiu dar daug džiugių ir kūrybingų atradimų.

Kiti Įrašai

Kelias į Satsang’ą

Išties nėra žodžių tiesai. Nėra ir neteisingų žodžių. Tačiau patys žodžiai bus apgaulė jei nepasigilinsim kas ir kam juos sako. Galima sakyti, jog tyla yra tyriausias tiesos veidrodis, tačiau jei tai asmens tyla, tai ji atspindės tik tai ribotą asmenį.

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sinchronizacija

Labas ir ačiū kad esi. Šiuo būdu: vėl dalinuosi gyva informaciją apie transformacija, kuri vis natūraliai nuteka į šia tikrovę iš mūsų aukštesnių sąmonės sluoksnių. Taigi: ši tema skirta papildyti senesnes ir taip atpažinti bei įtvirtint tokį reiškinį, kaip vadinama – sinchronizacija –

Skaityti