Egzistavimo Tinklas, Buvimas Pačia Patirtimi, Sąmoningas Sapnavimas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sveiki, apie Tai jau dėsčiau įraše „Tai…” ir kituose, tačiau kaip ir sakiau, ši įžvalga vis naujai išsivarto ir man tampa vis naujai akivaizdi ir dėl to aš galiu ją dar ir dar labiau kristalizuoti čia.

Pradžiai pasidalinsiu viena patirtim: aš pats vis labiau ir labiau gyvenu kaip pati patirtis ir tuomet atpažįstu vis daugiau vientiso kryptingumo ir įvykiu suderinamumo. Taip plaukdamas, vieną dieną, kaip tik baiginėjau žiūrėt anime – „serial experiments lain“, kuriame giliai plėtojama idėja apie tinklą ir kolektyvinę sąmonę. Beįpusėjant užsinorėjau miego ir toje būsenoje įstrigo žodžiai: „informacija funkcionuoja nuolat judėdama“ ir tada atėjo toks vaizdinys su suvokimu, jog viso dalinimosi informacija esmė ir yra pats dalinimasis – funkcionavimas – egzistavimas. Na, o vaizdinys, pats tinklas apie kurį ir žiūrėjau, tačiau tas tinklas kaip būtybė su daug galvų susikertančiuose linijų taškuose ir vos tik viena duoda informacinį impulsą – iškart natūraliai gauna informacinius impulsus iš visų kitų – ir tai tuo pačiu metu vyksta visuose taškuose ir tada tiesiog matau, kad tai vientisa elektros srovė. Tada nebaigęs žiūrėt nuėjau į lovą, įeinu į sapną: sapne atsakinėju į žmonių klausimus ir tuomet staiga gavus klausimą – patiriu, kad nebėra to manęs, kuris jį gauna, bet aš esu tarsi beribė srovė per kurią tas klausimas, kaip paprastas šviesos konstruktas nuteka į begalybę ir aš visas teku kartu ir tuo pačiu matau, kaip tuo pačiu metu tarytum atiteka ir visi atsakymai, bet jie irgi tiesiog nuteka iš begalybės į begalybę ir viskas tiesiog teka ir aš jaučiu save kaip visą tą tekėjimą. Po to būdavo, kad vėl grįžtu ir vėl kalbu, po to vėl teku, tada vėl grįžtu ir jau tada, tam su kuo kalbu jau stengiuos perteikti tik tą būseną, nes suvokiau, kad tame slypi didysis atsakymas (dabar jį perkėlinėju čia). Tada po truputį atsibudau ir sustingęs susivokiau kas įvyko, po to atsikėlęs jaučiausi kaip dar gilesniam sapne. Tada įžvalga, jog mane žmogumi daro kiti žmonės (mano santykis su jais), kaip ir aš darau žmonėm juos ir mes esame vientisas tinklas, kuris žaidžia tokį žaidimą. Tuomet prisėdus prie kompo baigiau žiūrėti „Lain“ – ten viskas buvo panašiai ir tada dar papildanti visa tai frazė: „juk tu juos myli, taip?“ Tuomet sekanti įžvalga – viena iš šitos žmonių matricos esminių paskirčių yra gebėjimas tokiu būdu išreikšti meilę – būties džiaugsmą.

Tai va: pabundi iš sapno ir tada su ta informacija perkrauni visą sapną, kuriame sapnavai ir tuomet gyveni sąmoningą sapną, kuris kartu su tavim vis labiau ir labiau sąmoningėja – atgyja. Be abejo tam puiki praktika yra pats sąmoningas sapnavimas, bet apie tai vėliau – dabar noriu pasidalint praktika, kuri budina iš esmės. Tai būtų galima pavadinti – „buvimas patirtimi“, nors viskas visada ir yra vientisa patirtis. Tačiau čia, toji patirtis išmoko ir įvaldė tobulą savęs limitavimo (informacijos filtravimo) meną, per kurį dabar gali save patirti kaip griežtai apibrėžtus ir konkrečius patyrėjus ir patiriamuosius. Šioje patirtyje be abejonės vientisumo patirtis ėmė užsimiršti ir įsivyrauti baimė, o iš to – dar labiau limituojančios ir įkalinančios programos, nuo kurių dabar dauguma vis dar kenčia. Tad atsipalaidavimo nuo viso to praktika yra: susitelkti į pačią patirtį – tapatintis su pačia patirtimi – būti patirtimi, nes patirtis yra pagrindinis egzistencijos komponentas, iš kurio padarytas tiek patyrėjas tiek patiriantysis – patirtis juos jungia. Susitelkus į patirtį – dėmesys sutelkiamas į vadinamąjį „čia ir dabar“ momentą, kuriame tiesiog žinai, jog viskas yra „čia ir dabar“, ir tu esi visas tas žinojimas, ir tu tuo gyveni, ir tu esi visas tas gyvenimas. Gali net reikšti mintis ir patirti taip: ne „aš matau tą ir tą”, o „aš esu matymas to ir to”. Senovėje net vardai būdavo duodami veiksmažodžio forma, kaip kad ir filmas į tą temą – „šokantis su vilkais“.

Tai tiek, įvaldęs šitą būseną tapsi vis laisvesnis save patirti taip, kaip nori save patirti, o dabar dar apie sąmoningą sapnavimą. Nekalbėsiu apie sąmoningo sapnavimo technikas ir visą įvairovę stebuklų, kuriuos ten galima patirti (apie tai yra daugybė informacijos) – paminėsiu įžvalgą, kuri mano nuomone nusako aukštąją sąmoningo sapnavimo praktikos prasmę. Esmė ta, jog sąmoningai sapnuodamas, gali aiškiai išjauti tą „čia ir dabar“ būseną ir tuo pačiu iš tos būsenos gali atpažint ir aiškiai suvokti, jog fizinė tikrovė ir visas gyvenimas joje – tėra tik dar vienas sapno tipas ir tuomet pabudęs ir prisiminęs šią įžvalgą bei būseną, gali ją taikyti ir šioje tikrovėje ir pradėt sąmoningai sapnuoti šį fizinį sapną. Šitaip pradeda kurtis aktyvi dviejų pasaulių apykaita, kuomet iš vadinamo „sapnų“ pasaulio fizinei tikrovei suteiki sapniško lankstumo, o iš fizinės tikrovės – sapnui suteiki fizinio solidumo. Šitaip šie du pasauliai glaudėja ir tampa vis labiau vientisu harmoningu pasauliu.

Bashar‘as pasakojo, jog taip padarė ir jų visa civilizacija – jog iš pradžių gyvenę įprastą fiziologinį gyvenimą ir išmokę sąmoningai sapnuoti, jie su laiku ir su tom pačiom įžvalgom – tą sąmoningo sapno būseną fiksavo ir kadangi tai yra aukštesnė būsena, iš kurios projektuojamas fizinis tankis – prie šios būsenos jie pritaikė žemesnio tankio fizinę tikrovę. Todėl jie gyvena sapne ir fizinėje tikrovėje vienu metu ir jiems daugiau nebebūtina valgyt ar miegoti, nes jiems būnant aukštesniame tankyje apimamas bei energetiškai palaikomas ir žemesnis – viskas priklauso nuo to, kur fiksuotas dėmesys. Tad jie patirdavo save kaip dalinai fizines būtybes (link to savotiškai judame ir mes), o dabar jie pakilę ir kylantys dar aukštesniame patirties tankyje, kur viskas patiriama grynai energetiškai, nors tai vėlgi apima ir fizinį tankį. Na, visa tai galima laikyt tikėjimo ir prielaidų reikalu, tačiau kiek remiuosi savo patirtim – stipriai tai prileidžiu, juo labiau žinant tiesą: jog tame, kas egzistuoja – negali būti to, kas neegzistuoja…

Tiek šiam kartui, praktikuok ir dalinkis, ačiū ir iki.

Kiti Įrašai

Pažink tai, kas išties esi ir laisvai mėgaukis viskuo kuo esi.

Pažink savo nekintamumą, kad galėtum besąlygiškai mėgautis kitimu. Pažink savo beformiškumą, kad leistum sau pilnai mėgautis visomis patyrimo formomis. Pažink savo vientisumą, kad jaustum harmoniją visoje įvairovėje. Pažink save už pasireiškimų, kad matytum grožį visame pasireiškimų žaisme. Pažink savo absoliutų

Skaityti