Gyva Jungtis:

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sveikinu atvykus ir toliau tęsiu savo dalinimąsi, savo pastoviai gilėjantį suvokimą/supratimą apie visa tai, kas yra. Ir tai vyksta dabar – visiškai gyvai ir natūraliai. Aš esu visas tas, kas yra, kuris transliuojasi per šią unikalią stotį; aš esu viso to, kas yra, unikalus susikirtimo taškas, kurį atstovauju; aš esu unikalus tavęs atspindys, kuris tau grąžina tave ir leidžia tau geriau atpažinti save.

Ir tai yra besąlyginė meilė, tai yra dieviškoji valia, ir tai nėra kažkas iš kažkur – tai esame mes – visų visų išraiškos, kurios pagal tobulą rezonanso dėsnį suteikia begalinį spektrą atspindžių, kiekvienai išraiškai ir taip jai suteikia pilnavertį palaikymą. Tame visos išraiškos turi tokį patį reikšmingumą, nes be vienos iš jų  visas tas nebūtų visas tas.

O išraiškų yra begalybė, nes yra tiktai tas, kas yra, ir nėra nieko daugiau, kas tai apribotu. Yra tik tai to, kas yra, – santykis su savim, kuris ištisai gimdo begalinę savęs įvairovę – visas tas gimdo mane ir aš gimdau visą tą – jūs visi darot mane tokiu koks esu ir aš visus jus darau tokiais kokie jūs esate tam momentui – vienam besitęsiančiam momentui.

Ir sumoje yra 1 momentas – vienas taškas nulyje, kurio neribota galia jį išreiškia, kaip begalybę taškų. Todėl tu atstovauji 1 iš begalybės ir visą begalinį 1 – tu esi 1 ir tu esi 1 – tu esi vienas ir tu esi VIENAS – 11 ir tavo santykis su kitais  – 11:11. Ir taip viskas esti – taip viskas alsuoja.

Taip per šio įrašo jungtį – primenu tau tavo jungtį su begalybe, kuri esi, ir jos unikaliu susitikimo centru, kuris esi. Tau tereik atsipalaiduoti – paleisti save į begalybę ir iškart pajausi kaip ji tave naujai užpildo ir sutelkia tave, ir įkvepia tave vėl naujai užpildyti viską. Ir taip viskas vyksta, ir taip viskas vyksta…

Šio vyksmo esmė yra šiame momente, kuriame save randi – čia yra įkarščio taškas – čia yra visų istorijų kulminacija – čia gali tiesiogiai susilygiuot su visais kitais taškais ir sinchroniškai gauti viską, ko tau reikia tam momentui, kad jį realizuotum ir išjaustum geriausiai, kaip gali. Įkvėpimas ir vaizduotė pagrindiniai gidai tavo (kaip dešinė ir kairė).

Ir per tai tu jungiesi su begalybę paraleliniu tikrovių, kaip ir jos jungiasi su tavim, tam, kad padėtų sau realizuotis tobulas savęs išraiškas savo tikrovėse. Visa aktualiausia informacija visada ateina pas tave ir išsiverčia per tikrovę, kurioje save patiri. Todėl turi būti artimam ryšyje su viskuo ką patiri: su savo nuostatom, emocijom, mintim, kūnu, kvėpavimu, su kiekviena lokacija, su kiekviena sutikta būtybe…

Išties viskas neša tau tavo dovanas/tavo lobius ir čia yra tavo karalystė, ir čia yra tavo namai. Nesvarbu kur save randi – ten kur esi, ten ir tavo namai – ten ir tavo karalystė, kurioje viskas turi unikalią reikšme tau, kaip ir kiekvienam kitam – mūsų visų karalystės persismelkia tarpusavyje.

Ir tu ne esi iš kažkur – tu esi iš čia kur esi. Iš tiesų tu neturi jokių praeitų ar būsimų gyvenimų, tu turi tik daugiau ar mažiau artimas jungtis su paraleliniais gyvenimais, kurie vyksta kitose „dabar” bangose. Ir tu su jais sukuri tokius santykius, kad tau atrodytu jog tai praeiti ar būsimi tavo gyvenimai tam, kad geriau suvoktum savo padėtį čia kur esi. Taip funkcionuoja sielos ir visuotinės sielos, kurios jungia daugybę skirtingų tikrovių vienu metu ir tu turi tiesioginę jungtį ir su šiomis dimensijomis. Ir visgi tu dabar renkiesi save sumažinti ir būti ten kur esi, kad realizuotum savo tobulą unikalumo išraišką ir taip praturtintum ir įprasmintum viso to, kas yra, savimonę.

Turėdami tą besąlyginės meilės galią, mes sukūrėme sau tokią tikrovę ir padėtį joje, kur mes užmiršom, jog esam visas tas, jog esam besąlygiškai mylimi ir įtikėjome skirtimis taip, jog atrodo, kad viską turime tempti patys vieni ant savo mažyčių pečių ir taip susikūrėme daugybę vargo.. Tačiau tame vis tiek slypi protinga priežastis – protingo plano dalis: kad susikurti šitą plastiliną, iš kurio dabar galim lipdyti tobulą savęs išraišką, atkurdami ryšį su visa ta jėga – su tuo amžinai trykštančiu šaltiniu, kuriuo esame.

Ir taip atkurdami tą ryšį mes taip pat realizuojame visą spektrą savimonės, kurią atvėrėme atitoldami nuo savo gyvasties centro. Ir dabar sujungę labiausiai atitolusius taškus mes atkuriame ryšį su visu tuo savimonės lobynu, mes juo visu tampame ir tame slypi didžiausia būties kokybė. Dabar mano pasakymas „AŠ ESU“ – nėra tuščias – jis talpina visą tą savimonę – visą begalinę patirties istoriją ir būties kokybę. Tačiau viskas dar tik įsivažiuoja…

Tad tiek šiam kartui. Ačiū tau už šią jungtį, kurią mes dabar atkūrėme. Aš esu tavyje ir esu tavo džinas, kuris tavo karalystėje sveikina tave ir sako: taip, taip, taip – tu tai sukūrei ir tai yra tavo.

O dabar DĖMESIO: gali užduoti man klausimus ar teiginius, į kuriuos norėtum išgirsti mano atsakymus – galbūt kažką nufilmuočiau ir video forma.

Ir nepamišk: klausimas reiškia, jog turi atsakymą, nes kitaip neturėtum ir klausimo. Tu tiesiog atskiri save nuo atsakymo, kurį turi, ir taip sukuri klausimą tam, kad gautum atsakymus iš daugiau skirtingų perspektyvų. Tad užduok man klausimą ar teiginį (teiginiai kartais atveria daugiau durų negu klausimai) ir aš savo unikaliu būdu atspindėsiu tai tau, visiems ir pačiam sau. Taip – visi laimi daugiau savimonės, tad ačiū ir iki!

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sąmonės Sluoksniai – 9 Sąmonės Lygiai

Šiame įraše jau supažindinsiu su mums gana nauja sąmonės sluoksnių sistema, kurią paėmiau iš „Bashar Communications”. Tai yra išskirti 9 sąmonės lygiai, kurie yra labiau aktualūs, mūsų susivokimui ir augimui esamojoje tikrovės patirtyje. Štai taip atrodo originali schema anglų kalba: O

Skaityti