GYVATĖ – Esmių Esmės Papildymas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Labasss ir vėėėlll ir tai yra dar vienas esmių esmės papildinys, šį kart per archetipinį simbolį, randama kone visose kultūrose, mitologijose ir pačioje gamtoje. Tai yra Gyyyvaaatė, tad gali įsipatoginti, trys kartus giliai įkvėpt – iškvėpt ir pradėt dar vieną mistinę kelionę:

Tad jau pats Lietuviškas žodis Gyvatė įkūnija šio simbolio reikšmę: gyvatė, gyvybė, Gyva-Ta, sveikata.

Tai yra Gyvasties ir Tąsos (to paties ankščiau minėto Dėmesio) simbolis. Tačiau dabar pažvelkime giliau į šio simbolio išsišakojimus.

Pradėsime nuo simbolio kuriame vaizduojama gyvatė ryjanti savo uodegą (oroboro):

 

Tai amžinybės ir begalybės simbolis, tačiau šį simbolį pritaikius savo patirtyje galima gauti labai transformuojančią įžvalgą ir efektą. Tad ta gyvatė ryjanti savo uodega esi Tu – reiškia galva yra tavo aktyvioji pusė – stebėtojas/patirėjas, o uodega yra pasyvioji pusė – tikrovė/patirtis. Tačiau visa tai esi tu pats ir tu ištisai kuri ir patiri save(nesibaigiančias to, kas yra – kas esi, versijas). Ir tai leidžia tau prajausti, jog visa tave supanti tikrovė yra gyvas tavo paties pratęsimas, kaip ir viskas ir bet kas yra visko ir bet ko pratęsimas. Kai tai pajausi – atpažinsi didesnę sąsają tarp to, kas vyksta tavo viduje ir tavo išorėje.

Dabar dar atpažink tai, jog mes sumoje esame kolektyvinis patirėjas, todėl yra daugybė galvų ir uodegų – patirties kelių. Tuo pačiu pati viena galva – dėmesys gali skaidytis į daugybe galvų ir tyrinėti daugybę patirties kelių vienu metu. Taip dar geriau gali pajausti savo ir kitų dėmesį bei tarpusavio sąsajas:

Na ir kuomet integruoji tai savaime ir automatiškai gauni aiškesnę atsakomybę už savo pačio patirtį. Tuomet gali suvokt, jog Dėmesys yra tavo brangiausia valiuta: kur ir kiek skiri dėmesio – iš ten ir tiek atsako gauni. Ir tai yra dar vienas esminių principų: ką duodi – tą gauni. Šis principas išeina iš ankščiau minėtojo struktūrinio principo: vienas yra viskas ir viskas yra vienas, tad principas „ką duodi – tą gauni” nusako veikimą: kaip vienas reiškiasi – tokį gauna atspindį iš visko, nes tai yra jo daugialypis pratęsimas. Dar kitaip kalbant: kokia tavo bendra vibracinė būsena – su tokiais vibraciniais tankiais labiausiai ir rezonuoji.

Na ir dabar, kai pagilinome suvokimą į patirties mechaniką, paimkime kitą gyvatės simboli kuriame ji yra susisukusi į Spiralę:

 

Ir tai simbolizuoja jau „esmių esmėje” minėtą patirties involiuciją bei evoliuciją, Šį simbolį iškart galima surišti su Ievos ir Adomo simboliu:

 

Juk būtent gyvatė duoda pirmą užuominą paragauti pažinimo vaisiaus, po kurio jie nusileidžia ant žemės, nes gyvatė yra tas padaras, kuris šliaužia per žemę. Tai simbolizuoja naują patirties ir to, kas yra, pažinimo ciklą: atsiskyrimą nuo aukščiausios perspektyvos, tam kad pažinti kaip visa tai yra. Tad gyvatė nusileidusi ant žemės atranda gyvybės medį ir ima spirale aplink jį rangytis į viršų, taip jį nuosekliai pažindama. Todėl gyvatė dar yra siejama su pažinimu ir išmintimi. Šį simbolį taip pat vaizduoja Asklypiaus lazda, kuri simbolizuoja jau pradžioje minėta Sveikatą:

 

Toliau – Mozė, kuris iškėlęs lazda su viršun apsivijusia gyvate, parodo žmonėms kaip pereiti iš žemiškos horizontalės link dieviškos vertikalės:

Na ir be abejo Kaduceus (Caduceus) kuriame iš esmės vaizduojamas tas pats Adomas ir Ieva – dvi priešingos energijos, kurios vienas kitą įkvepia ir taip kyla pažinimo keliu ir susijungia pasiekus aukščiausią tašką kuriame yra sparnai, kurie simbolizuoja tą absoliutaus žinojimo perspektyvą – taip realizuojasi Didžioji Kelionė (užsipildymas pažinimu):

Be abejo, šis simbolis taip pat parodo, jog visos pažinimo kelionės metu gyvatė turi savo gidą – sparnus – paukštį, kuris simbolizuoja dangiškąją perspektyvą. Tarytum patirties išsiskyrimo metu viena dalis esybės liko absoliučiame žinojime, o kita dalis nusitiesė involiucijos ir užmaršties keliu. Todėl visos pažinimo kelionės metu – paukštis iš aukštybių seka ir veda gyvatę geriausiu keliu, kuris krypsta prie šių dviejų pradų susijungimo (savirealizacijos):

Daug kur vaizduojamas ir jų susipriešinimas. Lygiai taip pat, kaip „Matricos” trilogijoje: Agentas su Neo:

Tačiau vistiek jungtis neišvengiama ir ilgainiui žemoji ir aukštoji perspektyva susiderina ir eina koja kojon:

Šių esybių tapima vienu – puikiai iliustruoja senovės majų sparnuotosios vaivorykštinės gyvatės (Kukulkan/Qetzalcoatl) archetipas:

 

Na o dabar, pažvelkime į šį simbolį iš labiau šiuolaikiškos perspektyvos, kurioje atsispindi visa ši mitologija. Turbūt sunku ir juokinga patikėti, jog tai vienas pirmųjų elektroninių žaidimų pavadinimu „Snake”! Kaip ir minėjau pirmame papildinyje, kad tai galima pažinti per bet ką – viskas yra vienas ir vienas yra viskas. Tad žiūrėk: gyvatėlė laukelyje vaizduoja tą išsiskiriančią iš visumos sąmonę, tuomet kitas laukelyje esantis pixeliukas yra jos pirmasis atspindys – pažinimo vaisius. Prasideda veiksmas: sąmonė priima savo atspindį ir įgauna naują formą, naują savimonę, tuomet pagal tai atsiranda naujas atspindys – naujas pažinimas apie save – tuomet ji sugauna jį ir taip sąmonės savimonė tęsiasi ir ilgėja. Ilgainiui sąmonės savimonė pati sau tampa ištisu labirintu per kurį slinkdama vis sunkiau ir sunkiau įgauna naujo žinojimo apie save, kol galiausiai žinojimas taip sutankėja jog gyvatei nelieka jokio kito pasirinkimo kaip tik sugauti Visą-Pačią (Viešpatį – Viešas-Pats) save. Ir šiame momente pacituosiu vieną Jėzaus logiją: „Atvaizdai yra apreikšti žmogui, ir šviesa, kuri slypi juose, yra paslėpta Tėvo šviesos atvaizde. Jis pasirodys, ir jo atvaizdą slėps jo šviesa.”. Taip toje visuotinėje šviesoje sąmonė vėl apanka ir iš to pradeda naują savęs pažinimo kelionę...

Be abejo yra ir daugiau šio simbolio reikšmių, pavyzdžiui tų pačių Baltų arba Hindų mitologijoje/kosmologijoje, tačiau daugiau nebenoriu plėstis ir palieku vietos tavo paties tyrinėjimams.

Ačiū pačiū lysk į pečių ten yra saldžių Gyvačių*

DĖMESYS!

Kiti Įrašai

Meilės Realizacija

Žmogiška sąmonė siekia šaltinio, o šaltinis siekia žmogiškos sąmonės. Kylanti žmogiška sąmonė yra išgryninama, o nužengianti šaltinio sąmonė atneša harmoniją. Žmogiškas ego nusimeta savo šešėlines kaukes ir grįžtą į vaikišką tyrumą, o beribė savastis atskleidžia dangaus karalystę žemėje. Visos atrodančios

Skaityti