Iš Šaltinio Į Šaltinį

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Labas

Pastaruoju metu vis labiau jaučiu daugybę skirtingų dalykų vienu metu – tiek teigiamų tiek neigiamų, kurie lyg vieni kitiem prieštarautų, tačiau jie čia kartu ir dabar suprantu, jog tam, kad atrasčiau save tarp jų – viso ko centre ir iš savo neutralios/natūralios vietos matau, jog viskas yra tobula, nes tai yra ir tai tęsiasi per begalybes ir palaiko tą viską, ką galiu naudot savo patirtyje taip, kaip menininkas naudojasi savo spalvų palete arba skirtingom natom…

Tačiau savo gyvenime kažkaip per daug į tai neįsitraukiu ir renkuosi žvelgti gilyn į save – į tą centrą, į tą patį žvilgsnį kuris žvelgia ir taip aš vis stipriau atrandu patyrimą savęs, kaip begalinio šaltinio.. ir tame begalybės epicentre aiškiausiai žinau savo tikrąją valią ir tuomet suvokiu, jog man nebėra nieko prasmingesnio, kaip tik leisti savo unikaliam ir amžinam gyvenimui skleistis per mane, nes tai subalansuojama man ir viskam, kaip detalei dėlionėje.. ir kiekviena „aš“ detalė savyje atspindi begaline dėlionę ir yra ta pati begalinė dėlionė patirianti save savo laisvoje valioje.

Aš tai patiriu labiau kaip begalinės įvairovės šokį dėl šokio – dėl to paties įkvėpimo, kuriame slypi visa esminė instrukcija ir visas optimizuotas vedimas suderinamas su viskuo, kas yra. Esminė instrukcija (savais žodžiais dabar) yra geriausiai kaip gali susivienyt su savo esamuoju patyrimu ir besąlygiškai leisti tam patyrimui atspindėti ir gražinti bei auginti tą patį žinojimą/įkvėpimą – be galo – dėl to giliausia prasmė ir slypi esamajame įkvėpime/iškvėpime.

Ir taip – žvilgsnis į vidų veda žvilgsnį į išorę ir tai atspindys.. ir kuo giliau leidi sau žvelgti vidun – tuo labiau toliaregis esi (laikrodis rodo 22:44 ;)) Na, ir tai vyksta maksimaliai paprastai – tik turėk tyra intenciją ir geriausiai kaip gali leisk tam stebuklui, kuris esi – skleistis – teesie.

Labai, labai, labai svarbu yra turėt 0! tikėjimosi, kas iš to „turėtų išeiti“ ir leisti išeiti tam, kas natūraliai turi išeiti ir maksimaliai įkvėpti tave sekti toliau… Akcentuoju tai, kad atkreipt savo dėmesį į tuos blokus, kuriuos dažnai susikuriam nesąmoningai per neišmanymą to veikimo, kurį tokiu būdu čia aprašiau. Vos tik atpažįstam bloką ir tuo pačiu žinome savo beribi kūrybini potencialą – galime iškart tą bloką integruot į bendrą harmoniją pačiais įvairiausias būdais… Ir kadangi mes tų blokų šioje civilizacijoje ir prieš ją susikūrėme labai daug – kai dabar juos paleidžiame, kai paleidžiame tą įtampą – ji mus šauna kaip niekad galingai į mūsų tikrąją natūrą.. taip mes sukuriame naują trans-dimensinį poslinkį…

„Dangus ir žemė susisuks jūsų akivaizdoje ir gyvas kilęs iš gyvojo neragaus nei baimės nei mirties, nes to, kuris pažino pats save – joks pasaulis nėra vertas. Dangaus karalystė plyti žemėje, tačiau jos nepažinodami – jūs jos nematote.“ PerYeshua ben Yosef – per „Kristaus“ sąmonę – apjungtą mūsų pasaulio kolektyvinę sąmonę, kuri dabar bunda mumyse.

Ir dabar jaučiu stiprų pritarimą (23:33) atkreipti dėmesį į savo širdį ir energetinį širdies centrą, kuriame viskas įgauną maksimalų balansą, aiškumą, grožį ir t.t. Leisk viskam nusėsti ir plėstis tame multi-dimensiniame širdies filtre. Ir tegul tas pulsas apšviečia tavo kelią.

Daugiau kviečiu lankytis youtube – „budimo kanalas“: https://www.youtube.com/c/budimokanalas

Mano besąlyginė meilė su tavim ir iki!

Kiti Įrašai

Viskas Gerai :)

Viskas yra vienas ir todėl viskas yra be galo kompleksiškai susiję. Tad būk vienu, kaip niekuo, matyk visumą ir leisk visiems santykiniams kintamiesiems (gyvenimo detalėms) laisvai šokti tobulame balanse. Būnant tyroje nuovokoje – viskas natūraliai pasveriama ir tavo optimaliausias kelias

Skaityti

Kad Ir Kas Bebūtų – Gyvenimas Yra Tyras Stebuklas

Tik tai atgyvenusios iliuzijos prašosi mirties, kuri taip pat yra atgimimas naujo sąmoningumo/gyvenimo šviesoje. Kai mūsų atgyvenęs/įprastas gyvenimo būdas bei abejingumas griūna ir iškylą nepatogios reakcijos – dažnai iš paskutinių stengiamės gintis, grįžti prie seno, skubėt į naują, ar toliau

Skaityti

Šaltinis Tave Sutinka Ten Kur Tu Sutinki Šaltinį.

Šaltinis tave sutinka ten kur tu sutinki šaltinį.   Kai sulygiuoji savo matymą ir būseną su šaltiniu/tiesa/vienybe/kūrėju – materijos, aplinkybių ir svetimumo iliuzijos išnyksta.   Lieka tik meilė ir palaima, kuri apima viską ir todėl viskas harmoninga.   Visa manifestacija

Skaityti