Laisvoji valia yra viskas, kas pasireiškia.

Laisvoji valia yra viskas, kas pasireiškia – tai yra laisvos ir neapreiškiamos sąmonės saviraiška.
Tai pasireiškia kaip begalė patyrimo bei pasirinkimo lygmenų į kurios sąmonė gali susifokusuoti.
Ir tuo pačiu tai vientisa laisvos valios tėkmė, kuri tarsi grįžtamojo ryšio kilpa per visus lygmenis grįžta pas tą pačią sąmonę, kad ir kokiame lygmenyje ji esamu metu būtų susifokusavusi.
Kiekviename lygmenyje/fokuse yra atitinkamas spektras pasirinkimų ir kiekvienas priimtas pasirinkimas ves į atitinkamai naują lygmenį/fokusą.
Tavo sąmonės ir laisvosios valios kibirkštėlė amžinai slypi kiekvieno kintančio patyrimo šerdyje – visada čia ir dabar.
Ši laisva sąmonės kibirkštėlė gali susitapatinti su įvairiausiais reiškiamos valios šablonais, kaip ir ribojančiais įsitikinimais, kad pvz: aš esu ribota esybė, neturiu laisvos valios, turiu pasikliauti tik tam tikrais autoritetų nurodymais ir t.t.
Tuomet taip ir atrodys, kad tu ir visi kiti yra tarsi robotai, kurių visi pasirinkimai jau yra iš anksto užprogramuoti įvykių sekos, gamtos, visuomenės ar net Dievo.
Tačiau jei pakankamai giliai pasinersi į save esamajame momente – tu pradėsi vis labiau permatyti „laiko” bei visų kitų įsitikinimų sukurtas iliuzijas ir atrasi, jog iš esmės viskas pasireiškia viename esamajame momente, kuris taip pat yra tavo beribė sąmonė.
Tad tu visada esi visų savo patyrimų šaltinis, kurio negali apriboti jokios patyrimo formos, tik tiek, jog ši patyrimo kūryba vyksta labai kompleksiškai – per daugybes skirtingų sąmonės lygmenų.
Ir kad pajausti susilygiavimą bei vientisumą tarp tų visų sąmonės lygmenų – geriausia yra leisti sau būti taip, kaip esi esamajame momente ir tuo pačiu sekti šio giliausio pajautimo vedimu, kuris ir atskleidžia vis daugiau tavęs, kaip beribės ir laisvos sąmonės.
Tik neturėk lūkesčių ir reikalavimų kaip tai turėtų atsiskleisti, nes tai tik ribos natūralų atsiskleidimą, kuris ir yra tos pačios laisvos valios žaismas su savimi beribiame galimybių bei intencijos vandenyne.
Vienintelis išties fiksuotas likimas ir yra beribis laisvos valios žaismas tavo amžinos sąmonės esatyje.
P.s. Išsamiau youtube – https://youtu.be/-uPUycwHTxk
Kiti Įrašai

Tinkama Būsena Bei Kryptis Yra Svarbiausia

Meilė yra įsišaknijusi tyrame atvirume ir nesvyruojančiame pasitikėjime. Tad norint, jog meilės medis nenutrūkstamai augtų, bręstu ir klestėtu – turi neapleisti geros dirvos ir tinkamai ją prižiūrėti visuose gyvenimo sezonuose. — Labai svarbu yra vis pasitikrinti iš kokios giluminės energijos

Skaityti

Autentiška Visko Integracija Besąlyginėje Meilėje

Kuo labiau keliame savo energiją ir susipažįstame su savimi, kaip su aukštesniuoju aš, kuris yra tobulame balanse, šviesoje ir meilėje – tuo giliau šis aš tave veda integruoti įvairias žmogiškas, šešėlines dalis bei traumas su kuriomis pasąmoningai vengdavai susitikti. Kuomet

Skaityti