Mėgaukis Gyvenimu, Pilna Širdimi

Viskam sava vieta ir savas laikas.
Tik būk savoje tėkmėje.

Tam, kad pilna širdimi mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka – nereikia užpildyti jokių sąlygų, tačiau aktualios sąlygos magiškai pildosi, kada besąlygiškai mėgaujiesi.

Kuo labiau mėgaujiesi savo gyvenimo tėkme – tuo labiau ji atskleidžia, kaip tobulai viskuo yra pasirūpinama.
Tu ir esi ši genialiai integrali tėkmė, kuri įtraukia skirties iliuziją ir tavo asmeninę rolę joje – tarsi keliaujančią bangelę, per neaprėpiamus meilės horizontus.
Tavo sąmonė, meilė ir valia yra viską įprasminanti kosminė tvarka.
Menui nereikia leidimo būti tokiu, koks jis yra.
Juo labiau tau ir tavo gyvenimui.
Tu esi gyvas menas,
Tad gyvenk pilna širdimi,
Nes tu esi vedantis kraštas,
Ir tu esi neišsenkanti dovana,
Tavo savita sąmonė yra būtent tai.
Abejonės ir baimės šaknis – tikėjimas, kad yra du ar daugiau tavo patyrimo šaltinių.
Bet tiesoje – tu esi vienintelis savo patyrimo šaltinis ir niekas tavo patyrime neturi fiksuotos prasmės – tu esi beribis prasmės kūrėjas.
Nesistenk to suprasti, nes supratimas yra tik ribojimo įrankis, kuris tarnauja beribei kūrybai.
Pabusk savo tyroje nuovokoje – viskas slypi čia.
Būk ramybėje ir žinok, jog esi Dievybė.
Mes taip inertiškai įpratome siekti tobulų pradžių ir pabaigų, kad tik nebūti sujauktame viduryje nieko, tačiau paradoksaliai – sujauktame viduryje nieko ir randasi giliausias tobulumas bei ramybė – buvimas tikraisiais savimi, kaip specifiniais ir amžinais savęs patyrimais, kurie yra didžiausi palaiminimai.
Siūlau tai perskaityti dar vieną ar kelis kartus ir naujai įvertinti tą neapsakomą tobulumą, kuris visad buvo akivaizdus ir pažįstamas tavo širdyje.
Visi atrodantys netobulumai yra be galo tobuli, nes tik jų dėka gyvenimas yra be galo įdomus bei smagus.
Kuo labiau gyvenimas tampa chaotiškas – tuo labiau jis moko būti nuovokioj akimirkoj ir prisitaikyti prie staigių bei netikėtų pokyčių.
Chaosas taip pat moko ištrūkti iš įvairiausių atitarnavusių įpročių ar prisirišimų kilpų ir priimti naują tvarką bei judėti toliau.
Tad tokiais būdais panaudojant chaosą – jis tampa tavo integruota gyvenimo išraiška, per kurią realizuoji harmoningą bei smagų gyvenimo spontaniškumą.
Visas gyvenimas ir ypatingai šioje žemėje – moko paprasčiausio besąlygiškai mylinčio buvimo su esamuoju patyrimu.
Visi iššūkiai su kuriais čia susiduriame iš esmės padeda atskleisti beribę šio paprastumo vertę.
Ir tai rašau tam, kad padėti įsisąmoninti šią esminę pamoką bei vertę su kuria dažnai prasilenkiame.
Kuomet tai įsisąmoninta – gyvenimas yra patiriamas kaip nuostabiausia pasaka.
Nes įprantant mylėti visa tai, kas pasireiškia – savaime nyksta įprotis viską komplikuoti ir atsiveria aiškus matymas bei atitinkamas veikimas.
Tai yra vadinama „dangaus karalyste žemėje“.
Mėgaukimės gyvenimu ir pasitarnaukime pakeliui.
Kiti Įrašai

Pagrindinė Kančios Paskirtis

Nors ir kančia budina įveikti tam tikrus sąlyginius iššūkius – iš esmės kančia yra žadintuvas pabusti į savo tikrąją bei laisvąją savastį ir tokiu būdu paleisti abejingumą bei pasipriešinimą, kuris ir sukuria kančią. Iššūkis čia būna tame, kad mes buvome

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

TOTALUS POKYTIS (stipriai transformatyvus pažinimas ir jo taikymas).

Pokytis, p)o)k)y)t)i)s), POKYTIS. Dabar dalinuosi pagilintu suvokimu apie visuotinį principą: VISKAS IŠTISAI KINTA. Garantuoju, jog šis suvokimas galės labai stipriai ir visapusiškai pasitarnauti tavo gyvenime (jeigu jį studijuosi bei praktikuosi). Tačiau prieš žemiškai suprantamą taikymą – pirmiausiai reik gerai susipažint

Skaityti