Meilė Visada Laimi, Nes Faktas Tas, Jog Yra Tik Vienas Ir Tas Pats

Kai esi kažkieno giliai mylimas – tai tau suteikia stiprybės ir kai kažką giliai myli – tai tau suteikia narsos.
– Lao Tzu
Tai tikra tiesa, kurią gali pilnai įkūnyti kiekvienas atrasdamas bei puoselėdamas šią meilę savo tyrai būčiai.
Tokia mūsų meilė yra išties sąžininga, nemirtinga ir gebanti susilygiuoti į mylimiausią santykį su viskuo, nes viskas yra dėl šios meilės.
Ir taip, su kiekviena nauja akimirka krenta nauji nežinomybės šešėliai bei iššūkiai – čia ir įeina meilės stiprybė, narsa ir visa kita ko tik reikia.
Tad linkime pasišvęsti tyrai būčiai ir jos tikrai meilei.
– Mano Papildymas
Būdamas niekuo ir būdamas žmogumi, kaip vandenynas ir banga – ramiai stebiu gyvenimo tėkmę ir kūrybingai judu su ja.
Taip matau, jaučiu, darau, būnu tik tai, kas jaučiasi labiausiai įkvėpta šios gyvos visumos, kuri lyg amžinas meilės romanas.
Mūsų skirtingos akys ir kintančios perspektyvos jose yra tam, kad beribė sąmonė galėtų įvertinti savo beribio veikimo harmoniją iš begalės atskaitos taškų.
Kai per santykinį aš yra atpažįstamas absoliutusis AŠ ir šis absoliutusis atpažįsta save žvelgiantį į save per santykinį – įsivyrauja tobula meilė.
Ir ši tobula meilė suvedė mudu, kad būtų tyrinėjamas bei įvertinamas jos gylis 💗
Kančią ir nuovargį keliantis santykis yra tik susitapatinime su teisiančia perspektyva, kaip pvz: tai tyra, o tai netyra, tame daugiau gėrio, o tame mažiau; jeigu pasireiškia tai – tai reiškia kažkas su manim negerai arba dar nepakankamai gerai, todėl dabar turiu daryti tai ir t.t.
Todėl yra kvietimas: vietoj impulsyvaus įsitraukimo, tiesiog ramiai pripažinti ir mylėti teisimą, kai šis natūraliai apsireiškia tavo laisvoje beribėje nuovokoje.
Juk išties viskas ir yra ta pati tyra nuovoka.
Kas jei net tai, kas jaučiasi labai nemaloniai asmeniška, yra tik žadintuvas, kuris skatina sugrįžti į beasmenę nuovoką ir pamatyti, jog tas jausmas išties yra tik kolektyvinė energija siekianti savo integracijos vien tik ją liudijant besąlyginėje meilėje?
Tokia meilė sklandžiai viską transformuoja į geriausiai besijaučiantį santykį.
Meilė visada laimi, nes faktas tas, jog yra tik vienas ir tas pats.
Net ir susitapatinimas su asmenine drama yra ta pati tyra tikrovė.
Tad puoselėkime ryšį su vienatine tikrove ir mėgaukimės klestėjimu besąlyginėje meilėje.
(((OM)))
Kiti Įrašai

Menas Tinkamu Metu Sustoti, Paleisti Ir Judėti Toliau

Vienas iš labai aktualių menų mūsų pasaulyje mano nuožiūra yra menas tinkamu metu sustoti, paleisti ir judėti toliau. Nes dažnai net ir geromis intencijomis grįsti veiksmai ar pasiekimai gali tapti iškreipti ir prieštaringi toms pačioms intencijoms, kada prie jų prisirišame

Skaityti

Tinkama Būsena Bei Kryptis Yra Svarbiausia

Meilė yra įsišaknijusi tyrame atvirume ir nesvyruojančiame pasitikėjime. Tad norint, jog meilės medis nenutrūkstamai augtų, bręstu ir klestėtu – turi neapleisti geros dirvos ir tinkamai ją prižiūrėti visuose gyvenimo sezonuose. — Labai svarbu yra vis pasitikrinti iš kokios giluminės energijos

Skaityti