Menas Tinkamu Metu Sustoti, Paleisti Ir Judėti Toliau

Vienas iš labai aktualių menų mūsų pasaulyje mano nuožiūra yra menas tinkamu metu sustoti, paleisti ir judėti toliau.
Nes dažnai net ir geromis intencijomis grįsti veiksmai ar pasiekimai gali tapti iškreipti ir prieštaringi toms pačioms intencijoms, kada prie jų prisirišame arba/ir juos perspaudžiame.
Štai pavyzdžiai: prisirišant prie paveikslo tobulinimo – galima vis labiau jį pagadinti; prisirišant prie tam tikros politinės tvarkos išlaikymo – galima vis labiau išsiderinti su natūraliai atsinaujinančia gyvenimo harmonija; prisirišant prie savo laimėjimų ir šlovės – galima vis labiau pamesti būseną, kuri link to atvedė; prisirišant prie išlaisvinančių idėjų bei metodikų – galima vis labiau save įkalinti dvasiniame ego.
Ir čia nevardinsiu prisirišimų prie negatyvaus pobūdžio patyrimo formų, tačiau su viskuo principas tas pats – leisti tam pasitarnauti ir tuomet tai pamiršti judant toliau.
Tam taip pat padeda įžvalga, jog viskas cirkuliuoja ir sugrįžta vis naujomis formomis.
Tad menas tinkamu metu sustoti, paleisti ir judėti toliau įtraukia savęs, kaip tobulos gyvenimo visumos pajautą, kurioje tu lyg pati gamta, savaime žinai ko, kam, kada ir kiek reikia.
Neprisirišant prie sąlyginių rezultatų – tu susitelki į intuityvią gyvenimo tėkmę, kuri viską tobulai paskirsto ir teka toliau.
Ir be abejo, pagrindinis orientyras tame – tai tavo savijauta.
Pastebint, kada vidinė taika yra pakeičiama nerimu, kada laisvas ryšys yra pakeičiamas varžančiu prisirišimu, pasitenkinimas – nepasitenkinimu ir t.t.
Tuomet leisk sau sugrįžti į natūraliai gerą savijautą ir leisk savo veikimui natūraliai tekėti iš jos.
Paveikslas mano – nesenai nutapytas su akvarele, visiškai spontaniškai ????
Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Nepriekaištingumas (Su Praktikom)

Štai čia pasidalinu dar viena trumpa, bet svarbia tema ir instaliacija, susijusia su Budimu. Tai yra Nepriekaištingumas. Sumoje visi šioje iššūkių kupinoje tikrovėje po truputį siekiame nepriekaištingumo/meistriškumo. Tačiau šis meistriškumas, tai nėra tai, kad tu tobulai suvaldai visus procesus šioje

Skaityti

Nušvitimas Buityje

Kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga verta pasitikrinti ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai? Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę – kiti dalykai tavęs neįsuką į kančios kilpas

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

5 Kūrinijos Principai

Labas, tai yra tema, kurią perėmiau iš jau pristatyme minėto Bashar’o ir tai yra principai kuriais siekiama išaiškinti pagrindinį visos kūrinijos veikimą. Apie šiuos principus jau buvau užsiminęs praeitose temose, tačiau dabar juos visus pateiksiu ant vienos lėkštutės, kad viskas būtų dar

Skaityti