Nušvitimas Buityje

Kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga verta pasitikrinti ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai?
Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę – kiti dalykai tavęs neįsuką į kančios kilpas ir tiesiog lengvai bei darniai prateka.
Dienos eigoje pasistenk kuo dažniau sugrįžti į patį paprasčiausią suvokimą, kad esi ir kiek išeina pabūk šio suvokimo tyrume, net ir vidurį veiksmų, nes šis suvokimo tyrumas į juos įneš daugiau balanso.
Tad akcentas ne į tai „kas”, „kaip” ir „kodėl” esi, bet KAD ESI.
Tu esi niekas konkrečiai, bet esi ir ši esatis natūraliai sudera su viskuo.
Ir kaip minėjau per susitikimą – visas situacijas pirmiausia gali naudoti kaip šios tyros esaties/savasties veidrodį, o harmoningas atsakas seks natūraliai.
Su įdirbiu ši tyrumo pajauta tampa vis labiau išliekanti vienu metu, kartu su visomis kintančiomis vidinėmis bei išorinėmis situacijomis.
Ir net jeigu situaciniai iššūkiai tampa vis painesni – jie tik iššaukia dar gilesnį ryšį su tyra savastimi.
Štai kaip galima nušvisti buityje 🙂
Kiti Įrašai

Nušvitimas Buityje

Kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga verta pasitikrinti ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai? Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę – kiti dalykai tavęs neįsuką į kančios kilpas

Skaityti

Nušvitimas Ir Paradokso Galia

Su begalybės virpesiu širdyje – sveikinu tave. Tu esi begalybės dažnio virpesys, kuris pasireiškia kaip tavo tobula esaties ramybė ir santykinė laisvė tyrinėti savo begalybės potencialo raišką. Tai tarsi nuolat atsinaujinantis atvykimas į esamojo momento pilnatvę. Tai tarsi esamojo momento

Skaityti