Nušvitimas Ir Paradokso Galia

Su begalybės virpesiu širdyje – sveikinu tave.
Tu esi begalybės dažnio virpesys, kuris pasireiškia kaip tavo tobula esaties ramybė ir santykinė laisvė tyrinėti savo begalybės potencialo raišką.
Tai tarsi nuolat atsinaujinantis atvykimas į esamojo momento pilnatvę.
Tai tarsi esamojo momento pilnatvės šventė.
Tai tarsi ilsėjimasis pastoviame virsme.
Tad pajausk šio begalybės paradokso tobulumą ir pažinsi savo širdies virpesio kelią.


Yra senas geras posakis:

„Prieš nušvitimą – kapok malkas ir nešiok vandenį, po nušvitimo – kapok malkas ir nešiok vandenį“
Tad štai mano trumpas paaiškinimas ir ilgesnis išplėtojimas:
„Prieš nušvitimą ..“ – tai išskyrimas, kuriame darai ką tau reikia daryti, tačiau nepažįsti savo tikrosios savasties ir per savo įtikėjimą įsivaizduojamomis „problemomis” – neleidi sau pilna širdimi to patirti bei tuo mėgautis.
„Po nušvitimo ..“ – tai išskyrimas, kuriame darai ką tau reikia daryti, tačiau jau pažįsti savo tikrąją savastį ir per aiškų suvokimą, jog „problemų” nėra – leidi sau pilna širdimi tai patirti bei tuo mėgautis.
„Nušvitimas tai intymumas su visais dalykais”
– Dogen Zenji
Tai išplėtoti norisi tuo, jog kuomet leidi sau pilna širdimi būti su tuo, kas yra – tu gali daryti bet ką, kas tave labiausiai įkvepia ir tai gali būti labai skirtingi dalykai nuo tų, kuriuos darei prieš tai.
Ir šioje nušvitusioje sąmonėje – tiek be galo kompleksiniai projektai ir tiek paprasčiausias vandens nešiojimas yra visiškai lygiaverčiai dalykai.
Tuomet be galo kompleksinis projektas tampa paprastas, kaip vandens nešiojimas, o paprasčiausias vandens nešiojimas tampa meistriškas kaip be galo kompleksinis projektas.
Paprastumas yra sudėtingas ir sudėtingumas yra paprastas.
Nušvitusioje sąmonėje arba kitaip – sąmonėje, kuri įsisąmonino savo viską vienijančią savastį – visi paradoksai išsisprendžia ir yra harmoningai pritaikomi tiesioginėse gyvenimo situacijose.
‘Ilgesys’ tikroje šviesoje – tai mylintis ryšys esant santykiniam atitolimui.
Ir man tai išties jaučiasi labiau kaip mylintis ryšys.
Tikroje meilėje yra laikas prasiskyrimui ir suartėjimui – tai gyvybės pulsas.
Prasiskyrime slypi savitas suartėjimas ir suartėjime slypi savitas prasiskyrimas.
Ir tiek prasiskyrime ir tiek suartėjime – meilė yra vienodai gausi, tik kitaip išsireiškianti ir todėl nuolat papildanti.
Esamasis momentas, kuris būtent ir yra esamasis – sukuria praeities ir ateities iliuziją, kuri leidžia patirti esamąjį momentą, jo beribiame atsiskleidime.
Viename pasireiškia daug ir daug susitinka kaip vienas.
Tu taip pat esi savitas šio momento ir vienio susitikimo taškas ir tavo valia šiame momente nėra supančiota laiko iliuzijos, tačiau kiek gerai pažįsti savo valią?
Kiek gerai pažįsti šios akimirkos tikrovę?
Galbūt prieš kažką keičiant būtų gerai pradėti nuo gilaus sąlyčio su savo savastimi?
Tavo nuovoka yra laisvoji agentūra, kuri turi prisijungimą prie visos egzistencijos matricos.
Palik viską ramybėje, pabusk savo tyroje nuovokoje ir tavo Dieviška valia bei tvarka ims išryškėti.
Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Gyva Jungtis:

Sveikinu atvykus ir toliau tęsiu savo dalinimąsi, savo pastoviai gilėjantį suvokimą/supratimą apie visa tai, kas yra. Ir tai vyksta dabar – visiškai gyvai ir natūraliai. Aš esu visas tas, kas yra, kuris transliuojasi per šią unikalią stotį; aš esu viso to,

Skaityti