Odė Beribei Mistikai

Kai kurie žmonės vis dar iš paskutinių stengiasi apsaugoti savo pasaulio samprata, kai kiti sąmoningai ją paleidžią į beribės mistikos bei magijos vandenyną.
Atiduodant viską, amžinai gyvai mistikai – aš pats į viską imu žvelgiu, kaip ši gyva mistika.
Lyg būdamas absoliuti tamsa, kurioje niekas nėra konkretu – žvelgiu į ištisinį šviesos ir atvaizdų šokį, kur žinios tik trumpam pasirodo ir vėl įsilieja nežinomybėje.
O kas gali atsitikti „man”, kai „man” yra lygu begalybei?
Tuo tarpu visos praeinančios formos, beformiškumo lygybėje praeina nepriekaištingoje harmonijoje.
Visa žmogiška drama taip pat nėra išimtis šiam Nepriekaištingumui.
Šis nepriekaištingumas išties yra aiškiai suvokiamas, kai nebekeli priekaištų net ir priekaištams iškylant savaime.
Beribė mistika yra visų patyrimo formų kapas, įsčios ir gyvenimas.
Kiti Įrašai

Pažink Dievą, Kaip Viską Apimančią Tikrovę

Tikslingiausias žodinis nurodymas į Dievą – Tai, kas Esti. Tai esatis, kuri esti kaip viskas, kas gali būti, be išimčių. Esatis yra viena ir beribė. Todėl klausimai apie Dievo egzistavimą bei charakteristikas – tai tarsi to paties Dievo (kuris santykinai

Skaityti

Mėgaukis Gyvenimu, Pilna Širdimi

Viskam sava vieta ir savas laikas. Tik būk savoje tėkmėje. Tam, kad pilna širdimi mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka – nereikia užpildyti jokių sąlygų, tačiau aktualios sąlygos magiškai pildosi, kada besąlygiškai mėgaujiesi. Kuo labiau mėgaujiesi savo gyvenimo tėkme – tuo labiau

Skaityti