Pagrindinė Kančios Paskirtis

Nors ir kančia budina įveikti tam tikrus sąlyginius iššūkius – iš esmės kančia yra žadintuvas pabusti į savo tikrąją bei laisvąją savastį ir tokiu būdu paleisti abejingumą bei pasipriešinimą, kuris ir sukuria kančią.
Iššūkis čia būna tame, kad mes buvome įpratę savo kančią žalingai išlieti, slopinti, jos vengti ar netgi prie jos priprasti ir nepasinaudoti kaip impulsu pabusti iš esmės.
Tuo tarpu kita dalis iššūkio slypi tame, jog pabudus už kančios turi likti šioje laisvos savasties nuovokoje, o tai yra lygu leidimui viskam jaustis bei vykti natūraliai ir pilnai pasitikėti šiuo virsmu.
Daugiau susitelkus į savo laisvąją savastį – kančia savaime pradeda sklaidytis ar visai išnykti iš patyrimo lauko.
Tuo tarpu ateina ir harmoningiausios sąlyginių iššūkių rezoliucijos.
Tad jei kada užsikuri kančios, pasinaudok ja dėl šios esminės jos paskirties, kuri pasitarnauja geriausiai.
Kiti Įrašai

Tegyvuoja Tikra Meilė

Viskas kas iškyla yra besąlyginės meilės išraiškos, kurios yra sutinkamos ir transformuojamos toje pačioje beribėje meilėje. Visa praktika – įprasti tai atpažinti. Įprasti atpažinti, jog tu ir esi šis meilės vandenynas. Taip pat ir medituojant – būk besąlyginiame buvime net

Skaityti

Pasišventimas Savo Gyvenimui

Tai, kas yra tikriausia/geriausia/nuostabiausia – yra labiausiai prieinama visiems – tai pati Esatis. Tas, kuris sąžiningai įvertina esatį – tas nuoširdžiai įvertina gyvenimą ir tampa besąlygine meile veiksme. * Kuo toliau sekame savo širdimi, natūraliu besąlyginės meilės keliu – galime

Skaityti

Tyrumas Ir Malonė

Labas tyrume, labas iš visos širdies 🙂 Esu visiškai čia, amžinai čia dėl besąlygiškos meilės, džiaugsmo, tarnystės ir įvertinimo. Pastebėk savo šventą kvėpavimą, pastebėk, koks jis geras, ir pastebėk, kad kiekvienu įkvėpimu siunti žinią visai kūrinijai, kad VISKAS YRA GERAI.

Skaityti