Pasišventimas Savo Gyvenimui

Tai, kas yra tikriausia/geriausia/nuostabiausia – yra labiausiai prieinama visiems – tai pati Esatis.

Tas, kuris sąžiningai įvertina esatį – tas nuoširdžiai įvertina gyvenimą ir tampa besąlygine meile veiksme.

*

Kuo toliau sekame savo širdimi, natūraliu besąlyginės meilės keliu – galime vis labiau pajausti savo didųjį likimą, kuris yra beribė mistika, tačiau taip pat ir labai konkretus vedimas akimirkoje, kaip giliausios intuicijos tėkmė per sinchronizuotai vykstančių įvykių seką.

Tai tarai balansuojantis šokis tarp žinojimo ir nežinojimo, tarp veiksmo ir pasidavimo, tarp vieno ir „kito” jame, kur vienas kitą veda be vedimo, nes tai atspindžio vedimas būti natūraliu savimi, besąlyginėje meilėje sau ir kitam sau.

21:12 berašant į temą sutapimas.

Ir „vedimas be vedimo” gali skambėti kaip „palaida bala”, bet kas pasišvenčia besąlyginei meilei – gali paliudyti, kad tikroji sąžinė ir subalansuotos krypties jausmas iš pačios savasties tampa tarsi neišvengiamas pasirinkimas, kurį ir vadinu „didžiuoju likimu”.

—Pauzė—

21:21.

*

Tikrame tyros savasties pažinime išnyksta tik abejingumas, kad yra kažkas kito nei tai.

Tuo tarpu pasaulio patyrimas iš esmės pasikeičia tuo, jog viskame įprantama atpažinti tyrą savastį ir jos beribę malonę sau pačiai.

Tačiau kol ši nuovoka stabilizuojasi kasdienybėje, abejingumo debesys gali sugrįžti ir su tuo dažniausiai reikia tam tikro laipsnio disciplinos, kad vis sugrįžti prie tyros savasties nuovokos, kurioje jautiesi tarsi saulė, kurios pačios negali užtemdyti jokie debesys.

*

Nėra teisingo ar neteisingo būdo išreikšti laisvę ir meilę, nes tai savaime yra visose raiškose ir raiškos to nepakeičia.

Mes esame mylinti laisvė ir negalime tuo nebūti, tuo tarpu pačiame mūsų buvime slypi organiška intuicija: kaip išties jaučiasi aktualu būti iš akimirkos į akimirką.

Tai nėra išmokstama – tai yra visko priešaky ir štai tavo nepakartojama bei neįkainojama banga.

*

Negatyvios mintys dažniausiai negali išsipildyti vien tik jas pagalvojant – kad jos išsipildytų dažniausiai reikia į jas įsitraukti emociškai bei fiziškai – tad nesirūpink be reikalo.

Tačiau jei jau randi save inertiškai įsitraukiant – tuomet pasižiūrėk kuo turėtum tikėti, kad manytum/jaustum, jog šios mintys yra reikšmingos ir įsitraukimas į jas tau pasitarnauja.

Atradus šakninį įsitikinimą, kaip pvz: „aš esu nepakankamai vertas“ – gali pamatyti, kad tai tik įsitikinimas, kurį gali pakeisti tiesa, kuri tau jaučiasi daug geriau bei tikriau.

Ir kuomet ateina pozityvios mintys, kurios susilygiuoja su tavo tiesa, kaip: pvz: „aš esu absoliučiai vertinga Dieviškos savasties saviraiška“ – tuomet šios mintys gali efektyviai pildytis įvairiausiomis formomis – jas užpildant pozityviais jausmais bei veikiant susilygiavime su jais.

*

Su besąlygine meile ir atvirumu gyvenimo galybei – kviečiu pasišvęsti savo nuoširdžiausioms intencijoms, kurios tave labiausiai jaudina, nes tai yra branduolys, kuris mobilizuoja bei harmonizuoja viską tavo gyvenime – tai tikrasis Tu!
Kviečiu tai matyti kaip pagrindinę investiciją į save, kuri pasirūpina viskuo, nes tai tarsi „branduolinė bomba”, kuri gali transformuoti visą tavo santykinę tikrovę, vėl ir vėl, pačiais nuostabiausiais būdais!
Tačiau šią branduolinę galią užspausti ir bėgti nuo savęs yra sunkiausias bei skaudžiausias dalykas, kuris nutinka tik per nekaltą abejingumą ties tuo, kas išties vyksta ir tuo, kas gali būti kitaip.

*

Sekti savo aukščiausiu jaudinimu/įkvėpimu/džiaugsmu – tai nereiškia siekti tik malonių patyrimo formų ir vengti nemalonių – tai reiškia susitelkti į labiausiai jaudinančias/įkvepiančias/džiuginančias intencijas ir priimti visus iškylančius iššūkius bei procesus, kad juos panaudoti savo intencijų realizavimui bei šio realizavimo įvertinimui.

Pavyzdžiui: jei tave išties jaudina turėti sveiką ir gražų kūną – tu greičiausiai turėsi įdėti atitinkamas pastangas ir pereiti atitinkamus ne itin malonius fizinius jausmus, tačiau net ir tame – tu gali susilygiuoti su savo įkvepiančia intencija ir eiti per iššūkius savo kūrybingu būdu, kuris tau jaučiasi geriausiai

Kiti Įrašai

Laisvoji valia yra viskas, kas pasireiškia.

Laisvoji valia yra viskas, kas pasireiškia – tai yra laisvos ir neapreiškiamos sąmonės saviraiška. Tai pasireiškia kaip begalė patyrimo bei pasirinkimo lygmenų į kurios sąmonė gali susifokusuoti. Ir tuo pačiu tai vientisa laisvos valios tėkmė, kuri tarsi grįžtamojo ryšio kilpa

Skaityti

Odė Beribei Mistikai

Kai kurie žmonės vis dar iš paskutinių stengiasi apsaugoti savo pasaulio samprata, kai kiti sąmoningai ją paleidžią į beribės mistikos bei magijos vandenyną. Atiduodant viską, amžinai gyvai mistikai – aš pats į viską imu žvelgiu, kaip ši gyva mistika. Lyg

Skaityti

Visuotinės Savasties Atspindėjimas Pasaulyje

Beribę įvairovę jungia viena savastis ir kiekvienas žmogus su savo savita sąmonės būsena pasitarnauja kaip atitinkamas atspindys kiekvienam kitam, kuris savotiškai rezonuoja su panašia būsena. Tačiau kai žmogus pabunda į save kaip beformę bei visuotinę savastį ir lieka šioje savivokoje

Skaityti