Pažink Dievą, Kaip Viską Apimančią Tikrovę

Tikslingiausias žodinis nurodymas į Dievą – Tai, kas Esti.
Tai esatis, kuri esti kaip viskas, kas gali būti, be išimčių.
Esatis yra viena ir beribė.
Todėl klausimai apie Dievo egzistavimą bei charakteristikas – tai tarsi to paties Dievo (kuris santykinai save apkvailino) juokelis apie save.
Nes bet kas, kas gali susimaišyti dėl Dievo sąvokų, bandyti jas įrodyti ar paneigti – neišvengiamai bus tas pats Dievas.
Ir šioje šviesoje mes galime aiškiai matyti, kodėl Dievas taip pat būna įvardinamas, kaip besąlyginė Meilė.
Nes beribei esačiai nėra problemų su niekuo, bet anaiptol – ji siekia save pažinti visais įmanomais būdais.
Visgi esminis ir tiesioginis Dievo/Savęs pažinimas slypi anapus visų dirbtinių būdų (nors jie tame turi savo vietą) ir tam yra tik paprastas nurodymas – Tai, kas Esti.
Tad ištark šiuos žodžius – „tai, kas esti” ir tuomet kuo giliau juos įsisąmonink per savo intelekto bei vaizduotės gebą; tuomet leisk šiam suvokimui gylėt per to pajautimą visais vidiniais bei išoriniais pojūčiais, kurie susitinka kaip vienas; tuomet turėtų išryškėti užtikrintumas, lyg nesvyruojanti žinojimo būsena, jog tai išties yra viską apimanti tiesa; ir galiausiai atpažink save betarpiškai, kaip Tai, kas tik Esti.
Paversk tai kasdiene savo praktika ir visi slėpiniai apie Dievą bei jo beribę malonę tau atsivers savaime ir vis labiau stebinančiais būdais.
Kad esi – yra amžinai nekintantis faktas,
Kaip esi – yra amžinai kintanti mistika,
Ir tarp šių dviejų – yra tavo Dieviškas Gyvenimas.
Būtyje viskas yra lygu, nes būtis besąlygiškai palaiko viską, kas gali būti.
Būties buvimas, potencialas ir resursas yra beribis – iš čia ir randasi besąlygiškumas.
Ir tu esi šios besąlygiškai palaikomos bei palaikančios būties aspektas/atspindys, kaip ir kiekvienas kitas, kuris vienaip ar kitaip suvokia savo būtį.
Tad aiškiai suvokiant šią esminę visko prigimtį – tu gali su besąlygine meile priimti visų būtybių pasirinkimus ir tuomet laisvai atsiduoti savo nuoširdžiausiam pasirinkimui, kuris savaime teikia daugiausiai laimės bei laiminimo.
Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sistemos Dekodavimas (Gif’ai – 4 serija)

Sveikas atvykęs į dar vieną iškoduojantį kanalą – keliauk, praeik, būk atviras, bet dėmesingas ir pasiimk savo – tuomet efektas tikrai turėtų pasijausti jau tuo pačiu paros metu. Dėmesys!:             sakralinė geometrija – fundamentalus kūrinijos šablonas:

Skaityti

Nušvitimas Buityje

Kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga verta pasitikrinti ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai? Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę – kiti dalykai tavęs neįsuką į kančios kilpas

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Re-Animacija (Gif’ai – 6 serija)

Dar vienas rinkinukas padedantis atgaivinti savo vaizduotę ir per ją sklindantį dėmesį, kuris ir esi – beribis, laisvas, kūrybingas, įtakingas ir t.t.                       “Kvėpuok…”:       Mintimis gali pakeist krypti:

Skaityti