Sąmonės Sluoksniai – 9 Sąmonės Lygiai

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Šiame įraše jau supažindinsiu su mums gana nauja sąmonės sluoksnių sistema, kurią paėmiau iš „Bashar Communications”. Tai yra išskirti 9 sąmonės lygiai, kurie yra labiau aktualūs, mūsų susivokimui ir augimui esamojoje tikrovės patirtyje.

Štai taip atrodo originali schema anglų kalba:

O dabar lietuviškai:

 • Rožinis fonas – visa tai yra Viena Būtybė/Būtis.
 • Tuomet geltonas fonas žymi aukštesnio dažnio energijos aspektus.
 • O žemiau esantis, pilkas fonas – žemesnio dažnio energijos aspektus.
 1. Juose pirmas/viršutinis sąmonės lygis – „Bendrybinė Siela”. Šioje schemoje tai yra sąlyginė tos vientisos būties pirminė pasireiškimo forma, kurioje vienu metu patiriamos visos tos pačios būties perspektyvos.
 2. Tuomet  Bendrybinė Siela reiškiasi per Individualias Sielos/Dvasios perspektyvas. Šiuo atveju Siela yra prieš-inkarnacinė forma, o Dvasia – po-inkarnacinė forma. Inkarnacijos – tai yra sielos kelionės į žemesnio dažnio fizines tikroves, kuriose kaupiama gilesnė patirtis ir savimonė apie tą pačią būtį. Na, o po kelionių sukauptos patirtys šiame Individualios Sielos lygyje saugomos, kaip „dvasios” ir tai leidžia sąmonės-savimonei evoliucionuotis toliau.
 3. Toliau, kad siela patirtų inkarnacinę patirtį – ji reiškiasi per žemesnįjį (dalinai fizinį) lygį – vadinamą „Aukštesniuoju Protu”. Tai yra paralelė fizinei tikrovei. Tai yra aukštoji (dėl aukšto vibracinio dažnio – aiškiaregė/toliaregė) perspektyva reguliuojanti ir vedanti fizinės tikrovės patirtį.
 4. Ir tai Aukštesnysis Protas daro per žemesnį sluoksnį – „Modelinė/Projekcinė Tikrovė”. Ši tikrovė yra plastiškas fizinės tikrovės planinis/projekcinis lygis.
 5. Tuomet šis tikrovės modelis jungiasi ir filtruojasi pagal „Kolektyvinį Automatinį Protą”. Tai yra jau fizinės energijos lygis kuriame yra nustatytos bendros, operacinės, kolektyvinės tikrovės taisyklės – dėsniai (tokie kaip žemės trauka ir t.t.)
 6. Iš šio lygio pereinama į „Individualų Automatinį Protą”, kuriame nustatomos individualaus gyvenimo temos.
 7. Toliau prasideda jau pirmasis „Fizinio Proto – Nesąmoningas” lygis, kuriame slypi užkoduoti Tikėjimai/Nuostatos ir visa jų sistema, kuri didžiąja dalimi atsako už mūsų patiriamą tikrovę.
 8. Sekantis: „Fizinio Proto – Pasąmoningas” lygis. Tai yra emocinis centras, kuris aukščiau esančias nuostatas aktyvuoja – suteikia svarbumo ir tikrumo pojūtį.
 9. Na ir galutinis šios schemos „Fizinio Proto – Sąmoningas” lygis, kuriame vyrauja mintys ir mąstymas – sprendimai, kuriuos didžiąja dalim ir mobilizuoja aukščiau esančios emocijos į nuostatas.

Na toliau seka patys „Fiziniai Veiksmai”, kurie visa tai tiesiogiai atspindi fizinėje tikrovėje. Tačiau jie šioje schemoje neišskiriami, kaip atskiras „sąmonės lygis”.

Taip pat gali pasirodyti, jog visą fizinio gyvenimo likimą nulemia siela, tačiau taip nėra – siela tik nutiesia pagrindinį gyvenimo kelią, tačiau kaip juo eisi fiziniame prote – priklauso nuo tavo laisvosios valios jame.

 • Taipogi schemoje yra pažymėtos rodyklinės jungtys tarp „Aukštesniojo” ir „Fizinio” Proto:
 1. Esanti kairėje nurodo iš „aukštesniojo” į „fizinį” einančią komunikaciją per Jaudinimą/Įkvėpimą.
 2. O kairėje esanti rodyklė: iš „fizinio” į „aukštesnįjį” einančią komunikaciją per Vaizduotę.

Tai reiškia, jog Įkvėpimas ir Vaizduotė iš tiesų yra komunikacinis kanalas tarp plačiosios – aukštosios ir fokusuotosios – žemosios perspektyvos.

 • Toliau matomos mažesnės rodyklės apimančios tik „Fizinio Proto” sluoksnius: iš viršaus į apačią – „Kūryba” ir iš apačios į viršų – „Atradimas”. Taip cirkuliuoja fizinio proto sluoksnių patirtis.

Taigi trumpai – schema tokia, o dabar galime dar trumpai viską apžvelgti.

Tad matome kaip viena Būtybė/Būtis išreiškia save per tankėjančius savo sąmonės sluoksnius: nuo bendros multidimensinės perspektyvos iki kiekvieno individualios fizinio gyvenimo linijinės patirties. Taip per nuoseklią Būsenų tankių grandį: patirtis cirkuliuoja iš „aukštai” į „žemai” ir iš „žemai” į „aukštai”. Taip tas, kas yra – toji Viena Būtis (kuri tuo pačiu esi Tu) pažįsta save. Ir visa tai yra tobulai integruota sistema, net jei ir iš šios fizinio fokuso perspektyvos mes to dar nematome (tai taip pat priklauso būtinajai Viso To, Kas Yra patirčiai, be kurios Visas-Tas nebūtų Visas-Tas).

Tačiau perspektyva į Visa-Tai: visur pastoviai kinta ir tavo domėjimasis šia schema jau aiškiai parodo, jog kyli į platesnę savęs atpažinimo perspektyvą. Tad dabar gali suvokti, jog esi tobulai integruotas su visa-visatine patirtimi; kad turi „aukštesnįjį protą”, kurio veiksmai tavo fiziniam protui atsispindi visoje tavo fizinės patirties aplinkoje ir pačiame įkvėpime bei vaizduotėje. Tuo tarpu tavo fizinio proto fundamentali paskirtis yra – tiktai palaikyti fizinės tikrovės fokusą (esamuoju momentu patirti ir suvokti fizinę tikrovę), daugiau nieko. Fizinis protas – tai tarsi naro kostiumas skirtas sielai tyrinėti vandenyno gelmes, tačiau siela – vieno fizinio proto niekados nepalieka dugne ir dalis jos, visada lieka aukštesniajame prote, kuris yra tarsi tiriamojo vandenyno paviršiuje esantis personalas valtyje, kuri turi radarus ir visą kitą įrangą – matyti visą dugno žemėlapį ir jame vykstančius įvykius. Šioje valtyje, kuri arčiau patirčių šaltinio, patiriamas didesnis integracijos, priežasčių bei galimybių aiškumas, todėl aukštesnysis protas visuomet siųs geriausius atitinkamus signalus ir nuorodas apačioje tyrinėjančiam fiziniam protui, kad šis sėkmingai judėtų savo patirties keliu. Todėl atpažinus šiuos sąmonės sluoksnius ir jų tikrąsias funkcijas, gali neapkrauti fizinio proto darbais (kaip ateities kontroliavimas), kuriems jis realiai nėra sukurtas (dėl ko ir kyla milžiniškas nuovargis bei visa skalė neigiamų patirčių).

Toliau kitas svarbus dalykas, kurį mes išmokome suvokti atvirkščiai; jog mąstymo sluoksnis yra aukščiau už pasąmonės emocinius ir giluminių nuostatų sluoksnius. Na pagal smegenų struktūrą atrodo taip, tačiau pagal bendrąją schemą ir žmogišką patirtį (išgyvenimą) – ne – subtiliausios jungtys su vadinama siela, prasideda smegenų  centre esančiame kristaliniame darinyje, dar vadinamame DMT „dvasine molekule”, kuri ir yra atsakinga už visas tarpdimensines patirtis. Todėl žmonės turėdami šį atvirkštinį suvokimą – visų savo atsakymų į klausimus ieško įtempdami dėmesį dar toliau nuo tų pačių atsakymų, kurie slypi giluminiuose smegenų sluoksniuose – tikėjimo sistemoje ir dar gilesniuose nebe fiziniuose lygiuose, į kuriuos galima persikelti dėmesiu, tik maksimaliai nuraminus fizinį protą. Tuo tarpu mintys ir emocijos šiame procese yra tiktai tarpininkai, pernešantys subtilesnę informaciją ir konvertuojantys ją į grubesnę (fiziniam protui geriau suprantamus simbolius), arba atvirkščiai. Tačiau esmė ta, kad visas žinojimas bei ramybė slypi viršuje, tuo tarpu apačioje randama tik dar gilesnė užmarštis ir pasimetimas savo paties mintyse. Tačiau tai integravus pozityviai: dugne randami atskaitos taškai keliantys aukštesniąją savimonę (atrasdamas, kas ne esi – geriau suvoki, kas esi). 😉

Na, o atpalaiduoti fizinį protą ir patirti aukštesnius sąmonės sluoksnius, be viso šio suvokimo (pasaulėžiūros/nuostatų pertvarkymo) ir pastabumo, taip pat padeda įvairios meditacinės praktikos, psichodelinės medžiagos bei sąmoningas sapnavimas. Be to, miegas, kol kas yra būtinoji mūsų fizinės patirties dalis, kurios dėka fizinis protas neperdega ir pasikrauna subtilesnia energija. Tačiau glaudžiau integruojant šiuos visus sąmonės sluoksnius – minėtas būsenų dvi-poliškumo kontrastas turėtų mažėti ir tai simboliškai vadinama „dangaus karalystė žemėje”.

Tai tokie būtų komentarai apie šiuos 9 sąmonės sluoksnius. Tegul ši tema būna vienas iš pagrindų, ant kurio bus galima atskirai nagrinėti tokias temas, kaip: tikėjimas, vaizduotė, sapnai, sielos patirtys ir t.t. Na, o dabar gali kartu su oru – įkvėpti, kartu su vandeniu – išgerti bei kartu su maistu – užvalgyti ir pavirškint šią atnaujinančią struktūrą, kuri atnaujina visą tavo esybę. 🙂

Kiti Įrašai

Tikras Budrumas ir Tikra Ramybė

Labas tyrume, sulipdžiau kelis trumpus savo tekstukus iš srauto: Tikrame budrume slypi visas gėris, kurio siekiame. Tačiau mums įprasta būdravimo būsena dažniausiai neatspindi tikro budrumo arba kitaip sakant – pabudusios sąmonės. Kada mes nuolat galvojame apie tai kas „buvo”, „bus”

Skaityti