Sąmonės Sluoksniai – Čakralinis Gyvybės Pažinimo Kanalas ir Didysis Procesas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Ok, dabar prieš dalinantis tolesniais pažinimo vaisiais, manau metas supažindinti ir su pačiu pažinimo Medžiu. Tai yra plati tema apie jau esmių esmėje užsimintus sąmonės sluoksnius, per kuriuos vyksta Didysis Procesas. Tai yra tas pats gyvybės ir pažinimo medis, apie kurį buvo kalbama ir gyvatės temoje. Ši tema sumoj skirta geriau atpažinti savo visatinę struktūrą, atkurti ryšius ir pradėt vis labiau veikti kaip pilnesnis visatinis vienetas – tuo pačiu geriau suvokti Patį didįjį procesą ir taip jį akseleruoti.

Iš tiesų sąmonės sluoksnių ir patirties kelių yra begalybė, todėl įžengiame į labai plačią temą. Dėl to čia pateiksiu labai koncentruotą informaciją, o visa kita paliksiu individualioms studijoms.

Taigi, kaip ir minėjau, visatinių būsenų sluoksnių/tarpsluoksnių galima atrasti iki begalybės ir tuo pačiu visa tai yra vientisa sąmonės būsena – viename begalybės savivokos taške/momente. Tai tarsi ta pati šviesa, kuri pasireiškia begaliniu spalvų ir formų žaismu, kas sanskrite vadinama Maya – iliuzija. Todėl prieš gilinantis į sluoksnius, reikia suvokti, kad tai tik sąlyginiai apibrėžimai, bet tuo pačiu ir visa patirtis įmanoma tik per tam tikras sąlygas (atskaitos taškus). Be to, visa patirtis nors ir pastoviai kinta, tačiau ji tikra – Iliuzija yra tikra ir tuo pačiu būtinoji gyvybės sąlyga. Ir visoje šioje patirtyje, kurioje esi – šių sąmonės sluoksnių suvokimai tau padės geriau pažinti/gaudytis ir harmonizuotis toje pačioje patirtyje.

Taigi, vienas iš paprasčiausių modelių yra mūsų pagrindinis 7 Čakrų kanalas:

 1. Čakra (Chakra) reiškia sūkurį ir kaip jau buvo minėta anksčiau, jog absoliutas savyje yra susikaupęs/susikoncentravęs – reiškia tarytum susisukęs į sūkurį, per kurį egzistuoja išsiskyrimas visumoje, o iš to – visa įmanoma patirtis. Na ir tą pirmąjį sūkurį – visuotinę patirtį atspindi „Sahasrara” čakra.
 2. Toliau kaip ir minėta, šis išsiskyrimo principas yra amžinai aktyvus ir tuomet tame pirminiame patirties sūkuryje atsispindi naujas sūkurys, kuris išsiskiria iš jo. Ir tai būtų „Ajna”(Adžna) čakra, kuri tą pirminę beribę patirtį pradeda atspindėti, vėsinti ir koncentruoti į grįžtamąjį susivokimą.
 3. Tuomet tame Adžnos susivokimo sūkuryje išsiskiria naujas „Vishuddha”(Višudha) sūkurys, kuriame prasideda visų savo potencialų atpažinimas ir kolektyvinė savivoka.
 4. Toliau iš šios chakros atsispindi „Anahata” chakra, kuri užpildo ir įkvepia visą šią savivoką būties džiaugsmu.
 5. Tuomet sekanti „Manipura” čakra – jau visą tą įkvėpimą projektuoja realizuotis – tai valios ir kūrybinės jėgos sūkurys.
 6. Tada iš Manipuros pasireiškia „Svadhisthana”, kuri yra gyvas fizinės tikrovės modelinis sluoksnis, kuriame slypi aistra.
 7. Na ir galiausiai viso šio kūrybinio projekto tvirtu realizaciniu pagrindu tampa „Muladhara” čakra. Tai yra šios materialios fizinės tikrovės patirtis, kurioje mes dabar taip stipriai susifokusavę apčiuopiam ir išskiriam save nuo visumos.

Be abejo, visos šių čakrų atsispindi visur: tiek elementuose, tiek planetose, tiek žmogaus organizme. Be to, kaip ir jau pastebėjai – jos turi savo pavadinimus, vibracinį tankį reprezentuojančias spalvas, taip pat garsus ir t.t. Tačiau visa tai ir dar daugiau palieku tavo individualioms studijoms (apie čakras šaltinių ir mokymų yra be galo daug). Na, o dabar grįžtame prie esminio proceso.

Taigi, pasiekus pakankamai stabilų pagrindą ir įleidus į jį šaknis, prasideda savirealizacinis augimas. Tai yra tos pačios gyvatės kilimas gyvybės pažinimo medžiu. Tačiau kadangi užsiminiau apie „gyvybės medį“ – tai reikėtų paminėti ir „mirties medį“, kuris yra viso gyvybės medžio šešėlinis atspindys, kuris atspindi visų šių kūrinijos sluoksnių neigiamą pusę.

Tą galima pastebėt ir mūsų pačių sociume, kuriame paprastas fizinio dėmesio fokusavimas, peraugo į perdėtą baimės, kaltės, gėdos, pykčio jausmą bei valdžios prieš kitus troškimą. Taip pat – tai galima susieti su 7 nuodėmemis… Visa tai – taip pat yra būtinosios, bendrosios, savimonės kėlimo patirtys (kas nepuolė – tas nekilo).

Tad grįžtant prie kilimo (kurį greičiausiai tu darai jau dabar), galima pamatyti, jog tai yra visos tos pažabotos involiucinės (arba stichiškos evoliucinės) inercijos ir individualios savivokos kėlimas bei integravimas su visais jau aukščiau minėtais sąmonės sluoksniais/sūkuriais. Reiškia tu – kaip Rusiška Matrioška kyli iš žemiausio sluoksnio į aukštesnius, tuo pačiu apimdamas visus iki tol žemesnius sluoksnius vienu metu ir tai jau yra tikroji, dieviškoji sąmonės evoliucija.

Tai vėlgi pagal čakrų sistemą: 

 1. Tu pabundi ir susigaudai savo fizinėje atramoje.
 2. Iš jos pažadini aistrą ir gyvybingumą.
 3. Tuomet perėjęs per tai – pažadini aukštesniąją, išgryninančiąją valią. 
 4. Iš jos – meilę ir atjautą.
 5. Iš to – naujai atkuri ryšį su visu kolektyvu. 
 6. Tuomet patiri visos kolektyvinės patirties bei dualumo integraciją viename suvokimo taške.
 7. Ir galiausiai patiri vadinamą nušvitimą – viso ko kulminaciją ir laisvę pradėti naują patirties ciklą.

Dar vienas dalykas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį, jog tą pačią 7 čakrų sistemą jungia trys pagrindinės energijos/kanalai yogoje vadinami „Nadi”: „Pingala”, „Ida” ir „Sushumna”(Sušumna). Trumpai sakant tai yra: Dešinė – Vyriškas (aktyvusis pradas), Kairė – Moteriškas (pasyvusis pradas) ir tarp jų Centre – Pažinimo kanalas, kuriame ir atpažįstamos visos 7 čakros.

Tai reiškia jog visame šiame savęs pažinimo procese: visur ištisai dalyvauja seksualinė energija, kurią per yogos praktikas mokomasi balansuoti ir tuomet kryptingai žadinti save, savo čakralinėse jungtyse.

https://www.youtube.com/watch?v=Dv9e57qhFlg

Tačiau, taip pat Labai svarbu atpažinti, jog čia parodytas tik labai grubus supaprastintas linijinis matymas. Tačiau šis procesas vyksta visomis įmanomomis apimtimis ir sekomis vienu metu: tiek kolektyvinėje tiek individualybės skalėje. Ir tame Didžiajame Procese, tu dar begalę kartų vis naujai pakyli ir leidiesi tuo pačiu gyvybės kanalu ir tai darant visose apimtyse: bendras tarpo ir skirtumo suvokimas tarp visų „aukštai“ ir „žemai“ bei visų čakrų apskritai – vis mažėja ir mažėja, kol galiausiai tarp dviejų priešingų polių nebegali atpažinti jokio skirtumo – ir tai yra Didžioji Savirealizacija (užsipildymas patirtimi). Tuomet vėlgi – Didžioji Pabaiga tuo pačiu skelbia ir Didžiąją Pradžią>>>

Na, o kaip vieni centrai realizuojasi per kitus, iliustravau tokiame geometrinių jungčių stulpelyje:

Yra dar ir tokia spiralinė jungčių seka – kaip ir mūsų saulės sistema:

Panaši ir Thelemos – OTO laipsnių sistema, kurioje trumpai sakant: vienu metu pažadinama viršuje esanti „Adžna” ir apačioje esanti „Muladhara”: tuomet aukštoji sąmonė nužengia į centre esančią „Anahata” (žemiausią savo sluoksnį) ir laukia žemosios sąmonės pakylančios į savo aukčiausiąjį transcendentinį „Manipuros” sluoksnį. Tuomet šios dvi priešingos perspektyvos susitinka, apsijungia ir kartu realizuoja visišką, tobulą ciklo išbaigtumą aukščiausioje „Sahasraros” čakroje.

 

Na ir galutinis savirealizacinio apsijungimo simbolis – Solomono ženklas.

„Kai vienas yra matomas tiek savo transcendencijoje – tiek imanencijoje: širdies pančiai atlaisvinami, proto abėjonės išnyksta ir karmos dėsnis nebeveikia.” (Mundaka Upanisad 2.2.8).

Tačiau kaip supranti, šie paveiksliukai – tai tik mažyčiai atspindėliai per kuriuos galima suartėti prie daug platesnio ir galiausiai neišreiškiamo To.

Todėl dar be galo svarbus dalykas yra Praktikos/Pratybos. Visa tai, ką čia pateikiu, yra tiktai vektoriai ir atskaitos taškai, tačiau gyvai pažinti visa tai gali tik per savo individualų praktikos – patirties kelią. Teorija ir Pratybos – tarsi dvi kojos, o su viena, juk toli nepašokuosi. Tad jei tuom neužsiimi – rekomeduoju pasidomėti ir išmėginti įvairias Jogiškas/Magiškas praktikas, rast sau tinkamiausias ir galiausiai matyti vientisą Dievišką praktiką visame savo gyvenime. Vėliau galėsiu kai kuriom praktikom pasidalinti ir šiame Blog’e.

—————————————————————————————————————–

NORINTIEMS DOMĖTIS GILIAU:

Kitas nuostabus ir dar gilesnis visatinis rentgenas yra „Kabala” (Kabbalah) mokymas, kuriuo rekomenduočiau pasidomėti jau savarankiškai. Yra viena labai gera, aiški ir schematiškai iliustruota bei į lietuvių kalbą išversta knyga „Visata pagal Kabala”, kurią šiuo atveju labiausiai ir rekomenduočiau:

http://www.mijalba.com/knygos/katalogas/visata-pagal-kabala-zev-ben-shimon-halevi/

Taipogi Didysis Procesas yra užkoduotas ir alchemijos bei okultizmo pagrindu laikomoje Hermio Trismegisto „Smaragdinėje Lentelėje”(Emerald Tablet of Hermes), kuri turi daugybę skirtingų vertimų ir viena iš lietuviškų versijų randama čia:http://www.yogi.lt/knygos/hermio-trismegisto-smaragdo-lentele/ 

Na ir dar labiau pagilint suvokimą į Visą Tą Procesą rekomenduoju „Teosofinius” šaltinius.

Vienas iš jų nuosekliai nagrinėja Sąmonės Involiucijos ir Evoliucijos Kelią – teksto nuoroda anglų kalba: http://www.hermetics.org/pdf/theosophy/Arthur_E_Powell_-_The_Causal_Body___The_Ego.pdf

——————————————————————————————————————

Tad tiek gausos šiam kartui – iki kito ir įdomių atradimų.

p.s. jei turi klausimų, pastebėjimų, kritikos, ar tiesiog nori pasidalint – tuomet pirmyn ; )

 

 

 

 

 

 

 

Kiti Įrašai

Nušvitimas Buityje

Kiekvienoje situacijoje, ar ji būtų maloninga ar skausminga verta pasitikrinti ar ta situacija yra maloninga ar skausminga tavo tikrajai savasčiai? Ir vos tik atpažįsti savasties tyrumą, kurio niekas nepaveikia per visą amžinybę – kiti dalykai tavęs neįsuką į kančios kilpas

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

GYVATĖ – Esmių Esmės Papildymas

Labasss ir vėėėlll ir tai yra dar vienas esmių esmės papildinys, šį kart per archetipinį simbolį, randama kone visose kultūrose, mitologijose ir pačioje gamtoje. Tai yra Gyyyvaaatė, tad gali įsipatoginti, trys kartus giliai įkvėpt – iškvėpt ir pradėt dar vieną mistinę kelionę: Tad jau

Skaityti