Santykiai – Besąlyginė Meilė

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sveikinu su šiuo patirties momentu ir jame dalinuosi dar viena nedidele, bet svarbia tema, kaip papildymu prie jau esamų temų. Tad dabar atverkime dar vieną unikalią perspektyvą į Visa Tai per atnaujintą/pagilintą Santykių suvokimą.

Kone visuose moksluose (nuo matematikos iki sociologijos) Santykio sąvoka nusako ryšį tarp skirtingų… Tuo tarpu – praeitose budimo blog’o temose buvo atskleisti suvokimai, jog visiškas vientisumas (absoliutumas) negali turėti ryšio, o visiško skirtumo tame net negali būti, nes absoliutas apima viską. Tačiau akivaizdu jog ryšys yra ir tai reiškia – kad tas ryšys egzistuotų: absoliutas turi savyje būti ir vienas ir skirtingas.

Teosofinėse schemose pateikiama pirminė seka: Valia>Aktyvumas>Išmintis. Reiškia tas, kas yra – yra gyvas ir per savyje išgeneruotą aktyvumo ir savaime pasyvumo pradą – sukuria santykį su savim, kuris jį visą užpildo Žinojimu ir tai vadinama Besąlygine Meile – begalinio intensyvumo ryšys, kuris savyje sukuria visą begalybę skirtingų to ryšio intensyvumų, per kuriuos tas, kas yra, pažįsta save.

Todėl bet kokie santykiai sumoje yra savęs atspindėjimas, kuriame ištisai gimsta žinojimas – ta pati besąlyginė meilė. Čia labai svarbu užfiksuoti žodį „BESĄLYGINĖ“, kas reiškia, jog pilnai žinoti save – visi įmanomi santykiai yra būtini ir palaikomi. Tuo pačiu vienas yra viskas ir viskas yra vienas, todėl viskas yra taip, kaip yra – tik dėl visko santykio su viskuo. Būtent iš šio suvokimo senovės Lakotos indėnai buvo ypatingai dėkingi už savo ryšį su viskuo ir tai išreikšdavo maldos fraze: Aho Mytakuye Oyašin –  tebūnie visoms mano sąsajoms – viskas yra susieta. Arba senovės Majų pasisveikinimas: In‘Lak‘ech Ala K‘in – aš esu kitas tu, tu esi kitas aš.

Leidžiantis toliau, galima sugauti labai vertingą suvokimą apie savo paties patiriamus santykius. Ką duodi – tą ir gauni – bet koks tavo santykis yra tavo atspindys. Tuomet atpažink tai: tu esi lyg spinduliuojantis centras ir tavo patys pirminiai spinduliai labiausiai įtakoja visus kitus ir tuomet pagal rezonansą (panašumą) rezonuoja su panašiai spinduliuojančiais centrais. Tad kas yra tie pirminiai spinduliai? Tai yra tavo giluminis santykis su pačiu savimi; ir tai reiškia, jog visi kiti santykiai tau tiesiog unikaliai tai atspindi ir leidžia vis plačiau pažint save bei tuo pačiu – visiems kitiems santykyje duoti savo unikalų atspindį apie juos. Be to, juk liaudyje vyrauja posakis: prieš mylint kitus – pirma turi išmokti mylėti save. Štai ir šio posakio fizikinė mechanika. Tuomet: o jeigu save kaip būtybę myli ir priimi besąlygiškai – tuomet atkuri tiesioginę jungtį su savo pirminiu būties sluoksniu ir jis tau teikia visišką laisvę ir palaikymą, kuriuo gali laisvai dalintis ir su visais kitais. 😉

Na ir dar pabaigai norėčiau atkreipti dėmesį į smulkius dalykus, kurių žmonės savo kasdienėse inercijose jau nelabai pastebi ir vertina. Kaip jau aukščiau minėta seka: Valia>Aktyvumas>Išmintis> yra dvasinio pasaulio veikimas, tuo tarpu materijoje tai atsispindi kaip: Mobilumas>Ritmas>Inercija>. Todėl, kad sėkmingai augti savo patirtyje reikia visados palaikyti subtilaus ir grubaus jungtį. Dauguma juk skuba prie didelių santykių – santuokų, verslo projektų ir t.t. Tačiau, jeigu jie tai daro neišmokę vertinti paprasčiausių dalykų, kaip kvėpavimas, vanduo, prisilietimas prie žemės ir jos traukos teikiamas stabilumas – tuomet dažniausiai tuose pačiuose „svarbiuose“ santykiuose yra užprogramuojamos avarijos, kurios trauks dėmesį prie savo šaknų (taip veikia gamta). Todėl kviečiu iš naujo ir iš naujo atpažinti bei įvertinti savo santykius su viskuo viskuo: visais savo pojūčiais, mintimis, vietomis, daiktais, veiksmais, gyvūnija, augalija, simboliais, sapnais, žmonėmis ir visu savo gyvenimu. Kai tame tapsi labiau dėmesingas ir nuoširdus – nustebsi pamatęs: kaip viskas iš tiesų yra susiję ir kiek dar daug subtilių sąsajų čia ir dabar egzistuoja.

Kiti Įrašai

Budinančių Žinučių Lavina Uždarant 2023! (1 dalis)

Linijinis laikas yra viena iš nuostabiausiu iliuzijų, kurioje galima lengvai pamiršti, jog tai iliuzija ir patikėti, jog mes esame ribotos esybės joje, o tai reiškia varginantį užsipildymo siekį per nesibaigiantį laiko bei sąlygų koridorių, o tai atitinka gerai žinoma Budos

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Gyva Jungtis:

Sveikinu atvykus ir toliau tęsiu savo dalinimąsi, savo pastoviai gilėjantį suvokimą/supratimą apie visa tai, kas yra. Ir tai vyksta dabar – visiškai gyvai ir natūraliai. Aš esu visas tas, kas yra, kuris transliuojasi per šią unikalią stotį; aš esu viso to,

Skaityti