Šiuolaikinių Technologijų Atspindys – Sugrįžimas į Save

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Tai yra dar viena tema, kuri gali padėti suprasti savęs ir visatos veikimą. Ir tai išdėstysiu per mūsų pasaulio technologijų analogijas. Iš tiesų visos šios technologijos yra tik principų, kurie yra mumyse šešėlis. Tačiau, kadangi mes dabar esame susifokusavę į tuos šešėlius – juos galime panaudoti kaip budimo priemonę – geriau pažinti save patį ir visa-tą.

Taigi pradėsiu nuo bendros Fizikos: per šią prizmę žvelgiant visa visata sumoj yra vientisa vibracija, kuri savyje turi begalinį spektrą vibracinių dažnių – vibracijos, vibruojančios per vibracijas. O pati vibracija, kaip ir minėta praeitose temose – tai to kas yra sąveika su savim per aktyvų ir pasyvų pradą. Tai yra pastovus kitimas, o kitimas/vibracija sumoj yra to, kas yra būsena – suvokimas – sąmonė. Ir tai yra pažinimo šaknis, link kurios dabar vis labiau artėja mūsų mokslas. Ir ši šaknis neišvengiamai keis ir visą pažinimą. „Kas viską pažįsta, stokodamas pats savęs – tas stokoja visko”; „Kas pažino pasaulį, rado kūną, o to kuris rado kūną, pasaulis nevertas” (Tomo Evangelija). Visa tai nusako, jog pasaulis yra sąmonėje ir tai tos pačios sąmonės pratęsimas, o ne atvirkščiai. Na o sekantis dalykas, kad tik mūsų pačių kaip sąmonės patirtis ir jos gilumas yra stipriausias to įrodymas (tie kas užsiima meditacijom, sąmoningu sapnavimu, psichodelikais ir panašia į vidų orientuota praktika – tai žino).

Na, o dabar prieiname prie konkrečių analogijų: pradėkime nuo Tv/Radio. Kaip visa ši garsinė ir vaizdinė patirtis veikia? Yra prietaisai: siųstuvai (kurie siunčia tam tikrus vibracinius dažnius), tuomet imtuvai, kurie juos priima ir tuo pačiu transliacijos sistema, kuri šiuos dažnius koduoja ir per sekančias sistemas paverčia mums priimtinais garsais/vaizdais. Tuomet prie to pačio gali atpažinti, jog tie patys aparatai taip pat yra tam tikro tankio vibracijos, kurios laiduojamos iš dar kitokio tankio vibracijų. Ir tuo pačiu mūsų pačių smegenys yra tokio pat principo aparatas – imtuvas, siųstuvas, transliatorius. Taigi iš viso to galima pamatyti visą nuoseklią patirties grandinę, kur viskas per skirtingus formatus veikia tais pačiais principais – vienas yra viskas ir viskas yra vienas. Dar kartą įkvėpkite visą šį matymą ir judam toliau.

Dabar atpažink tai, jog visos įmanomos radio stotys ir televizijos kanalai transliuojami vienu metu ir tai žinodami, bei žinodami tam tikrus dažnius: galime pasijungti ir patirti vieną iš egzistuojamų programų, jas perjunginėti, o su tobulesne ar kiekybiškesne įranga – galim patirti nors ir visas vienu metu. Ir šis pastebėjimas atveria visą mūsų patirties lankstumo principą. Tuomet pasinaudodami šiuo principu mes galime įgalinti save, kaip tikrą savo patirties šeimininką. Juk tu esi tą pati vientisa vibracija ir patiri save tam tikrame jos dažnyje – būsenoje. Tad suvokdamas tai, gali tiesiog keisti savo būseną norima kryptimi ir taip patirti save atitinkamame tankyje – atitinkančioj tą būsena tikrovėje. Lygiai taip pat pagal išorinę tikrovę gali atpažinti, kokias vibracines būsenas tu sąmoningai ar pasąmoningai renkiesi savyje (apie pasirinkimus plačiau bus temoje apie tikėjimą-pasaulėžiūrą). Tai yra kalba apie tai kokius signalus mes priimame, kaip juos savyje transliuojame(išverčiam) ir kokius ir kam siunčiame – visą tai apsprendžia mūsų individualias ir kolektyvines būsenas bei jų kryptis.

O dabar, kad geriau suvokt tą savo vidinio aparato veikimą – mes turime Kompiuterius, kurie nors ir dar gan ribotas, tačiau puikus atspindys to, kas vyksta mūsų galvoje ir visame kūne bei visame kosmose. Tai yra patirčių registravimo ir realizavimo mašina (protas). Tai yra nustatymų ir programų visuma, kurią mes kuriam, atsisiunčiam, instaliuojam, naudojam/nenaudojam, trinam ir t.t. Tuo pačiu kaupiam įvairiausią informaciją (failus, atmintį), juos rūšiuojam, pertvarkom, dedam į programas ir t.t. Tačiau pats kompiuteris visada veikia automatiškai, pagal tai kaip jis užprogramuotas ir nustatytas veikti. Tuo tarpu Pelytė yra puikus mūsų sąmonės-savimonės analogas, kuris laisvai keliauja per programas, daro norimus pakitimus ir taip per kompiuterį tenkina savo valią.

Tai tu lygiai tokiu pačiu principu gali įeiti į savo vidinį kompiuterį ir pažinti bei valdyti visas savo programas, reguliuoti nustatymus, perrūšiuot atminties failus bei atrasti dar daugiau stebuklų kurių paprasti kompiuteriai dar nepaveža 🙂 Visa tai daro jogai – jie tiesiog pasitelkdami atitinkamas praktikas (apie praktikas plačiau bus vėliau) – susivokia ir susitvarko savo vidiniame kompe: pertvarko ir atsinaujina visą programinę įrangą, panaikina virusus, harmoningai susirūšiuoja failus ir tuomet viskas veikia laisvai/efektyviai (be jokių strigimų). Tuomet jie gali savo vidinius nustatymus keisti iki to, kas jogoje vadinama „sidhhomis” – sugebėjimais, kurie pralenkia įprastus gamtos dėsningumus. Jie tiesiog vėlgi kaip tie patys radio imtuvai, pradeda vis daugiau priimti ir integruoti aukštesnių dažnių vibracijas.

Ir toliau galima prieiti prie to pačio Interneto, kuris yra visos kolektyvinės sąmonės/pasąmonės atspindėlis materialioj plotmėj. Kuris ir parodo visą tą skirtingų dažnių įvairovę ir kad visa informacija egzistuoja čia ir dabar, todėl mes su ta pačia pelyte (valia) galime po visa tai naršyti ir jungtis tarpusavyje. Internetas išties atspindi mūsų egzistavimą aukštesniuose patirties tankiuose, kur viskas yra daug lanksčiau ir prieinamiau, kur vis mažiau patiriamas linijinis erdvėlaikis ir vis daugiau patiriama multidimensinė patirtis. Ir tai tik šešėlis, tik užuomina to, kokių dar egzistuoja savęs patyrimo formatų, iki tiek, kad gali patirti save kaip viską, kaip tą esminę vibraciją, kurioje patiriami visi visi dažniai vienu metu.

Tačiau mes dabar kaip civilizacinis kolektyvas pereiname iš vadinamojo 3 tankio į 4, kuriame save vis labiau patiriame kaip visą savo 3D tikrovę, o ne objektą joje, ir tame atsiranda vėlgi didesnis lankstumas laike bei erdvėje, didesnis įvykių suderinamumas, spartumas, tel-empatija ir t.t.

Mūsų senovėj buvo žinoma, kad stipriausias kompas esame mes patys, taip ir atsirado jogos sistema. Pats žodis „yoga” reiškia apjungtį, tačiau vis tiek – šitos patirties tikrovės limituojantys nustatymai yra nelengvas iššūkis sielai ir mes toje visagalybės užmarštyje atėjome iki tokio sudėtingo laikotarpio, kai pradėjom kurti tokias sudėtingas technologijas ir atiduoti visą savęs įgalinimą joms… Tačiau dabar visame tame Didžiame Šešėlyje vis aiškiau matau ir Didžiąją Šviesą, tad kviečiu Busti ir Jungtis.

P.s. dar vienas budinantis pastebėjimas ir papildymas prie esmių esmės: visa skaitmeninė erdvė veikia binariniais kodais – 0 ir 1, na o šie skaičiai simbolizuoją tą patį esminį principą: 0 – tai absoliutas ir 1 – tai aktyvumo taškas jame, tuomet amžinoje jų sąveikoje gimsta visos įmanomos patirtys. Tačiau vėlgi, nuėmus visą tą perkoduotą iliuzorinį vaizdą – pamatysime jog tai tik ištisi nuliukai ir vienetukai (nors tai vėlgi tik simbolis, išties tai TU!). 🙂

Šiam kartui tiek, o dabar YOGA.

Kiti Įrašai

Tikslios Nuorodos Budimui Į Rojaus Patyrimą Žemėje

Nuovokumas yra pastovus vyksmas įtraukiantis viską, kas gali būti suvokiama, bet iš esmės visi santykiniai suvokimai sueina į vientisą nuovokumą apie patį nuovokumą. Viskas randama nuovokume ir viskas liudija nuovokumą, reiškia visos patyrimo formos yra nuovokumo atspindėjimas. Kai nuovokumas yra

Skaityti

Tikrosios Laimės Atskleidimas

Išties negali abejoti savimi, gali abejoti tik idėjomis apie save. Ir kada tai žinai – kiekviena atrodanti abejonė „savimi” pažadina iš idėjos į savastį, kuri kiekvienu momentu yra švieži ir tobulai tokia, kokia turi būti tam momentui. ir atmink, kiekvienoje

Skaityti