Susiliejimas Su Gyvenimo Virsmu

Susiliejimas su gyvenimo virsmu,
Mylinčios sąmonės erdvė viskam,
Šviesa susitinkanti su savimi,
Šokanti pasaulio įvairovėje,
Švenčianti absoliutų vienį,
Ir tai vientisa savasties kontempliacija/meditacija,
Nusėsk širdyje,
Nusėsk tyloje,
Jausk tuštumą,
Pamišk viską,
Pamiršk save,
Ir visuotinė savastis išryškės,
Išryškės ir jos autentiškiausia išraiška,
Nesupančiota teisimo,
Net teisimui pasireiškus,
Viskas padeda įsišaknyti,
Besąlyginės meilės natūroje,
Kuri laiminą laisvąją valią,
Teesie tavoji valia,
Aš būsiu harmonijoje su ja,
Kaip aš tai žinau?
Per lygiavertiškumo širdį,
Kuri visad išvien su gamta,
Ir per pradinuko protą,
Kuris visad išvien su gyva išmintimi.

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Vaizduotė ir Atmintis (Su Bonusu)

Daaabar, skiriu temą – plačiau apžvelgti Vaizduotę. Kas per reiškinys iš tiesų tai yra? Pagal šiuolaikinį mokslą (trumpai) – tai gebėjimas manipuliuoti atmintyje esančiais vaizdiniais bei kitais jausmais. Tai tarsi vidinis konstruktorius, kuriame iš turimų patirčių gali atkurti ir kurti kitokius

Skaityti

Tikslios Nuorodos Budimui Į Rojaus Patyrimą Žemėje

Nuovokumas yra pastovus vyksmas įtraukiantis viską, kas gali būti suvokiama, bet iš esmės visi santykiniai suvokimai sueina į vientisą nuovokumą apie patį nuovokumą. Viskas randama nuovokume ir viskas liudija nuovokumą, reiškia visos patyrimo formos yra nuovokumo atspindėjimas. Kai nuovokumas yra

Skaityti