Susiliejimas Su Gyvenimo Virsmu

Susiliejimas su gyvenimo virsmu,
Mylinčios sąmonės erdvė viskam,
Šviesa susitinkanti su savimi,
Šokanti pasaulio įvairovėje,
Švenčianti absoliutų vienį,
Ir tai vientisa savasties kontempliacija/meditacija,
Nusėsk širdyje,
Nusėsk tyloje,
Jausk tuštumą,
Pamiršk viską,
Pamiršk save,
Ir visuotinė savastis išryškės,
Išryškės ir jos autentiškiausia išraiška,
Nesupančiota teisimo,
Net teisimui pasireiškus,
Viskas padeda įsišaknyti,
Besąlyginės meilės natūroje,
Kuri laiminą laisvąją valią,
Teesie tavoji valia,
Aš būsiu harmonijoje su ja,
Kaip aš tai žinau?
Per lygiavertiškumo širdį,
Kuri visad išvien su gamta,
Ir per pradinuko protą,
Kuris visad išvien su gyva išmintimi.

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Nepriekaištingumas (Su Praktikom)

Štai čia pasidalinu dar viena trumpa, bet svarbia tema ir instaliacija, susijusia su Budimu. Tai yra Nepriekaištingumas. Sumoje visi šioje iššūkių kupinoje tikrovėje po truputį siekiame nepriekaištingumo/meistriškumo. Tačiau šis meistriškumas, tai nėra tai, kad tu tobulai suvaldai visus procesus šioje

Skaityti