Susiliejimas Su Gyvenimo Virsmu

Susiliejimas su gyvenimo virsmu,
Mylinčios sąmonės erdvė viskam,
Šviesa susitinkanti su savimi,
Šokanti pasaulio įvairovėje,
Švenčianti absoliutų vienį,
Ir tai vientisa savasties kontempliacija/meditacija,
Nusėsk širdyje,
Nusėsk tyloje,
Jausk tuštumą,
Pamišk viską,
Pamiršk save,
Ir visuotinė savastis išryškės,
Išryškės ir jos autentiškiausia išraiška,
Nesupančiota teisimo,
Net teisimui pasireiškus,
Viskas padeda įsišaknyti,
Besąlyginės meilės natūroje,
Kuri laiminą laisvąją valią,
Teesie tavoji valia,
Aš būsiu harmonijoje su ja,
Kaip aš tai žinau?
Per lygiavertiškumo širdį,
Kuri visad išvien su gamta,
Ir per pradinuko protą,
Kuris visad išvien su gyva išmintimi.

Kiti Įrašai

Pažink tai, kas išties esi ir laisvai mėgaukis viskuo kuo esi.

Pažink savo nekintamumą, kad galėtum besąlygiškai mėgautis kitimu. Pažink savo beformiškumą, kad leistum sau pilnai mėgautis visomis patyrimo formomis. Pažink savo vientisumą, kad jaustum harmoniją visoje įvairovėje. Pažink save už pasireiškimų, kad matytum grožį visame pasireiškimų žaisme. Pažink savo absoliutų

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Trumpa Istorija Apie Tave (Meditacija)

Sveikinu atėjus. Štai dar viena meditacinė kelionė paimta iš Bashar’o – nepagailėk savo dėmesio/energijos jai, nes ši kelionė skirta dėmesiui/energijai įkrauti ir subalansuoti. O sumoj – tai unikalus priminimas apie daugiau tavęs, kuriam surezonavus – jis automatiškai tave transformuoja į pilnesnę

Skaityti