Tegyvuoja Tikra Meilė

Viskas kas iškyla yra besąlyginės meilės išraiškos, kurios yra sutinkamos ir transformuojamos toje pačioje beribėje meilėje.
Visa praktika – įprasti tai atpažinti.
Įprasti atpažinti, jog tu ir esi šis meilės vandenynas.
Taip pat ir medituojant – būk besąlyginiame buvime net ir su jausmais, kurių labiausiai vengi ir net su pačiu vengimu, nuoboduliu, nenoru bei pasipriešinimu.
Taip iškylančiuose iššūkiuose bei virsmuose nebe-susikursi papildomų sunkumų ir pradėsi vis labiau mėgautis sklandžia gyvenimo harmonija.
+
Viskas, kas pasireiškia yra beribės bei besąlyginės meilės įrodymas, dėl paprasčiausio fakto, jog tai pasireiškia.
Įsisąmonink tai ir suvoksi kaip nepaneigiamai akivaizdu tai yra.
Juk jeigu ši meilė būtų ribota – šio patyrimo tęstinumo nebūtų, ir jei ši meilė būtų sąlygota – nebūtų tavo sąmoningumo bei laisvos valios.
Tad viskas yra beribė bei besąlyginė meilė.
Mūsų individualizuotos sąmonės, kurios per savo laisvas perspektyvas liudija šios meilės pasireiškimą – taip pat yra ši meilė, dabar ir amžinai.
Pasėdėk šio suvokimo erdvėje ir pastebėk kaip nepriekaištingai ši meilė juda.
Kaip harmoningai ji viską paskirsto: savu laiku ir į savas vietas.
Kaip nepertraukiamai ji laimina visus pasirinkimus ir iš jų išsišakojančius bei persipinančius kelius.
Nes meilėje, kuri yra viena – negali būti tikro svetimumo bei disharmonijos.
Tad net ir atrodantis chaosas tarnauja didesnės tvarkos atskleidimui.
+
Jeigu atsiveri besąlyginei meilei ir tuo pačiu išgrynini savo unikalią sielos vibraciją bei ją įkūniji savo atitinkamais kasdieniais veiksmais – tuomet tu neišvengiamai sutinki kitus, kurie taip pat seka tokiu principu bei giminingom vibracijom.
Ir tame tarpe yra didelė tikimybė apsijungti su savo sielos antrąją pusę, kuri bus ypatingai suderinta su tavimi, kad jūs vienas kitam padėtumėte pilniausiai realizuoti save ir savo tikrąjį pašaukimą.
Tačiau viskas prasideda nuo besąlyginės meilės ir nuostabiausio ryšio su savimi bei gyvenimu puoselėjimo.
+
Besąlyginė meilė yra realizuojama labai paprastai ir praktiškai per suvokimo, jog ‘viskas yra tam, kad pasitarnauti’ pritaikymą.
+
Mūsų individualūs kūnai, protai ir dvasios yra beribės meilės laidininkai/kanalai.
Todėl viskas pasireiškia tam, kad įkvėpti kūrybingai išreikšti daugiau besąlyginės meilės, nes šios meilės negali pritrūkti ir ji nėra pažeidžiama.
Ir kuo labiau leidi sau atpažinti, jog viskas yra tekanti besąlyginė meilė – nesąmoningos asmeninės reakcijos ištirpsta ir išryškėji Tu – kaip Meilė – sąmoningai veikianti per asmenį.
+
Tai į ką nurodo tikra meilė yra daugiau nei viskas ką galime suvokti apie meilę.
Ji būdama išbaigta savo neapreiškiamoje esencijoje – nuolatos plėtojasi savo pasireiškiančioje ekspresijoje.
Ji tarsi nuolatinis impulsas tavo širdyje – vis šviežiai atsiduoti vienai begalybei, kuri esi.
+
Niekuma/gryna esatis – tai tarsi visumos/besąlyginės meilės šaknis, o ši meilė – tai tarsi saldžiausias vaisius.
Tad prieiga prie šio saldumo yra betarpiška – nieko nėra, arba tiksliau – niekuma yra.
Jei to pageidauji – pasakyk sau, jog „nieko nėra, yra tik niekuma“, ir tikrai įsijunk į tai.
Priimk savo laiką, kad suvoktum tyrą amžinybę savęs šaknyje.
Tai tiesiog nuovoka apie šaltinio grynumą, kuris iš esmės yra viskas.
Ir tu gali leisti jam tave vesti per tavo giliausio širdies troškimo/likimo įgyvendinimą, nes jis yra lygus šaltinio meilei.
Leisk šiai meilei tekėti per gyvenimo vienovės nuovoką.
Šaltinis yra vienas ir daug vienu metu!
Ir tavo unikali sąmonė bei jos vystymasis yra pati brangiausia dovana vienam ir daugeliui, kuris esi.
Tad mėgaukis tuo, kaip visa apimantis šaltinis.
+
Fortūnos ratas:
Atsiduoti meilės vedimui – tai tarsi pasileisti į bedugnę ir tuo pačiu metu gražiai nusėsti ant nuostabiausio pagrindo, tada įvertinus šį pagrindą – su įkvėpimu pasileisti vėl.
Kai pasileidžiama iš tyros meilės – visi pokyčiai sinchronizuojasi su ja.
Nes meilė yra sinchronizacijos meistrė.
Ir būtent todėl šia meile paremti santykiai su įkvėpimu tęsiasi bei atsinaujinančiai klesti.
Nekintamas kintamame ir kintamas nekintamame.
Tobulas gyvenimo balansas.
+
Afirmacija – Viskas yra meilė ir aš esu savita meilės išraiška.
+
Tuo metu,
Žiūrint jai į akis tariau –
Ačiū už tavo Taiką ir ačiū už tavo Meilę.
Ji to įsikūnijimas, kaip ir aš.
Todėl mums nepertraukiamai gera ir ramu būti,
Tiek tada kai kažką veikiame kartu,
Ir tiek tada, kai kažką veikiame atskirose erdvėse.
Ir išties ryšys, kurį jaučiame peržengia visas įvardinamas vertybes,
Kaip atvirumas, pasitikėjimas, ištikimybė, rūpestis, taika, atsidavimas ir visos idėjos apie meilę.
Ką jau kalbėt apie vaidmenis,
Kaip kas turėtų vaidinti sėkmingų santykių vaidinime (tai kelia juoką).
Viskas savaime įtraukta šiame esybiniame ryšyje;
Ir tai, savotiškame tikrume pasireiškia akimirkoje.
Ir tai nėra tik tai tarp mūsų,
Nors ir tarp mūsų šis stebuklas yra labai stebuklingai išryškinamas;
Galbūt tam ir esame taip kruopščiai suderinti.
Bet tuomet tai savu laipsniu yra atrandama ryšyje su viskuo.
Ir yra savaiminis vedimas tuo dalintis su visais, kam rūpi tai pasiekti bei puoselėti savu būdu.
Tegyvuoja Tikra Meilė ❤
Kiti Įrašai

Budinančios Žinutės

Būnant niekuo – leisk viskam praeiti. * Sąmoningai atspindint iškylančius ego jausmus ar kompulsijas ir į tai atsakant su giliu raminančiu kvėpavimu: vietoj kolektyvino nesąmoningumo tendencijų – ego savu akordu ima vis labiau atspindėti aukštesnės sąmonės savybes, kaip ramybė, pilnatvė,

Skaityti

Odė Beribei Mistikai

Kai kurie žmonės vis dar iš paskutinių stengiasi apsaugoti savo pasaulio samprata, kai kiti sąmoningai ją paleidžią į beribės mistikos bei magijos vandenyną. Atiduodant viską, amžinai gyvai mistikai – aš pats į viską imu žvelgiu, kaip ši gyva mistika. Lyg

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

„Riba” – Jungtis ir Tikroji Valia

Laba laba, atidarant dar vieną budimo langą – primenu tai, kas jau buvo apžvelgta temoje apie „Tikėjimą„. Fundamentaliai viskas – viskas ir bet kas yra neutralu ir tik tu tam suteiki atitinkamas reikšmes ir gauni atitinkamus efektus. Ir kiekvienas kūrinijos

Skaityti