Tikrumas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

AUM, mano beribė meilė tau, kaip beribei būtybei. Ši tema yra apie tekėjimą savo tikrąja srove ir buvimą ant savo bangos viršūnės. Šį straipsnį rašau dėl savo atpažinimo, jog pasaulio, kurį seku, vibracija kyla kaip banga, kuri išneša vis daugiau ir daugiau to, kas buvo sąmoningai ir pasąmoningai slepiama. Tad kiekvienas ankščiau ar vėliau susitinka su didesne porcija savęs ir turi susitvarkyti su tuo, kas ankščiau buvo ignoruojama. Tad jei tai atpažįsti – neatidėliok to – pakilk ant savo bangos viršūnės ir ateinantys negatyvūs pokyčiai kliudys mažiausiai; tuomet atpažinsi vis daugiau ir daugiau pozityvių. Iš tiesų tai tik vientisas pokytis ir viskas priklauso ne nuo paties pokyčio, o nuo perspektyvos ir vidinės būsenos iš kurios jį patiri. Tad dabar pasidalinsiu labai efektyviais įrankiais, kuriais naudojantis galima su mažiausiu pasipriešinimu transformuotis ir tapti lengvesniu.

Aišku, dauguma įrankių jau esu pasidalinęs ankstesnėse temose (5 kūrinijos principai,praktikų praktika ir t.t.), tačiau čia iškelsiu dar kelis papildomus ir paprastus aspektus. Prieš tai dar paminėsiu besąlyginės meilės svarbą: kaip ir minėjau ankščiau – tai yra pirminė energija – begalinio dažnio vibracija – balta šviesa, kuri besąlygiškai palaiko visą savo spektrą, nes be jo nebūtų ir jos. Tad šios šviesos atpažinimas ir matymas integraliai – visuose savo gyvenimo aspektuose, o tuomet atitinkamas veikimas – yra pagrindinis akceleracijos mechanizmas.

Tuomet pagrindinė savybė tame – nuoširdumas/atvirumas/sąžiningumas/dorybingumas – taip, tai viena ir ta pati savybė, tik skirtinguose atspalviuose. Tai bus aštriausias įrankis, kuris prasiskverbs pro visus blokus, kuriuos sau susikūrei, ir taip vėl džiaugsmingai pakilsi ant savo bangos. Toks yra tavo fundamentalus dizainas/paskirtis: pilnai būti savimi – geriausiai kaip tik gali įsivaizduoti, nes tu esi būtinasis būties pratęsimas. Todėl kuo atviriau ir nuoširdžiau būni savimi – tuo labiau užpildai visus kitus būties elementus ir tuo pilniau jie užpildo tave.

Na, o pagrindiniai blokai visai šiai tėkmei patirti yra du kraštutinumai: abejingumas ir arogancija. Mes jau žinome, kad ir kaip viskas beatrodytų – tame nėra tuštumos ir viskas teka vientisai ir nepriekaištingai – tuo pačiu ir kiekvieno gyvenimas. Viskas priklauso nuo perspektyvos, tad būnant pakankamai atviroje perspektyvoje: aiškiai matosi, jog gyvenimas yra lyg pats nuostabiausias filmas Ir manau visi žinome tą jausmą, kaip sakoma – „ant bangos“, tačiau visi tuo pačiu turi patirtį, kad ta banga greitai praeina ir vėl prasideda „grūzas“. Šitaip vykta, būtent ant arogancijos ir abejingumo sūpynių. Būdamas arogantiškas save išdidini, o būdamas abejingas – sumažini, tačiau abejais būdais rezultatas tas pats: neleidi sau priimti savo tikrosios srovės ir visų stebuklų, kurie visada teka joje. Abidvi šios blokuojančios savybės yra tiesioginės teisimo išraiškos; reiškia – jei patiri šį nesąmoningą būsenų bangavimą, kuriame nesimato jokio progreso – turi savyje (iš kažkur pasigavęs) nuostatų su šaknimi „prieš“.

Dėl to – jau paminėjau besąlyginės meilės integravimo reikšmę. Taip besinaudodamas besąlyginės meilės energija lydint ją komponentais, kaip: atvirumas, sąžiningumas, nuoširdumas – galėsi visus „prieš“ paversti į „kartu“, ir taip pajausi visas ateinančias dovanas, nuo kurių taip ilgai slėpeisi. Tačiau nebijok – jos neateis visos iš karto taip, kad tave apkrautų – viskas ateis sinchroniškai, kaip ir kokybiškame filme ar muzikos kūrinyje. Tačiau šis kūrinys yra amžinas ir jis visada teka – stebuklas po stebuklo ir tai yra tavo natūrali būsena. Tad, kad ir kaip keistai viskas beatrodytų, net jei ir atrodo, kad tave viskas perkrauna – nesustok ties tuo ir pamatysi kaip gražiai visa tai išsivarto ir susidėlioja.

Dabar gali atpažinti, jog abejingumas ir arogancija yra tie įrankiai, kurie išderina; ir pozityvioje ar neutralioje perspektyvoje jie egzistuoja kaip pasirinkimai, kuriais gali paįvairint savo „filmo“ liniją. Tad panašiai kaip ir minėjau įraše „Tai…“ – tikrame pabudime – sapnas niekur neatmetamas, tačiau integruojamas į platesnę perspektyvą, kurioje tai įgauna visiškai naują reikšmę.

Na ir dar nusileidžiant ant žemės: jei visos negatyvios nuostatos dar nesuintegruotos – būk labai joms dėmesingas. Pastebėk momentus, kuomet jauti „bangą“, bet suabejoji ja pasinaudoti, pastebėk momentus, kuomet gražus „koncertas“ virsta „karu“ dėl puikybės. Tačiau svarbu, kad tai pastebėjus nepradėtum savęs teisti ar teisinti ir taip kurti dar daugiau įtampos – šio pastebėjimo prasmė yra tik paprastas suvokimas, kurį priimant viskas neutralizuojasi bei harmonizuojasi natūraliai. Taip – jokių sudėtingų metodų, nes pvz: „keistis sunku“ yra tų pačių išderintų nuostatų produktas, o ištiesatpažinimas ir išpažinimas jau pats savaime yra paleidimas ir pakilimas virš. Tačiau vėlgi – šis atpažinimas ir išpažinimas geriausiai veiks, jei bus atliktas maksimaliai atvirai, sąžiningai ir nuoširdžiai. Tad giliai įkvėpk šį paprastumą – įsileisk jį į visą savo sistemą ir leisk visam gyvenimui laisvai per ją tekėti.

„Bet kuris kelias yra tik vienas iš milijonų. Todėl kovotojas niekada neturi pamiršti, jog kelias tėra kelias; jei jaučia, kad neturėtų juo eiti, jokiu būdu nereikia pasilikti. Jo sprendimas apleisti kelią ar likti jame negali priklausyti nuo baimės ar ambicijos. Į kiekvieną kelią reikia žvelgti įdėmiai ir apdairiai. Kovotojas turi paklausti savęs: Ar šitas kelias turi širdį?
Visi keliai vienodi: jie veda į niekur. Tačiau kelias be širdies niekada nebus malonus. Kelias su širdim, priešingai, yra lengvas-kovotojui nereikia stengtis jį pamėgti; jis žada linksmą kelionę; jei tik seksi juo, su juo susiliesi.” 
(Carlos Castaneda – Don Juano mokymas).

„Satyam“ – Tikrumas: ką jaučiu – ką galvoju – tą sakau – tą darau. Vos tik pradedi taip gyvent, viskas iškart ima derintis ir neužilgo štai – tu jau vedi visą bangą. Išties tikrumas nėra racionalių išvedžiojimų klausimas – tikrumas iš esmės yra nuoširdumas ir mes tikrai žinome, kas tai yra… Linkiu drąsos, iki

https://www.youtube.com/watch?v=7EBy1lBXgtE&feature=youtu.be 

Kiti Įrašai

Mėgaukis Gyvenimu, Pilna Širdimi

Viskam sava vieta ir savas laikas. Tik būk savoje tėkmėje. Tam, kad pilna širdimi mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka – nereikia užpildyti jokių sąlygų, tačiau aktualios sąlygos magiškai pildosi, kada besąlygiškai mėgaujiesi. Kuo labiau mėgaujiesi savo gyvenimo tėkme – tuo labiau

Skaityti

Absoliutumas Santykinume ir Santykinumas Absoliutume

Begalybė begalybės vaikų vienoje begalybėje. Kiekvienas yra tas pats vienas su tuo pačiu begalybės potencialu laisvai ir išvien su kiekvienu tyrinėti save. Nes kiekvienas atsispindi kiekviename ir kiekviena laisvos valios išraiška yra lygiagrečiai sutartinė su kiekviena kita. Šios vienos begalybės

Skaityti

Absoliuti Laisvė Yra, Bet Tai Nėra Patyrimas

Nėra nieko kito, kaip tik Esantysis. Ir niekas kitas Esančiojo nepažįsta, kaip tik jis pats save. Tai besąlygiškai akivaizdu, todėl ši akivaizda priklauso ne kam kitam, kaip tik besąlygiškai Esančiam. Esantysis užpildo viską, todėl nėra kintamojo, per kurį jis save

Skaityti