Tinkama Būsena Bei Kryptis Yra Svarbiausia

Meilė yra įsišaknijusi tyrame atvirume ir nesvyruojančiame pasitikėjime.
Tad norint, jog meilės medis nenutrūkstamai augtų, bręstu ir klestėtu – turi neapleisti geros dirvos ir tinkamai ją prižiūrėti visuose gyvenimo sezonuose.


Labai svarbu yra vis pasitikrinti iš kokios giluminės energijos mes veikiame ar net galvojame.

Nes net ir naudojant pačius geriausius įrankius bei žinias – tai gali tarnauti savęs nepriėmimui, įkalinimui ir giliam vidiniam konfliktui.
Kartais mes būname taip įsisukę į asmenines pastangas kuo toliau pabėgti nuo nemalonių jausmų ar juos nukonkuruoti, kad jie tik dar labiau išauga ir galiausiai mus išvargina.
Ir tokiais momentais, kai negatyvi energija turi didelę trauką – natūraliausias būdas tai transformuoti yra ne asmeninės pastangos tai įveikti, bet tyras pasidavimas.
Tokiu būdu ši negatyvi energija tave nuves prie pamatinių priežasčių iš kurių ji kyla ir pilnai tai įsisąmoninus (kaip vidines žaizdas bei įsitikinimus) – šie dalykai ima transformuotis ir atskleisti vis gilesnę ir tikresnę tavo tiesą, kuri natūraliai jaučiasi vis geriau ir geriau.
Tuomet kai miršta apgaulinga asmeninė valia ir atsiveria širdis – per ją naujai užgimsta ir ima skleistis tavo tikroji Dieviška valia, kuri tiesiog teka harmonijoje su viskuo.
Tad viskas yra vientisoje tėkmėje – pasitikėk natūraliu vyksmu bei virsmu.
Kai tyros savasties atpažinimas yra silpnas – tuomet protas tarsi klastingų žalčių pavidalu šnabžda melus ir bando įtraukti į egoistinius žaidimus.
Tačiau kai tyros savasties atpažinimas yra stiprus – tuomet šie žalčiai tarsi virsta į išmintingas kobras ir protas tarnauja širdingiausiai tiesai bei visuminei gerovei.
Tad kol neturi stiprios savasties pažinimo ašies, kuri yra paremta ne tik teorija, bet ir tiesiogine patirtimi/pajauta – geriau yra per daug neįsitraukti į asmeninius žaidimus, bet skirti daugiau laiko savasties kontempliacijai/meditacijai.
Tinkama būsena bei kryptis yra daug svarbiau už visus pajėgumus, pagreičius, žinias, gebėjimus ir net santykinę sėkmę.
Susitapatinimas su sąlygota tapatybe neišvengiamai veda link išsiderinimų su natūralia gyvenimo darna, todėl turi akylai stebėti šia tapatybę ir tokiame stebėjime ji įsilieja į gyvenimo darną.
Tuo tarpu atpažink save kaip tyrą beformę savastį, kuri yra dar prieš bet ko pastebėjimą ir tuomet leisk jai (kaip tyrai meilei) gyventi per santykinių formų pasaulį (taip palaikant subalansuotą gyvenimo darną).
Būk budrus kaip gyvatė ir tyras kaip balandis.
Kiti Įrašai

Pažink Dievą, Kaip Viską Apimančią Tikrovę

Tikslingiausias žodinis nurodymas į Dievą – Tai, kas Esti. Tai esatis, kuri esti kaip viskas, kas gali būti, be išimčių. Esatis yra viena ir beribė. Todėl klausimai apie Dievo egzistavimą bei charakteristikas – tai tarsi to paties Dievo (kuris santykinai

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Vaizduotė ir Atmintis (Su Bonusu)

Daaabar, skiriu temą – plačiau apžvelgti Vaizduotę. Kas per reiškinys iš tiesų tai yra? Pagal šiuolaikinį mokslą (trumpai) – tai gebėjimas manipuliuoti atmintyje esančiais vaizdiniais bei kitais jausmais. Tai tarsi vidinis konstruktorius, kuriame iš turimų patirčių gali atkurti ir kurti kitokius

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Tikrumas

AUM, mano beribė meilė tau, kaip beribei būtybei. Ši tema yra apie tekėjimą savo tikrąja srove ir buvimą ant savo bangos viršūnės. Šį straipsnį rašau dėl savo atpažinimo, jog pasaulio, kurį seku, vibracija kyla kaip banga, kuri išneša vis daugiau ir daugiau to, kas

Skaityti