Tinkama Būsena Bei Kryptis Yra Svarbiausia

Meilė yra įsišaknijusi tyrame atvirume ir nesvyruojančiame pasitikėjime.
Tad norint, jog meilės medis nenutrūkstamai augtų, bręstu ir klestėtu – turi neapleisti geros dirvos ir tinkamai ją prižiūrėti visuose gyvenimo sezonuose.


Labai svarbu yra vis pasitikrinti iš kokios giluminės energijos mes veikiame ar net galvojame.

Nes net ir naudojant pačius geriausius įrankius bei žinias – tai gali tarnauti savęs nepriėmimui, įkalinimui ir giliam vidiniam konfliktui.
Kartais mes būname taip įsisukę į asmenines pastangas kuo toliau pabėgti nuo nemalonių jausmų ar juos nukonkuruoti, kad jie tik dar labiau išauga ir galiausiai mus išvargina.
Ir tokiais momentais, kai negatyvi energija turi didelę trauką – natūraliausias būdas tai transformuoti yra ne asmeninės pastangos tai įveikti, bet tyras pasidavimas.
Tokiu būdu ši negatyvi energija tave nuves prie pamatinių priežasčių iš kurių ji kyla ir pilnai tai įsisąmoninus (kaip vidines žaizdas bei įsitikinimus) – šie dalykai ima transformuotis ir atskleisti vis gilesnę ir tikresnę tavo tiesą, kuri natūraliai jaučiasi vis geriau ir geriau.
Tuomet kai miršta apgaulinga asmeninė valia ir atsiveria širdis – per ją naujai užgimsta ir ima skleistis tavo tikroji Dieviška valia, kuri tiesiog teka harmonijoje su viskuo.
Tad viskas yra vientisoje tėkmėje – pasitikėk natūraliu vyksmu bei virsmu.
Kai tyros savasties atpažinimas yra silpnas – tuomet protas tarsi klastingų žalčių pavidalu šnabžda melus ir bando įtraukti į egoistinius žaidimus.
Tačiau kai tyros savasties atpažinimas yra stiprus – tuomet šie žalčiai tarsi virsta į išmintingas kobras ir protas tarnauja širdingiausiai tiesai bei visuminei gerovei.
Tad kol neturi stiprios savasties pažinimo ašies, kuri yra paremta ne tik teorija, bet ir tiesiogine patirtimi/pajauta – geriau yra per daug neįsitraukti į asmeninius žaidimus, bet skirti daugiau laiko savasties kontempliacijai/meditacijai.
Tinkama būsena bei kryptis yra daug svarbiau už visus pajėgumus, pagreičius, žinias, gebėjimus ir net santykinę sėkmę.
Susitapatinimas su sąlygota tapatybe neišvengiamai veda link išsiderinimų su natūralia gyvenimo darna, todėl turi akylai stebėti šia tapatybę ir tokiame stebėjime ji įsilieja į gyvenimo darną.
Tuo tarpu atpažink save kaip tyrą beformę savastį, kuri yra dar prieš bet ko pastebėjimą ir tuomet leisk jai (kaip tyrai meilei) gyventi per santykinių formų pasaulį (taip palaikant subalansuotą gyvenimo darną).
Būk budrus kaip gyvatė ir tyras kaip balandis.
Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

5 Kūrinijos Principai

Labas, tai yra tema, kurią perėmiau iš jau pristatyme minėto Bashar’o ir tai yra principai kuriais siekiama išaiškinti pagrindinį visos kūrinijos veikimą. Apie šiuos principus jau buvau užsiminęs praeitose temose, tačiau dabar juos visus pateiksiu ant vienos lėkštutės, kad viskas būtų dar

Skaityti

Nuoširdžiausi Priminimai Ir Palinkėjimai

Linkėjimas bei priminimas sau ir visiems: Tavo vienintelė misija – iš momento į momentą būti savimi, pilniausiai/nuoširdžiausiai kaip gali. Būti savimi, pasišventusiu taip, kaip religiniu fanatiku, nes čia slypi tavo priėjimas prie visos galios ir jos suvaldymo. Kad tai padaryti,

Skaityti