Vaizdinis Atpažinimas

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Sveikinu ir vėl! Įraše apie vaizduotę, minėjau kaip įsivaizduojami ir praktikuojami vaizdiniai tampa vis tikresniu pojūčiu bei pažinimu – taip veikia dėmesys, kuris yra visos gyvybės esmė. Išties juk taip vyksta ir grubioje fizinėje patirtyje, pvz: iš pradžių intuityviai ieškai vandens, tada pamatai šulinį, tada iki jo eini ir jis darosi vis aiškesnis, tuomet pasisemi ir galiausiai atsigeri. Na ir šiame blog’e kalba eina apie šaltinį, iš kurio atsigėrus daugiau nebetrokši (metafora iš Jėzaus mokymų). Tad čia bus siekiama pasidalint atitinkamais šaltiniais ir vaizdiškai atskleisti kūrinijos matricą.

 

„Jėzus tarė: Atvaizdai yra apreikšti žmogui, ir šviesa, kuri slypi juose, yra paslėpta Tėvo šviesos atvaizde. Jis pasirodys, ir jo atvaizdą slėps jo šviesa.” (Tomo Evangelija). Tad toji „Tėvo šviesa” ir yra Dėmesys, kuriame ištisai pasireiškia atvaizdai, tačiau jis pats yra neišreiškiamos gyvasties šaltinis iš kurio viskas pasireiškia – šviesa>vibracija>dažnis. Tad tokiu būdu apšvietus kūriniją – tavo dėmesys įgauna aukštąją navigaciją ir pažinimo laisvę.

 

Dar kitaip: šventuosiuose raštuose minima – pradžioje buvo žodis (Logos – logika), kuris visam neišreikštam ir abstrakčiam absoliutui suteikė Tvarką – atskaitos sistemą, per kurią: visą tą, kas yra, galima patirti. Kitaip sakant – tai tas pats absoliutas, kuris kokybiškai išsiskirdamas savyje susikūrė savęs atspindį (maya – iliuzija), per kurį gali save pažinti. Taigi: logika – maya –matematika – visa išreikštoji bei patiriamoji visata yra matematika (graikiškai: mathema – žinios, studijavimas, mokymasis). Reiškia: tas, kas yra (neišreiškiamas – tu), per savo atspindį: ištisais matymais – studijuoja save.

Tad pradėkime nuo fundamentalių pažinimo simbolių:

0 – ratas – neišreikštojo – absoliutumo ir amžinybės simbolis

1 – tai sukoncentruotas absoliutas – atskaitos taškas jame, arba spiralė. Šioje spiralėje randami visi absoliuto pasireiškimai ir visuose pasireiškimuose randama spiralė (puikus filmukas apie tai – http://youtu.be/ZIMoxXO0XvM )

2 – tai spindulys – šių dviejų pradų – aktyvaus 1 ir pasyvaus 0 sąveika.

3 – šios sąveikos produktas – trikampis, kuris uždaro erdvę ir tai yra pirminės sąmonės ir susivokimo simbolis (dar vaizduojamas su akimi viduje – viską matanti dievo akis).

4 – kryžius arba kvadratas: 4 pagrindiniai sąmonės elementai ir periodiškumas – patirčių formavimas.

5 – pentagrama – kosminis žmogus – 5 elementas (susivokusi sąmonė) išreikštoje 4 elementų formoje, per kurią jis ir reiškiasi.

6 – du į šešiakampę žvaigždę apsijungę trikampiai – heksagrama arba merkaba – jungtis tarp išsiskiriančių patirčių tankių – pasaulių. Tai yra fundamentali kosmoso struktūra – viskas gyvuoja per ištisas ir nuoseklias jungtis.

7 – Tai yra apibendrinta tų patirties tankių/būsenų hierarchija – 7 tvėrimo dienos, 7 lūžtančios šviesos spalvos, 7 čakros ir t.t.

8 – dvigubas kvadratas – patirties begalybė ir tobula pusiausvyra tarp dviejų priešybių.

9 – aukščiausia patirties ciklo raiška ir perėjimas už jos ribų.

10 – dvi pirminės absoliuto savybės – naujo patirties ciklo pradžia..

Taip pat, archetipinės simbolikos pažinimui rekomenduoju knygas:

„Ženklai ir simboliai. Išsamus, gausiai iliustruotas reikšmių vadovas”
„Baltų raštai ir ženklai”

Toliau, platesnį kūrinijos matymą ir pažinimą galima gauti per vadinamą „Sakralinę Geometriją“(Sacred Geometry). Šie geometriniai matymai taipogi vaizduoja kaip tveriasi visata – kaip vystosi sąmonė. Ši tema puikiai atskleidžia kūrinijos genezę ir esminius principus, tad palieku šia tema individualiom studijom, o čia pasidalinsiu puikia ir informatyvia vaizdo medžiaga:

http://youtu.be/FSmdSw9eEIA – daugiau teorinis

https://youtu.be/3EorbfotdiA​ – Nassim Haramein – nepriklausomas mokslininkas, kuris tai nuodugniai tiria ir aiškina

https://vimeo.com/37153242 – daugiau meditacinis

http://youtu.be/kkGeOWYOFoA – auksinė proporcija (phi)

-Flower of Life.

Judam toliau – jogoje yra praktika „Yantra“, kuomet medituojama į mistines diagramas „yantras“, kurios atspindi tam tikrą kosmoso-sąmonės struktūrą. Medituojant dažniausiai fokusuojamasi į yantros centrą ir taip yantra kaip kodas persmelkia medituojančio pasąmonę ir jis susijungia su tuo visatos aspektu, kurį atitinkama yantra atspindi.

– Shri Yantra.

Dar Induizme ir budizme šie simboliai vadinami „Mandala“, kas iš sanskrito reiškia: ratą, šeimą bei ryšį. Šie simboliai atspindi ir paaiškina visatą ir juose įprastai rasi aukščiau skaičiuose išvardintų formų variacijas bei kitus sudėtingesnius simbolius. Visa tai randi vienoje mandaloje, kuri ir duoda apibendrintą matymą į visatą.

-Kalachakra Mandala.

Tačiau visą šį pažinimą (tiek „sakralinę geometriją“, tiek „yantrą“) geriausiai gali perimti tiktai pats visą tai braižydamas. Aš pats tuo užsiiminėjau ir tikrai galiu pasakyt, jog tame procese daug suvoki. Tavo visa intelektinė būsenų sistema persitvarko į daug efektyvesnį ir pažinesnį režimą, nes išties tai yra tavo paties fundamentalios struktūros, su kuriomis atkūrus ryšį – atkuri glaudesnį ryšį su visa kūrinija.

Taip pat galima atkreipti dėmesį ir į įvairių senovėje vaizduotų dievybių atvaizdus, kurie taip pat turi savo simbolinę/mitologinę/archetipinę bazę, per kurią: šiuos atvaizdus taipogi galima studijuoti kaip knygą ir naudoti kaip dar vieną jungtį, dar vieną leidimą sau – pažinti save. Savo mistinėse kelionėse – ne vienąkart esu save patyręs: lyg su daugybe rankų, kurios mane koordinuoja, daugybėje paralelinių tikrovių vienu metu – kurios: atveria, uždaro, duoda, priima, laiko, laimina ir t.t.

-Avalokiteshvara.

Apskritai – mitologija yra konvertuotas metafizinis žinojimas, paverstas mūsų tikrovės pažinimui artimesne simbolių seka – paseka – pasaka. Tačiau be galo ribotos savimonės stadijoje esantys individai, šias pasakas priimdavo tiesiogiai – paversdavo jas religija ir taip ryšys su metafizine prasme savaime tapdavo įkalintas pačioje formoje, kuri išties yra tik nuoroda. Be abejo, kitas kraštutinumas yra ateizmo perspektyva, kuri pati didžiąja dalim yra priešiška metafiziniam pažinimui. Tačiau naudojant mitologijos simbolius integraliai – vėlgi galima sužadint ir atnaujinti savo ryšį su visu tuo, kas yra – kas esi.

Taipogi meditacinėms praktikoms sustiprinti ir aukštesniam savęs bei visos tikrovės išjautimui – labai naudinga pasigrožėti vadinamu „aiškiaregystės“ ar „psichodeliniu“ menu („visionary art“, „psychedelic art“). Beje pats žodis „psichodelinis“ senovės Graikų kalboje šifruojamas kaip atsiskleidžiantis protas/siela (psychē – siela/protas ir dēloun – atskleisti). Šiame mene rekomenduočiau pažiūrėti šių autorių darbus: Alex Grey, Pablo Amaringo, Ihti Anderson, Luke Brown, Samuel Farrand ir pan.

-„Cosmic Christ” – Alex Grey.

Čia vėlgi grįžtame prie užsipildymo vaizdiniais temos, kur dar galima paminėti, jog kiekvienas gyvenime užfiksuotas vaizdinys – neišvengiamai turi poveikį visai patiriamai tikrovei ir jos išjautimui. Tad šie vaizdiniai tavyje – veiks kaip antenos, kurios gaudys atitinkamų dažnių patirtis ir tai aktyviausiai veiks meditacinių ar miego būsenų metu. Kitaip sakant, tavo vidinis kompiuteris ims mažiau filtruoti begalinį patirčių spektrą, tačiau su tuo – filtravimas taps laisvu pasirinkimu.

Na ir kuomet pradėjau apie atsiskleidžiantį protą, būtų tinkamas metas pristatyti vieną nuostabiausių mūsų tikrovėje išreikštu visatos – matematikos matymų – „Fraktalais“(fractals). Tai yra žymaus matematiko Benoit Mandelbrot atradimas, jog viskas yra sutverta iš nuolat besikartojančio šablono, kuris vis išsiskiriančiomis apimtimis ir proporcijomis tęsiasi iki begalybės. Tai vadinama fraktaline geometrija, kuri atskleidžia viso ko vientisą matematinę tvarką ir jos veikimo principą. Labai trumpai sakant, viskas prasidėjo nuo to, jog Mandelbrotas nuo mažumės žavėjosi matematika ir ją matė ne formulėmis, o matymais/formomis. Vėliau, prasidėjus kompiuterių laikotarpiui šis matematikas prie to prisidėjo ir kompiuteriams pateikdavo formules, kurias kompiuteris kartodavo daugybę kartų ir paversdavo vaizdinėmis formomis ir taip buvo sukurtas Mandelbroto Setas – vaizdiškai išreikštas matematinis šablonas, kurį galima įvairiausiais kampais artinti iki begalybės, išlaikant tokio pat detalumo matymą. Šis atradimas atskleidė iki tol žmonėms nematomą procesą ir principą iš kurio viskas, ką matome yra padaryta ir kaip viskas natūraliai patiriama. Toliau tai paskatino įvairius išradimus, kaip mobilus telefonas ir t.t. Plačiau apie tai, specialiose dokumentikose:

http://youtu.be/ZbK92bRW2lQ

http://youtu.be/Lk6QU94xAb8

O dabar, kaip atrodo pati fraktalinė kelionė:

http://youtu.be/cXM9J77StL0

http://youtu.be/F_nfHY61T-U

http://youtu.be/7WL5l3XgFgc

3D:

http://youtu.be/bOLTCBTex-s

http://youtu.be/A7Od1umtdYs

http://youtu.be/WO4bmKFATvc

ir t.t.

Žiūrint šiuos vaizdus, mūsų išorinė ir vidinė struktūra natūraliai rezonuojasi, nes visa tai padaryta pagal tą patį principą. Šitaip ima geriau koordinuotis ir formuotis neuroniniai tinklai, atsiranda vientisesnis, tvarkingesnis visko suvokimas ir išjautimas – tai tarsi tempimo pratimai mūsų protui. Tuo pačiu – taip galime suvokti, kaip egzistuoja visa begalinė patirties matrica. Taip galima lengviau atpažinti save kaip detalę visumoje ir visumą detalėje. Integravus šiuos matymus taip pat galime išmokti/prisiminti, kaip nuosekliai ir laisvai migruoja dėmesys ir taip lengviau persikėlinėti per skirtingas patirčių dimensijas. Tad praktikuokis, pažiūrėk šiuos vaizdelius prieš miegą ar meditaciją ir pats pamatysi kaip tai artima.

Na ir dar viena puiki vaizdinė pabudimo programa yra „Sacret Circuitry“ („sakralinė schema“), kuria iš rankų į rankas pasidalino taip vadinamos tarpžvaigždinės civilizacijos – giminės iš kosmoso. Tai yra simboliai atspindintys fundamentalias egzistencijos struktūras – savybes. Tai tarsi gilaus rentgeno nuotraukėlės, kuriose atpažįstamos pagrindinės egzistencijos matricos struktūros. Šiuo metu yra pasidalinta 15 simboliukų (nors yra ir daugiau). Pradžiai yra rekomenduojama medituoti į kiekvieną simbolį paeiliui po minutę 3 dienas iš eilės, o vėliau jau galima pradėt daugiau su visu tuo žaist bei improvizuoti. Svarbu nepamiršti – leisti šiuos simbolius sieti ir interpretuoti savaip ir kuo lanksčiau – tuomet jie geriau įsismelks ir efektyviau veiks. Taip pat, dėl to paties tikslo – šias simbolių korteles gali nusipiešti pats ir tai suteiks dar vieną papildomą jungtį individualiai tau. Na ir sumoj taip atkuriant ryšį su šia schema – atkuri geresni ryšį pats su savim, savo gyvenimu ir viskuo, kas yra. Atpažinti simboliai patys ims skanuoti ir atnaujinti tavo sistemą, tam turi kuo labiau atsipalaiduoti ir leisti jiems unikaliai atsiskleisti. Taip visa sistema kuri esi, ims veikti daug labiau supaprastintai, koordinuotai ir efektyviai. Taigi schema:

 1. Centras
 2. Išsiplėtimas
 3. Balansas
 4. Pasiruošimas
 5. Išreiškimas
 6. Ištiesimas
 7. Atrakinimas
 8. Tekėjimas
 9. Priėmimas
 10. Susiejimas
 11. Supratimas
 12. Veikimas
 13. Transformavimas
 14. Sujungimas
 15. Pasireiškimas

https://youtu.be/wczOVT0AsdQ – 15min meditacija su 15 simbolių

 

Tai tiek maisto vaizduotei šiam kartui. Dar vienas dalykas svarbus paminėti į šią temą, jog garsas ir muzika labai veikia ir atgaivina vaizduotę ir apie patį garsinį savęs pažinimą yra atskira tema. Na, o pabaigai palinkėjimas: pasitikėk savo vaizduote ir mėgaukis kelione. 😉

 

Iš savo patirties – galiu pasakyti, jog toks matymas yra įmanomas ne tik filme : )

Kiti Įrašai

Kelias į Satsang’ą

Išties nėra žodžių tiesai. Nėra ir neteisingų žodžių. Tačiau patys žodžiai bus apgaulė jei nepasigilinsim kas ir kam juos sako. Galima sakyti, jog tyla yra tyriausias tiesos veidrodis, tačiau jei tai asmens tyla, tai ji atspindės tik tai ribotą asmenį.

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Tai…

Sveikiname ir dėkojame atvykus į šią budimo zoną. Čia – šiomis eilutėmis nutiesiu trans-informacinį kanalą, kuris veda link atitinkamos būsenos, kuria esu ir iš kurios nutiesiu šį kanalą. Be abejo, prie to prisilietus – tai tampa tavo paties unikali ir išplėsta būsena, kuri naujai pasireikš

Skaityti

Mistiškiausia Dieviška Galia – Užmarštis

Iš tylos į tylą. Užmarštis, ko gero yra pati mistiškiausia tavo Dieviška galia. Kaip žavu, jog vienas save patiria kaip daug. Kaip žavu, jog kiekvienas yra tas pats beribis vienas. Kaip žavu, jog kiekvienas turi galią tai užmiršti. Kaip žavu,

Skaityti