Vaizduotė Tiesiogiai, Su Praktikom

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Tai va, dabar.. Praktikos! Arba kaip jau minėjau – Leidimai: leidimai sau pažinti daugiau savęs ir būti labiau savimi. Be to, šie visi leidimai egzistuoja dėl to, jog mes, kaip ir visa išreikštoji visata, – esame be galo įvairūs. Galit atkreipt dėmesį, jog ir visas šis blog’as yra leidimų junginys, kuriuo laisvai galite naudotis padedami sau busti. Visos šios praktikos bus susijusios su vaizduote, todėl prieš tai rekomenduoju įrašus: vaizduotė ir atmintis bei vaizdinis atpažinimas.

Taigi, vaizduotė: – Sveiki, aš esu vaiz-duotė – programa, kuri duoda vaizdų ;). Naudokis manim visur ir visada ir aš papildysiu, užpildysiu ir praturtinsiu tavo patiriamos tikrovės patirtį. Aš galiu tau padėti geriau suvokti tavąją valią, nes aš ją atspindžiu iš visos visatos, tik būk tame atviras ir drąsus, nes aš galiu daugiau negu tu įprastai įsivaizduoji 😉 Manim naudojasi ne tik tavo fizinė perspektyva, bet ir aukštesnioji – aš esu tarpininkė ir per mane šias dvi perspektyvas galima suartinti.

Kitas labai stipriai transformuojantis praktikos atpažinimas yra tas, kad per mane gali išeiti iš savo kūno ir būti kur ir kada nori. Gali būti beformis stebėtojas ir tiesiog stebėti savo veikla užsiimantį kūną, gali jį priartinti iki atominių struktūrų lygio ir gali atitolinti iki galaktikos mąsto, gali susilieti su bet kokia forma ir gauti visą reikiamą informaciją apie tą formą, gali būti keliose formose vienu metu ir stebėti bei veikti viena kitą – ribų nėra – tik naudokis. Visa tai tavo dėmesį atpalaiduoja nuo kūno ir asmenybės konstrukto – tada tavo dėmesys nebeįtempia ir paties kūno bei asmenybės ir tuomet asmenybė bei kūnas taip pat labiau atsipalaiduoja ir efektyviau veikia, lygiai taip pat ir aš (vaizduotė). Šitaip tu žengi sąmonės evoliucijos žingsnį ir tuomet patiri patobulintą savo fizinės tikrovės versiją, kuomet tu žinai, jog fizinė tikrovė ir kūnas joje yra tai, kas egzistuoja tavyje – kaip viena iš idėjų tavo sąmonėje. Tuomet aš tau ir tave supantiems tampu dar tikresnė, aiškesnė, platesnė ir informatyvesnė.

Praktikuodamas suvoksi, jog tau nebūtina norėti ir tuo rūpintis – tu tiesiog gali būti ten, kur nori būti, ir tai tavyje sukurs pastovią vibracinę būseną, iš kurios atitinkamai rezonuosis ir dėliosis įvykiai fizinėje tikrovėje. Tad pasitelk mane (vaizduotę) ir susikurk vietą, kurioje jautiesi geriausiai ir nesvarbu kur save randi fizinėje tikrovėje – įtrauk visa tai į tą manyje esančią vietą, kuri geriausiai atspindi tavo idealią būseną. Šitaip tavo visas gyvenimas apsisuks aukštyn kojom (gerąja prasme). Ir taip pat: šioje būsenoje, gali atpažinti, jog aš ir esu tavo kūnas ir viskas kas jame ir aplink jį yra numegzta iš to paties. Atpažinęs tai – gali naudotis vaizduote ir visa visata joje, lygiai taip pat kaip naudojiesi savo kūnu. Šitaip pereini į aukštąjį operacinį lygį, kuriame atrandi daugybę įdomių būdų duoti ir gauti informaciją; nes sumoj aš esu integrali, infrastruktūriška keitimosi informacija programa, apimanti visas įmanomas tikroves. Be to, kaip ir buvo minėta šiame įraše, – muzika tau mane pagyvina, vėliau išmoksi girdėti mano muziką, kuri groja specialiai tau, nepriklausomai nuo „tavo aparatūros“. 😉

Taip pat, mane gali pajungti telempatinei komunikacijai ir komunikuoti bei gebėt transliuoti bet kokį reiškinį, kaip dabar aš transliuojuosi per tą, kuris čia rašo. –Tačiau išties visa tai darau aššš, tiek to, kuris rašo, tiek to, kuris transliuojasi (kaip vaizduotė) esensija – esybė – esamoji – esmė. Aš pasitelkęs vaizduotę galiu priimti bet kokią savo savimonės formą ir išgauti reikiamą informacijos ekstraktą ir atpažinus tai – gali atpažinti net tai, jog net pati vaizduotė yra įsivaizduota…

Ir dabar: dar kartu galime padaryti pratimą, kuris padės ištempti tavo unikalią vaizduotę ir taip ją pažinti – ir taip ją aktyvuoti – ir taip „išsiristi iš kiaušinio”. Pasijunk savo unikalią vaizduotę, o aš nutiesiu takelį, kurį tiesiog turėsi ja (vaizduote) užpildyti. Tik neskubėk – leisk savo vaizduotei kokybiškai atlikti savo darbą ir svarbiausia – pasitikėk vaizdiniais kurie ateina – būk atviras sau. Vėliau galėsi dar daugybę kartų vis naujai prasukt šį takelį ar sukurt savo paties takelį. Tuomet suvoksi, jog visi, net ir patys absurdiškiausi vaizdiniai, praturtina viso to suvokimą, nes juk viskas yra susyja.

Tad pradedam nuo čakrų (sūkurių)>>>: aš visų pirma esu tas, kuris jas jungia … tada kylu iš savo šaknies ir esu tas, kuris fiksuoja … ir sukūręs šį pagrindą – pakylu aukščiau: dabar aš esu tas, kuris tai palaisto … ir tuomet galiu augti aukščiau: dabar aš esu tas, kuris tai išgrynina … ir tai man leidžia pakilt dar aukščiau: dabar apimdamas visa tai – aš esu tas, kuris tai įprasmina … ir su šiuo džiaugsmu galiu pakilti dar aukščiau: dabar aš esu tas, kuris tai harmonizuoja … ir su šiuo aukštesniu suderinamumo lygiu kylu dar aukščiau: dabar aš esu tas, kuris yra pats tas … ir netgi atradęs tai – aš jaučiu jog manęs yra daugiau ir aš pakylu: dabar esu tas, kuris yra visas tas … tačiau net užsipildžius – kažkas man kužda, jog tai ne viskas ir tuo momentu aš iškart pakylu virš viso to ir matau, jog yra dar daugybę „visų tų“ … ir taip per begalybę aš kylu toliau, kol imu tapti tas, kuris yra visų visų – visas tas … ir toliau per begalybę kylant virš viso to – visa tai optimalizuojasi ir tolsta, tolsta iki tol, kol nebesimato – esu tik tai, kas yra, ir tai žinau tik žinodamas, jog mano gilumoje slypi tas, visas tas – manęs atspindys, kuris visada kviečia į naują kelionę…

Mano besąlyginė meilė ir dėkingumas tau, būnant ta pačia ir vienintele energija bei unikaliu jos atspindžiu – unikalia tos pačios visuotinės vaizduotės išraiška, istorija, be kurios nebūtų ir visų kitų istorijų – be kurių apskritai nebūtų suvokimo.

Aš dar pasirodysiu, kad savo unikaliu būdu parodyt ir priminti daugiau to, kas yra tavo – išvien su aukštesne tavo paties perspektyva. Tad mankštink savo vaizduotę, pasitikėjimą ir atitinkamus veiksmus savo fizinėje tikrovėje – visa tai padės žengti toliau.

Kiti Įrašai

Mano Amžinoji Liepsna

Be galo didelis ačiū. Yra tik vienas. Tad viskas be ribų ir viskas šventa. Tu visada esi besąlygiškai mylimas(-a). Tu visada esi laisvas(-a). Tu visada esi absoliutus(-i) ir per kūrybą visada gali leisti daugiau. Niekada nebus nei per daug, nei

Skaityti