Žodžiai Absoliučiam Tikrumui, Kuris Esi

Sąmoningumas gyvenime – tai intuityvus nuovokumas, kad sapnuoji gyvenimą; ir tai yra tiesioginės komunikacijos tiltas tarp tavęs, kaip sapno veikėjo ir tavęs, kaip beribio kūrėjo.


Mūsų savastis YRA neišgalvota, nesukurta, negimus, be šaltinio, be priežasties, be laiko, be vietos, be formos, be minties, be jausmo ir savaime iš savęs susikurianti šių dalykų patirtis tarp kurių pabunda į save ir atranda džiaugsmą bei palaimą vyksme.

Kaip Nuostabu!


Su instinktais nėra problemos, apskritai nėra problemos, bet galima susikurti tikrovišką problemos iliuziją: kada pradedame galvoti apie problematiškus scenarijus ir mūsų instinktai į tai reaguoja sukurdami įtampą kūne, o ši įtampa užkuria baime grįstą įsitraukimą į savo „problemos” istoriją.

Tokiu principu sukasi kančios ratas ir išėjimas iš jo yra dėmesio nukreipimas nuo istorijos tik į jausminę reakciją arba laisvę net už reakcijos, kol ji natūraliai užsibaigia ir būsena stabilizuojasi.

Disciplina čia yra sąmoningai nesivelti į mintis ir pasiduoti jausmui, tokiam koks jis natūraliai pasireiškia akimirkoje.

Kai nebelieka pasipriešinimo – galime pradėti generuoti pozityvius požiūrius, jausmus bei veiksmus, kurie padeda transformuoti žalingus įpročius ir žengti į naują gyvenimo kokybę.

Čia kantrybė yra dorybė, nes kūnas ir protas yra inertiškas, bet fokusas į naują discipliną bei naują gyvenimo būda (tekėti harmonijoje su esamąja akimirka) – anuliuoja net ir kantrybės poreikį.


Visiems pasireiškimams reikia šaltinio, tačiau kuomet būname abejingi sau, kaip besąlygiškam šaltiniui – tuomet tampame sąlygotų pasireiškimų vergai (pagal tai kaip buvo užprogramuota ir toliau programuojama mūsų pasąmonė).

Ir kai pabundame kaip savo patyrimo šaltinis – tuomet mes kaip šaltinis sąmoningai naudojamės mintimis ir visais kitais dalykais, bet ne jie naudojasi mumis.

Dabartinė mūsų matoma valdžia, politika, švietimo sistema ir pan. tik tai atspindi mūsų kolektyvinio abejingumo ir sąmoningumo santykį.

Tad metas susigrąžinti savo tikrąjį suverenitetą bei su juo ateinančią meilę veiksme.


Tu ESI lyg belaikis beribio potencialo portalas, per kurį šis potencialas amžinai cirkuliuoja kaip jo raiškų įvairovė, kuria naudoji taip kaip renkiesi esamojoje akimirkoje ir viskas yra tobula kaip niekas, nes išties viskas visada slypi tavo esybėje.

Tačiau „va bank” ir auksinė „fortūna” slypi sąmoningame idėjų apie save paleidime ir savęs priėmime – savęs kaip šios viešpataujančios esaties – tuomet potencialo raiška bei visi pasirinkimai yra patiriami kaip vientisa meilė veiksme ir Tai savaime harmonizuoja visa gyvenimo vyksmą.


Linkiu tvirtai stovėti taikoje, atvirume, pasitikėjime ir meilėje.

Net jei visi aplink bandytų įtikinti savo baimėmis, abejonėmis, diagnozėmis ir neapykanta – neskubėk to priimti asmeniškai ir pradėti gintis bei kovoti.

Verčiau priimk tai kaip pakvietimą atsigręžti į savo tyrumą už visko, kuriame projekcijos neranda vietos nusėsti ir tuomet jos grįžta siuntėjams, kas suteikia jiems galimybę pabusti ties jų santykiu su savimi.

Tuo tarpu tavo tyrumo šviesa lieka nepaneigiama, tad švytėk drąsiai – iš širdies į širdį ir vis labiau pamatysi, kad yra tik viena tyra savastis, kuri tiesiog šoka pati su savimi.

Ir atmink: gyvatės budrumas, kad permatyti dalumo iliuzijas ir balandžio tyrumas, kad kurti vienybės harmoniją.

Ir jei pakeliui vyksta kliuvimai, nieko tokio, viskas gerai, tai šventas susiderinimo vyksmas.

Laimingai.


Eilės Tikrumui

Jei pasimeti mintyse bei jausmuose

Ir nebežinai kas tikra, o kas ne

Žinok tik vieną – kad esi

Tai Tikra Visada

Ir abejonių čia nėra

Tai tikrumo sostinė didi

Nors ir neapčiuopiama yra ji

Nusėsk dėmesiu joje

Leidžiant dėmesiui joje ištirpti

Kai nieko nebesieki

Ir nieko nebevengi

Ir štai tikrumo padėtis tvirta tarp visko

Ir viskas susiderina savaime

Pasitikėk šiuo tobulumu

Ir nebereikės savęs kankinti

Lūkesčiais bei reikalavimais

Pabusk giliau

Visos patyrimo formos praeityje

Bet tu čia tiesiogiai

Ir čia tavo širdis

Ir čia valia tavo laisvoji

Užpildyt tikrumu savu

Užpildyt tikra Meile

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Paradokso Principas ir Juokas

Auuuuuuummm sveikinu užsukus. Šioje temoje apžvelgsime paradokso principą, kuris yra visiškai universalus kūrinijoje ir tuo pačiu – jau nagrinėtas „Esmių Esmė” temoje. Pagal vikipedijos apibrėžimą: „Paradoksas – teiginys ar teiginių grupė, kuriuos neaišku kaip suvesti ar suderinti. Iš pirmo žvilgsnio

Skaityti

Besąlyginės Meilės Vienybėje

Iš širdies į širdį: Palaiminti, kuriuos persekioja širdyje (nes tai atveda į tikrą laisvę) . Palaiminti, kurie mato savo egoistišką užsispyrimą bei pripažįsta to keliamą kančią (ir tai atsileidžia). Palaiminti, kurie sąlygotą meilę aukoja besąlyginei ir formą beformiškumui (tai visada

Skaityti

Nuoširdžiausi Priminimai Ir Palinkėjimai

Linkėjimas bei priminimas sau ir visiems: Tavo vienintelė misija – iš momento į momentą būti savimi, pilniausiai/nuoširdžiausiai kaip gali. Būti savimi, pasišventusiu taip, kaip religiniu fanatiku, nes čia slypi tavo priėjimas prie visos galios ir jos suvaldymo. Kad tai padaryti,

Skaityti