Akcija!
Apie knygą

Mano širdingiausi sveikinimai ir laiminimai.
Tai yra jau trečia tokio tipo knyga, kurią parašiau, tačiau šios knygos neturi konkrečios linijinės sekos – tai tiesiog žinutės iš gyvenimo apie gyvenimą, kuris ir negali būti sudėliotas į vieną seką. Tačiau tuo pačiu metu – viskas yra susiję ir tarp visų žinučių bei savo asmeninių patyrimu galime atrasti vis naujų ir įvairių jungčių. Pačios žinutės yra tarsi subrandinti viską vienijančios meilės išminties vaisiai, kurie yra paremti gilia patirtimi, plačiomis studijomis, intuityviai vedančia meilės galia ir kruopščiai parinktais žodžiais bei sakiniais, kurie kreipia į savęs pažinimą, įgalinimą ir mylinčią tarnystę. Tad kviečiu skaityti šios knygos teksto eilutes kaip nuorodas į labiau tiesioginį bei platesnį pažinimą, kuris slypi tarp eilučių – kuris slypi tavyje. Taip pat šios žinutės yra tam, kad įkvėpti ir tam tikrus dalykus kūrybingai pritaikyti savo gyvenimiškoje praktikoje, nes būtent tai padės pilniausiu būdu įkūnyti šią viską vienijančios meilės išmintį. Ir kadangi čia nėra linijinės sekos – šią knygą galima naudoti kaip magišką orakulą, tiesiog išsikėlus intenciją intuityviai praverčiant lapus ir bedant į tam tikrą puslapį ir žinutę jame. Dar norisi paminėti, jog berašant knygas, mano rašymo ir pateikimo stilius evoliucionuoja ir šioje knygoje yra daugiau didesnės apimties išplėtotų žinučių ir visos žinutės yra parašytos eiliuotais sakiniais, kad būtų erdviau bei maloniau skaityti ir pasigilinti į kiekvieną sakinį. Tiesiog duok sau erdvės ir laiko prisiderinti prie šios energijos bei informacijos srauto ir be abejo labiau už viską – sek savo vidiniu rezonansu, nes tai tavo knyga, tavo savito pasaulio versijoje. Dėl ankstesnių knygų ar kitų su mano veikla susijusių dalykų gali apsilankyti puslapyje www.budimokanalas.lt arba rašyti į paulius@budimokanalas.lt
Laimingai.
Paulius Daukšas

Viską Vienijančios Meilės Išmintis

15.00

Apie mano veiklą

Mano pašaukimas – „žmonės pabunda ir gyvena savo tikrojoje natūroje”. Mano patirtimi ir suvokimu tikra pilnatvė gali būti realizuojama gilinant savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimą bei kūrybingai ir drąsiai pritaikant šį suvokimą savo kasdieniame gyvenime. Tad visa mano veikla įvairiausiais būdais kreipia giliau pažinti bei patirti save, kaip harmoningą visumą.

Naujiena: “Jungtys”