Subalansuotos Gyvenimo Darnos Įkūnijimas

Naudok skirtumus, tačiau laikykis vienybės,
Naudok sąlygas, tačiau laikykis besąlygiškumo,
Naudok savybes, tačiau laikykis lankstumo,
Naudok logiką, tačiau laikykis intuicijos,
Naudok praeities patirtį, tačiau laikykis ateities naujumo,
Naudok išmoktas pamokas, tačiau laikykis pradinuko proto,
Naudok gyvą išmintį, tačiau laikykis gyvos atjautos,
Naudok traukimąsi, tačiau laikykis plėtimosi,
Naudok asmeninius jausmus, tačiau laikykis beasmenio nuolankumo,
Naudok kintančias formas, tačiau laikykis kitimo pastovumo,
Naudok judesius, tačiau laikykis ramybės,
Naudok išorinę komunikaciją, tačiau laikykis vidinės tylos,
Naudok santykinius patyrimus, tačiau laikykis absoliučių dėsnių,
Naudok santykines išraiškas, tačiau laikykis absoliučios savasties,
Sąmoningai įkūnijant šį principą – tu įkūniji subalansuotą gyvenimo darną.
Ar tai būtų intensyvi kančia, ar aistra, ar bet kokia kita asmeninio gyvenimo sugeneruota energijos įkrova – yra išmintinga ją panaudoti nušvitimui (tyros savasties įsisąmoninimui).
Kaip tai vyksta?
Tiesiog leidžiant sau sustoti, nusėsti į meditacinę būseną ir visus išryškėjusius jausmus atrišti nuo minčių/paveikslėlių su kuriais juos asocijuoji ir tuomet juos nukreipti į tyrą buvimą.
Palaikant šią energijos telktį ties tyru buvimu – vis labiau išryškėja palaimingas pasitenkinimas šiuo buvimu ir taip yra atstatoma pusiausvyra, kuri pasitarnauja palaikant harmoningą santykį su asmeniniu gyvenimu.
Kiti Įrašai

Nušvitimas Ir Paradokso Galia

Su begalybės virpesiu širdyje – sveikinu tave. Tu esi begalybės dažnio virpesys, kuris pasireiškia kaip tavo tobula esaties ramybė ir santykinė laisvė tyrinėti savo begalybės potencialo raišką. Tai tarsi nuolat atsinaujinantis atvykimas į esamojo momento pilnatvę. Tai tarsi esamojo momento

Skaityti

Pagrindinė Kančios Paskirtis

Nors ir kančia budina įveikti tam tikrus sąlyginius iššūkius – iš esmės kančia yra žadintuvas pabusti į savo tikrąją bei laisvąją savastį ir tokiu būdu paleisti abejingumą bei pasipriešinimą, kuris ir sukuria kančią. Iššūkis čia būna tame, kad mes buvome

Skaityti

Palaimingos Vienybės Pajautos Realizavimas

Kai per daug žvelgiame į pasaulį ir per mažai į save – pasaulis atrodo pilnas, o mes nepakankami ir taip gimsta nepailstantis nerimastingumas gauti daugiau iš pasaulio. Tokią orientacija mes išmokome nuo pat pradžių, kartu su užmarštimi ties savo beribe

Skaityti