Subalansuotos Gyvenimo Darnos Įkūnijimas

Naudok skirtumus, tačiau laikykis vienybės,
Naudok sąlygas, tačiau laikykis besąlygiškumo,
Naudok savybes, tačiau laikykis lankstumo,
Naudok logiką, tačiau laikykis intuicijos,
Naudok praeities patirtį, tačiau laikykis ateities naujumo,
Naudok išmoktas pamokas, tačiau laikykis pradinuko proto,
Naudok gyvą išmintį, tačiau laikykis gyvos atjautos,
Naudok traukimąsi, tačiau laikykis plėtimosi,
Naudok asmeninius jausmus, tačiau laikykis beasmenio nuolankumo,
Naudok kintančias formas, tačiau laikykis kitimo pastovumo,
Naudok judesius, tačiau laikykis ramybės,
Naudok išorinę komunikaciją, tačiau laikykis vidinės tylos,
Naudok santykinius patyrimus, tačiau laikykis absoliučių dėsnių,
Naudok santykines išraiškas, tačiau laikykis absoliučios savasties,
Sąmoningai įkūnijant šį principą – tu įkūniji subalansuotą gyvenimo darną.
Ar tai būtų intensyvi kančia, ar aistra, ar bet kokia kita asmeninio gyvenimo sugeneruota energijos įkrova – yra išmintinga ją panaudoti nušvitimui (tyros savasties įsisąmoninimui).
Kaip tai vyksta?
Tiesiog leidžiant sau sustoti, nusėsti į meditacinę būseną ir visus išryškėjusius jausmus atrišti nuo minčių/paveikslėlių su kuriais juos asocijuoji ir tuomet juos nukreipti į tyrą buvimą.
Palaikant šią energijos telktį ties tyru buvimu – vis labiau išryškėja palaimingas pasitenkinimas šiuo buvimu ir taip yra atstatoma pusiausvyra, kuri pasitarnauja palaikant harmoningą santykį su asmeniniu gyvenimu.
Kiti Įrašai

Prasmė, Kuri Slypi Beprasmybėje.

Niekas neturi prasmės. Tačiau tame slypi prasmė tyram buvimui atrasti save, O savasties atradime slypi prasmė beribei prasmės kūrybai, Kuri yra iliuzinis patyrimas. Pagrinde yra tik beprasmis ir todėl tuo pačiu beribis potencialas iliuzinei kūrybai/patirčiai, Tačiau šioje iliuzinėje kūryboje/patirtyje, tik

Skaityti
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Santykiai – Besąlyginė Meilė

Sveikinu su šiuo patirties momentu ir jame dalinuosi dar viena nedidele, bet svarbia tema, kaip papildymu prie jau esamų temų. Tad dabar atverkime dar vieną unikalią perspektyvą į Visa Tai per atnaujintą/pagilintą Santykių suvokimą. Kone visuose moksluose (nuo matematikos iki sociologijos) Santykio

Skaityti

Aiškumo, Palaimos Bei Įkvėpimo Nektaras

Šaltinis yra tyra sąmonė, kuri yra anapus erdvėlaikio bei proto fraktalizacijų. Ši sąmonė yra suvokiama kaip paprasčiausias suvokimas, kad esi ir tai apima viską, todėl tai taip pat yra laisvė būti taip, kaip renkiesi būti. Su ta pačia sąmone mes

Skaityti