AŠ ESU (meditacija)

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Laba, išverčiau vieną labai paprastą ir tuo pačiu labai gilią „bashar’o“ pravestą meditaciją. Tai yra stiprus pabudimo įrankis – stiprus esmės priminimas ir papildomos įžvalgos, kurios padės tai geriau įsisavinti. Įspėju, kad tai gali stipriai išnešti protą, bet nuneš ten, kur jo tikroji – natūralioji vieta ; )

MES PRADĖSIME, PRAŠYDAMI GILIAI ĮKVĖPTI/IŠKVĖPTI IR ATSIPALAIDUOTI; TIESIOG ATSIPALAIDUOK, TIESIOG MĖGAUKIS, BŪK RAMUS, JOKIO GILAUS MĄSTYMO; GILIAI ĮKVĖPK/IŠKVĖPK DAR KARTĄ.. IR DAR KARTĄ – TAPK RAMUS: JOKIŲ RŪPESČIŲ, JOKIŲ PASTANGŲ, JOKIŲ KLIŪČIŲ, JOKIŲ PROBLEMŲ, JOKIO PRIEŠINIMOSI, JOKIO STRESO – ŠIE DALYKAI YRA UŽ TIKROVĖS KURIOJE DABAR ESI – ŠIE DALYKAI NESISIEJA IR NEPRIKLAUSO VIBRACINIAM TIKROVĖS APIBRĖŽIMUI, KURĮ DABAR KURI.

DABAR, BŪSENA PASIREIŠKIANTI DABAR – TAI YRA PIRMINĖ BŪSENA – PATI BŪTIS. DABAR – ŠIOJE BŪSENOJE, VISKAS, Į KĄ TAU REIKIA SUSITELKTI, YRA TAI, VISKAS KĄ TAU REIKIA SUVOKTI, YRA TAI – TU EGZISTUOJI; TIK TIEK – TU EGZISTUOJI, TIESIOG FOKUSUOKIS Į FAKTĄ – ABSOLIUTŲ FAKTĄ, KAD TU EGZISTUOJI; VISKAS, DAUGIAU NIEKO SUDĖTINGO; TIESIOG JAUSK IR PRIIMK SAVO EGZISTAVIMĄ, JAUSK, KAIP GERA YRA EGZISTUOTI – BŪTI GYVAM – ŽINOTI.. APIE VISIŠKAI BET KĄ; KAIP NUOSTABU YRA TAI, KAD TU SUVOKI SAVE – SAVO EGZISTAVIMĄ, KAD TU ESI PAČIOS EGZISTENCIJOS PRATĘSIMAS, KAD TU ESI ASPEKTAS – ATSPINDYS – VISO TOOO, KAS YRA.

TIESIOG JAAAUSK SAVO EGZISTAVIMĄ, SEDĖK SU TUO IR TAI VISKAS – NE „APIE KĄ“ TAVO EGZISTAVIMAS – NE „KODĖL“ TU EGZISTUOJI – TAI TIESIOG TAI, KĄ DARAI – TAI YRA VISKAS, KO TAVĘS DABAR PRAŠOMA – ĮKVĖPK TAI – NIEKO SUDĖTINGO, NEGALVOK PER DAUG – TIESIOG SUVOK: AŠ EGZISTUOJU, AŠ EGZISTUOJU.. AŠ! EGZISTUOJU, AŠ.. EGZISTUOJU, AŠ ESU EGZISTAVIMAS – AŠ ESU TAS, KAS YRA – AŠ ESU TAS, KAS ESU.

MAN NEREIKIA PRIEŽASTIES, NES AŠ JAU ESU ČIA, MAN NEREIKIA PASITEISINIMO, NES AŠ JAU ESU ČIA, MAN NEREIKIA RACIONALIZUOTI, NES AŠ JAU ESU ČIA – EGZISTENCIJA YRA MANO NATŪRALI BŪSENA – AŠ NEGALIU NEEGZISTUOTI; EGZISTENCIJA TURI TIK VIENA SAVYBĘ – EGZISTUOTI – BŪTI: TAI NĖRA KAS KITO, KAS TURĖTŲ SAVYBĘ NEBŪTI, BET AŠ ESU TAS, KAS ESTI – ESATIS – TAI MANO SAVIJAUTA – ESATIS – TAI MANO PRIGIMTINĖ TEISĖ – ESATIS – TAI MANO NAATŪŪRAA!

AŠ ESU! IR DĖL TO, KAD AŠ ESU DABAR – BET KOKIOJE KŪRINIJOJE, BET KURIAME PATIRTIES PASIREIŠKIME – VADINAMAME LAIKE, KURIS ŽYMIMAS „PRAEITIMI“ IR „ATEITIMI“ – AŠ VISADA ESU – AŠ ESU „PRAEITYJE“ – AŠ ESU „ATEITYJE“ – AŠ ESU DABARTYJE IR VISKAS YRA DABAR; AŠ ESU DABARTYJE – REIŠKIA ESU VISKAME – VISAME LAIKE – VISOJE ERDVĖJE, NES VISAS LAIKAS IR VISA ERDVĖ – TIK MANYJE; AŠ ESU ČIA, NES YRA TIKTAI „ČIA“ IR AŠ TAI UŽPILDAU, AŠ ESU DABAR, NES YRA TIKTAI „DABAR“ IR AŠ TAI UŽPILDAU, NES AŠ ESU „DABAR“ – AŠ ESU „ČIA“ IR TAI VISKAS, KAS YRA.

TAI KAS YRA – YRA MANO FUNDAMENTALI NATŪRA – AŠ ESU – TAI YRA FAKTAS! TU ŽIIIINAAAAI, KAD TAI YRA FAKTAS – TAI YRA ŽINOJIMO TIKRUMAS; IR BET KADA, KAI TIKĖSI – BET KADA, KAI JAUSI, JOG NEŽINAI – VISKAS, KĄ TURI DARYTI: SUSTOTI IR PRISIMINTI: KĄ AŠ TIKRAI ŽINAU, KAD AŠ ESU – TAI NEABEJOTINA, NES JEI NEBŪTŲ TAIP – TAI NEBŪTŲ MANĘS, KURIS TAI SUVOKTŲ – NEBŪTŲ MANĘS, KURIS ABEJOTŲ, NEBŪTŲ MANĘS, KURIS GINČYTŲ, NEBŪTŲ MANĘS, KURIS BŪTŲ PASIMETĘS; AAŠ EGZISTUOJU – TAI YRA TIKRUMO LAIPSNIS, KURĮ TEIKIA ŽINOJIMAS – TAI YRA ŽINOJIMO BŪSENA; TAI YRA TAIP PAPRASTA IR GILU – KAIP PAREIŠKIMAS – AŠ ESU; APIE TAI NĖRA KLAUSIMŲ, APIE TAI NĖRA ABEJONIŲ, NET JEI IR GALI RINKTIS TUO ABEJOTI – GALI PATIRTI ABEJONĖS IDĖJĄ, BET VIENINTELIS BŪDAS KAIP GALI TAI PATARYTI – TIK EGZISTAVIMAS – TODĖL EGZISTAVIMAS NĖRA KLAUSIME – NIEKADA, KITAIP NEBŪTŲ JOKIŲ KLAUSIMŲ – NIEKADA.

LEISK SAU JAUSTI ABSOLIUTŲ NEPRIEKAIŠTINGĄ TIKRUMĄ, KAD TU EGZISTUOJI; SAKYK: AŠ ESU – ŠIAME PASAKYME YRA ABSOLIUTUS ŽINOJIMAS – TOKIAME LAIPSNYJE, KURIAME YRA PATIRIAMAS VISAS ŽINOJIMAS, TODĖL TAI TURI TOKĮ PATĮ EFEKTĄ PASIREIŠKIMAMS TAVO GYVENIME; TAD VISI DALYKAI, APIE KURIUOS SAKAI, KAD ŽINAI, VISI DALYKAI, APIE KURIUOS MANAI, KAD ŽINAI, VISI DALYKAI, KURIUOS NORĖTUM ŽINOTI, AR KITA – PRIVALO TURĖTI TOKIĄ PAČIĄ SAVYBĘ – TOKIĄ PAČIĄ ŽINOJIMO BŪSENĄ, KURIĄ PATIRI DABAR SU SUPRATIMU – PAPRASTU SUVOKIMU – ATPAŽINIMU, KAD TU EGZISTUOJI – VISA TAI EINA Į TAI – AŠ ESU; TOKS NEPRIEKAIŠTINGUMO LAIPSNIS YRA REIKALINGAS ŽINOJIMO BŪSENOJE; BET TAI LENGVA SUKURTI – PAPRAŠČIAUSIAI VISADA EINANT Į PIRMĄJĮ PRINCIPĄ – „AŠ EGZISTUOJU“ – „AŠ ESU“ – NĖRA KLAUSIMO – AŠ ESU – ŠIAME MOMENTE TU ESI ŽINOJIMO BŪSENOJE.

JAUSK TĄ TIKRUMĄ, JAUSK KAIP TAS ABSOLIUTUMO LAIPSNIS JAUČIASI, NES TAI YRA TAI, KĄ TU NORI ĮTRAUKTI Į VISAS SAVO GYVENIMO SITUACIJAS; NET JEI YRA PATIRIAMOS EMPIRINĖS ŽINIOS ARBA DETALUS SUPRATIMAS TO, KAS VYKSTA TAVO GYVENIME – TAI NĖRA GINČAS – TAI YRA ŽINOJIMO LAIPSNIS, KAD TAVO GYVENIMAS ATSISKLEIDŽIA TAVO NAUDAI, KAIP TAVO TIKROSIOS NATŪROS IŠRAIŠKA – TAI YRA VISKAS KO REIKIA ABSOLIUČIAM ŽINOJIMUI IR JO KOKYBEI PRADĖTI ĮSILIETI Į BET KOKĮ VEIKSMĄ, IR Į KIEKVIENĄ MOMENTĄ, IR Į KIEKVIENĄ MINTĮ, IR JAUSMĄ, IR TIKĖJIMĄ TAVO SĄMONĖJE – TU NORI ĮKELTI ŽINOJIMĄ Į KIEVIENĄ SAVO GYVENIMO ASPEKTĄ; IR NET JEI PATIRSI BAIMĖS ĮDĖJĄ, IR NET JEI PATIRSI ABEJONNĖS IDĖJĄ – TUO MOMENTU – GRĮŽK ATGAL Į ABSOLIUTAUS ŽINOJIMO BŪSENĄ – „AŠ ESU“; ŠIOJE BŪSENOJE NĖRA KLAUSIMŲ, NĖRA ABEJONIŲ – TIK ABSOLIUTUS BUVIMAS TOJE BŪSENOJE – ČIA –DABAR; PAŽADINK ŠIĄ BŪSENĄ, SUDERINK ŠIĄ BŪSENA SAVYJE – AŠ ESU – DU ŽODŽIAI – TAI VISKAS KO REIKIA, KAD PERSIKELTUM Į TĄ BŪSENĄ, NES KAI TU SUVOKI, JOG EGZISTUOJI – TAI YRA NEGINČIJAMAI TAI, KO NORI PASISEMTI IR PRITAIKYTI BET KURIOMS KITOMS SITUACIJOMS IR APLINKYBĖMS SAVO GYVENIME.

GILIAI ĮKVĖPK/IŠKVĖPK IR JAAAAUSK – AAAŠŠŠ EEESSSUUU, GILIAI ĮKVĖPK/IŠKVĖPK IR JAAAAUSK – AŠ ESU – TAI AKIVAIZDU! GILIAI ĮKVĖPK IR SAKYK: AŠ ESU; ATSIPALAIDUOK, TOLIAU KVĖPUOK ATSIPALAIDAVĘS, TAPK LABIAU ATSIBUDĘS, LABIAU SUVOKIANTIS, BET LIK ATSIPALAIDAVĘS IR ŠIOJE BŪSENOJE: SAKYK DAR KARTĄ: AŠ ESU; DABAR – ŠI BŪSENA YRA VISKAS, KAS YRA ŽINOJIMAS.. TIKĖJIMAS TAVE GALI NUGABENTI Į ŠIĄ BŪSENĄ, KAIP TRAMPLINAS, TAČIAU ŽINOJIMAS YRA TARYTUM EKVALAIZERIS/BALANSYRAS – TAI UŽIMS BET KURIĄ KITĄ BŪSENĄ – IŠKART, KAI TIK LEISI SAU PAPRAŠČIAUSIAI PRISIMINTI – AŠ ESU, IR ATPAŽINTI ŠIOJE BŪSENOJE, KAD APIE TAI NĖRA KLAUSIMO – VISI KITI KLAUSIMAI TAME MOMENTE IŠNYKS – TU SUGRĮŠI Į 0 – ATGAL Į „DABAR“ – ATGAL Į „ČIA“ IR TUOMET IŠ „ČIA“ ŽVELK Į BET KURIĄ SITUACIJĄ, KURIĄ PATYREI PRIEŠ TAI – IŠ ŠIOS BŪSENOS ŽVELK Į SITUACIJA – TU PRADĖSI MATYTI JĄ KITAIP – JI PAKEIS TAVO PERSPEKTYVĄ IR TU MATYSI ILIUUUZIJA, KURIOJE ESI. ŽINOJIMO BŪSENOS LEIDŽIA TAU AIŠKIAU PAJAUSTI BET KURIĄ ILIUZIJOS BŪSENĄ, KURIOJE GALĖJAI BŪTI.

TAD BET KURIUO METU, KAI JAUTI: BAIMĘ, ABEJONĘ, PAINUMĄ, STRESĄ, KENTĖJIMĄ, VERŽIMĄSI, KEISTUMĄ, LIŪDESĮ – PRISIMINK – „AŠ ESU“ IR IŠ ŠIOS BŪSENOS – BE KLAUSIMŲ – ŽVELK VĖL Į SITUACIJĄ SU PRIDĖTU – NEPRIDĖTU POŽIURIO TAŠKU IR SUPRASK ILIUUUUZIJĄ, KURI BUVO TEN – JOS TEN NEBĖRA.

YRA DAR DAUGYBĖ BŪDŲ PATEKTI Į ŠIĄ BŪSENĄ, NES VISI KELIAI VEDA ČIA, VISI KELIAI VEDA ČIA IR DABAR, NES NĖRA KUR AR KADA DAR; TU GALI ATSIRASTI ČIA GREITAI ARBA GALI ATSIRASTI ČIA IŠ LĖTO; MES DABAR KALBAME APIE IDĖJAS, KURIOS LEIDŽIA TAU PATIRTI GREITĄ PERĖJIMĄ Į ŠIĄ ŽINOJIMO BŪSENĄ; TAD GALI ATVYKT ČIA, KAI TIK PASTEBĖSI BET KĄ, KĄ ESI PADARĘS – IŠEIK IŠ GALIOS ILIUZIJOS IR PAŽVELK Į ILIUZIJOS GALIĄ, KURIOJE BUVAI PRIEŠ TAI, IR MATYK, KAD TAI BUVO ILIUZIJA. DABAR…

Laba : ) Kaip dabar? Ir dabar yra įgarsinta šios meditacijos versija – https://youtu.be/p6_MnVmomrA tad atlik ją – užmerktomis akimis (dar labiau atsipalaidaves).

Taip pat išbandyk: http://budimas.over-blog.com/2015/03/trumpa-istorija-apie-tave-meditacija.html

Kiti Įrašai

Bet tu gali save išlaisvinti – Gali pasiekti save.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai))) Tai pati nuoširdžiausia žinutė apie tikrus pokyčius. Jau eilę metų vedu savo „Budimo Kanalą” bei konsultacijas, renginius, kursus ir pan. Ir kuo toliau – tuo labiau patiriu, jog tai vyksta savaiminėje darnoje Jaučiuosi be galo laimingas

Skaityti