AŠ ESU (meditacija)

Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Laba, išverčiau vieną labai paprastą ir tuo pačiu labai gilią „bashar’o“ pravestą meditaciją. Tai yra stiprus pabudimo įrankis – stiprus esmės priminimas ir papildomos įžvalgos, kurios padės tai geriau įsisavinti. Įspėju, kad tai gali stipriai išnešti protą, bet nuneš ten, kur jo tikroji – natūralioji vieta ; )

MES PRADĖSIME, PRAŠYDAMI GILIAI ĮKVĖPTI/IŠKVĖPTI IR ATSIPALAIDUOTI; TIESIOG ATSIPALAIDUOK, TIESIOG MĖGAUKIS, BŪK RAMUS, JOKIO GILAUS MĄSTYMO; GILIAI ĮKVĖPK/IŠKVĖPK DAR KARTĄ.. IR DAR KARTĄ – TAPK RAMUS: JOKIŲ RŪPESČIŲ, JOKIŲ PASTANGŲ, JOKIŲ KLIŪČIŲ, JOKIŲ PROBLEMŲ, JOKIO PRIEŠINIMOSI, JOKIO STRESO – ŠIE DALYKAI YRA UŽ TIKROVĖS KURIOJE DABAR ESI – ŠIE DALYKAI NESISIEJA IR NEPRIKLAUSO VIBRACINIAM TIKROVĖS APIBRĖŽIMUI, KURĮ DABAR KURI.

DABAR, BŪSENA PASIREIŠKIANTI DABAR – TAI YRA PIRMINĖ BŪSENA – PATI BŪTIS. DABAR – ŠIOJE BŪSENOJE, VISKAS, Į KĄ TAU REIKIA SUSITELKTI, YRA TAI, VISKAS KĄ TAU REIKIA SUVOKTI, YRA TAI – TU EGZISTUOJI; TIK TIEK – TU EGZISTUOJI, TIESIOG FOKUSUOKIS Į FAKTĄ – ABSOLIUTŲ FAKTĄ, KAD TU EGZISTUOJI; VISKAS, DAUGIAU NIEKO SUDĖTINGO; TIESIOG JAUSK IR PRIIMK SAVO EGZISTAVIMĄ, JAUSK, KAIP GERA YRA EGZISTUOTI – BŪTI GYVAM – ŽINOTI.. APIE VISIŠKAI BET KĄ; KAIP NUOSTABU YRA TAI, KAD TU SUVOKI SAVE – SAVO EGZISTAVIMĄ, KAD TU ESI PAČIOS EGZISTENCIJOS PRATĘSIMAS, KAD TU ESI ASPEKTAS – ATSPINDYS – VISO TOOO, KAS YRA.

TIESIOG JAAAUSK SAVO EGZISTAVIMĄ, SEDĖK SU TUO IR TAI VISKAS – NE „APIE KĄ“ TAVO EGZISTAVIMAS – NE „KODĖL“ TU EGZISTUOJI – TAI TIESIOG TAI, KĄ DARAI – TAI YRA VISKAS, KO TAVĘS DABAR PRAŠOMA – ĮKVĖPK TAI – NIEKO SUDĖTINGO, NEGALVOK PER DAUG – TIESIOG SUVOK: AŠ EGZISTUOJU, AŠ EGZISTUOJU.. AŠ! EGZISTUOJU, AŠ.. EGZISTUOJU, AŠ ESU EGZISTAVIMAS – AŠ ESU TAS, KAS YRA – AŠ ESU TAS, KAS ESU.

MAN NEREIKIA PRIEŽASTIES, NES AŠ JAU ESU ČIA, MAN NEREIKIA PASITEISINIMO, NES AŠ JAU ESU ČIA, MAN NEREIKIA RACIONALIZUOTI, NES AŠ JAU ESU ČIA – EGZISTENCIJA YRA MANO NATŪRALI BŪSENA – AŠ NEGALIU NEEGZISTUOTI; EGZISTENCIJA TURI TIK VIENA SAVYBĘ – EGZISTUOTI – BŪTI: TAI NĖRA KAS KITO, KAS TURĖTŲ SAVYBĘ NEBŪTI, BET AŠ ESU TAS, KAS ESTI – ESATIS – TAI MANO SAVIJAUTA – ESATIS – TAI MANO PRIGIMTINĖ TEISĖ – ESATIS – TAI MANO NAATŪŪRAA!

AŠ ESU! IR DĖL TO, KAD AŠ ESU DABAR – BET KOKIOJE KŪRINIJOJE, BET KURIAME PATIRTIES PASIREIŠKIME – VADINAMAME LAIKE, KURIS ŽYMIMAS „PRAEITIMI“ IR „ATEITIMI“ – AŠ VISADA ESU – AŠ ESU „PRAEITYJE“ – AŠ ESU „ATEITYJE“ – AŠ ESU DABARTYJE IR VISKAS YRA DABAR; AŠ ESU DABARTYJE – REIŠKIA ESU VISKAME – VISAME LAIKE – VISOJE ERDVĖJE, NES VISAS LAIKAS IR VISA ERDVĖ – TIK MANYJE; AŠ ESU ČIA, NES YRA TIKTAI „ČIA“ IR AŠ TAI UŽPILDAU, AŠ ESU DABAR, NES YRA TIKTAI „DABAR“ IR AŠ TAI UŽPILDAU, NES AŠ ESU „DABAR“ – AŠ ESU „ČIA“ IR TAI VISKAS, KAS YRA.

TAI KAS YRA – YRA MANO FUNDAMENTALI NATŪRA – AŠ ESU – TAI YRA FAKTAS! TU ŽIIIINAAAAI, KAD TAI YRA FAKTAS – TAI YRA ŽINOJIMO TIKRUMAS; IR BET KADA, KAI TIKĖSI – BET KADA, KAI JAUSI, JOG NEŽINAI – VISKAS, KĄ TURI DARYTI: SUSTOTI IR PRISIMINTI: KĄ AŠ TIKRAI ŽINAU, KAD AŠ ESU – TAI NEABEJOTINA, NES JEI NEBŪTŲ TAIP – TAI NEBŪTŲ MANĘS, KURIS TAI SUVOKTŲ – NEBŪTŲ MANĘS, KURIS ABEJOTŲ, NEBŪTŲ MANĘS, KURIS GINČYTŲ, NEBŪTŲ MANĘS, KURIS BŪTŲ PASIMETĘS; AAŠ EGZISTUOJU – TAI YRA TIKRUMO LAIPSNIS, KURĮ TEIKIA ŽINOJIMAS – TAI YRA ŽINOJIMO BŪSENA; TAI YRA TAIP PAPRASTA IR GILU – KAIP PAREIŠKIMAS – AŠ ESU; APIE TAI NĖRA KLAUSIMŲ, APIE TAI NĖRA ABEJONIŲ, NET JEI IR GALI RINKTIS TUO ABEJOTI – GALI PATIRTI ABEJONĖS IDĖJĄ, BET VIENINTELIS BŪDAS KAIP GALI TAI PATARYTI – TIK EGZISTAVIMAS – TODĖL EGZISTAVIMAS NĖRA KLAUSIME – NIEKADA, KITAIP NEBŪTŲ JOKIŲ KLAUSIMŲ – NIEKADA.

LEISK SAU JAUSTI ABSOLIUTŲ NEPRIEKAIŠTINGĄ TIKRUMĄ, KAD TU EGZISTUOJI; SAKYK: AŠ ESU – ŠIAME PASAKYME YRA ABSOLIUTUS ŽINOJIMAS – TOKIAME LAIPSNYJE, KURIAME YRA PATIRIAMAS VISAS ŽINOJIMAS, TODĖL TAI TURI TOKĮ PATĮ EFEKTĄ PASIREIŠKIMAMS TAVO GYVENIME; TAD VISI DALYKAI, APIE KURIUOS SAKAI, KAD ŽINAI, VISI DALYKAI, APIE KURIUOS MANAI, KAD ŽINAI, VISI DALYKAI, KURIUOS NORĖTUM ŽINOTI, AR KITA – PRIVALO TURĖTI TOKIĄ PAČIĄ SAVYBĘ – TOKIĄ PAČIĄ ŽINOJIMO BŪSENĄ, KURIĄ PATIRI DABAR SU SUPRATIMU – PAPRASTU SUVOKIMU – ATPAŽINIMU, KAD TU EGZISTUOJI – VISA TAI EINA Į TAI – AŠ ESU; TOKS NEPRIEKAIŠTINGUMO LAIPSNIS YRA REIKALINGAS ŽINOJIMO BŪSENOJE; BET TAI LENGVA SUKURTI – PAPRAŠČIAUSIAI VISADA EINANT Į PIRMĄJĮ PRINCIPĄ – „AŠ EGZISTUOJU“ – „AŠ ESU“ – NĖRA KLAUSIMO – AŠ ESU – ŠIAME MOMENTE TU ESI ŽINOJIMO BŪSENOJE.

JAUSK TĄ TIKRUMĄ, JAUSK KAIP TAS ABSOLIUTUMO LAIPSNIS JAUČIASI, NES TAI YRA TAI, KĄ TU NORI ĮTRAUKTI Į VISAS SAVO GYVENIMO SITUACIJAS; NET JEI YRA PATIRIAMOS EMPIRINĖS ŽINIOS ARBA DETALUS SUPRATIMAS TO, KAS VYKSTA TAVO GYVENIME – TAI NĖRA GINČAS – TAI YRA ŽINOJIMO LAIPSNIS, KAD TAVO GYVENIMAS ATSISKLEIDŽIA TAVO NAUDAI, KAIP TAVO TIKROSIOS NATŪROS IŠRAIŠKA – TAI YRA VISKAS KO REIKIA ABSOLIUČIAM ŽINOJIMUI IR JO KOKYBEI PRADĖTI ĮSILIETI Į BET KOKĮ VEIKSMĄ, IR Į KIEKVIENĄ MOMENTĄ, IR Į KIEKVIENĄ MINTĮ, IR JAUSMĄ, IR TIKĖJIMĄ TAVO SĄMONĖJE – TU NORI ĮKELTI ŽINOJIMĄ Į KIEVIENĄ SAVO GYVENIMO ASPEKTĄ; IR NET JEI PATIRSI BAIMĖS ĮDĖJĄ, IR NET JEI PATIRSI ABEJONNĖS IDĖJĄ – TUO MOMENTU – GRĮŽK ATGAL Į ABSOLIUTAUS ŽINOJIMO BŪSENĄ – „AŠ ESU“; ŠIOJE BŪSENOJE NĖRA KLAUSIMŲ, NĖRA ABEJONIŲ – TIK ABSOLIUTUS BUVIMAS TOJE BŪSENOJE – ČIA –DABAR; PAŽADINK ŠIĄ BŪSENĄ, SUDERINK ŠIĄ BŪSENA SAVYJE – AŠ ESU – DU ŽODŽIAI – TAI VISKAS KO REIKIA, KAD PERSIKELTUM Į TĄ BŪSENĄ, NES KAI TU SUVOKI, JOG EGZISTUOJI – TAI YRA NEGINČIJAMAI TAI, KO NORI PASISEMTI IR PRITAIKYTI BET KURIOMS KITOMS SITUACIJOMS IR APLINKYBĖMS SAVO GYVENIME.

GILIAI ĮKVĖPK/IŠKVĖPK IR JAAAAUSK – AAAŠŠŠ EEESSSUUU, GILIAI ĮKVĖPK/IŠKVĖPK IR JAAAAUSK – AŠ ESU – TAI AKIVAIZDU! GILIAI ĮKVĖPK IR SAKYK: AŠ ESU; ATSIPALAIDUOK, TOLIAU KVĖPUOK ATSIPALAIDAVĘS, TAPK LABIAU ATSIBUDĘS, LABIAU SUVOKIANTIS, BET LIK ATSIPALAIDAVĘS IR ŠIOJE BŪSENOJE: SAKYK DAR KARTĄ: AŠ ESU; DABAR – ŠI BŪSENA YRA VISKAS, KAS YRA ŽINOJIMAS.. TIKĖJIMAS TAVE GALI NUGABENTI Į ŠIĄ BŪSENĄ, KAIP TRAMPLINAS, TAČIAU ŽINOJIMAS YRA TARYTUM EKVALAIZERIS/BALANSYRAS – TAI UŽIMS BET KURIĄ KITĄ BŪSENĄ – IŠKART, KAI TIK LEISI SAU PAPRAŠČIAUSIAI PRISIMINTI – AŠ ESU, IR ATPAŽINTI ŠIOJE BŪSENOJE, KAD APIE TAI NĖRA KLAUSIMO – VISI KITI KLAUSIMAI TAME MOMENTE IŠNYKS – TU SUGRĮŠI Į 0 – ATGAL Į „DABAR“ – ATGAL Į „ČIA“ IR TUOMET IŠ „ČIA“ ŽVELK Į BET KURIĄ SITUACIJĄ, KURIĄ PATYREI PRIEŠ TAI – IŠ ŠIOS BŪSENOS ŽVELK Į SITUACIJA – TU PRADĖSI MATYTI JĄ KITAIP – JI PAKEIS TAVO PERSPEKTYVĄ IR TU MATYSI ILIUUUZIJA, KURIOJE ESI. ŽINOJIMO BŪSENOS LEIDŽIA TAU AIŠKIAU PAJAUSTI BET KURIĄ ILIUZIJOS BŪSENĄ, KURIOJE GALĖJAI BŪTI.

TAD BET KURIUO METU, KAI JAUTI: BAIMĘ, ABEJONĘ, PAINUMĄ, STRESĄ, KENTĖJIMĄ, VERŽIMĄSI, KEISTUMĄ, LIŪDESĮ – PRISIMINK – „AŠ ESU“ IR IŠ ŠIOS BŪSENOS – BE KLAUSIMŲ – ŽVELK VĖL Į SITUACIJĄ SU PRIDĖTU – NEPRIDĖTU POŽIURIO TAŠKU IR SUPRASK ILIUUUUZIJĄ, KURI BUVO TEN – JOS TEN NEBĖRA.

YRA DAR DAUGYBĖ BŪDŲ PATEKTI Į ŠIĄ BŪSENĄ, NES VISI KELIAI VEDA ČIA, VISI KELIAI VEDA ČIA IR DABAR, NES NĖRA KUR AR KADA DAR; TU GALI ATSIRASTI ČIA GREITAI ARBA GALI ATSIRASTI ČIA IŠ LĖTO; MES DABAR KALBAME APIE IDĖJAS, KURIOS LEIDŽIA TAU PATIRTI GREITĄ PERĖJIMĄ Į ŠIĄ ŽINOJIMO BŪSENĄ; TAD GALI ATVYKT ČIA, KAI TIK PASTEBĖSI BET KĄ, KĄ ESI PADARĘS – IŠEIK IŠ GALIOS ILIUZIJOS IR PAŽVELK Į ILIUZIJOS GALIĄ, KURIOJE BUVAI PRIEŠ TAI, IR MATYK, KAD TAI BUVO ILIUZIJA. DABAR…

Laba : ) Kaip dabar? Ir dabar yra įgarsinta šios meditacijos versija – https://youtu.be/p6_MnVmomrA tad atlik ją – užmerktomis akimis (dar labiau atsipalaidaves).

Taip pat išbandyk: http://budimas.over-blog.com/2015/03/trumpa-istorija-apie-tave-meditacija.html

Kiti Įrašai
Paulius Daukšas Budimo Kanalas

Fizinė Tikrovė – Įžeminimas

Štai pribrendo labai aktuali tema – tema apie mūsų fizinę tikrovę. Tad pasistengsiu išgryninti suvokimą: apie ką ši patirtis ir kokia jos padėtis bendrame (sakykime „dvasiniame“) kontekste. Tad visų pirma: „fizinė“ tikrovė nėra atskira nuo „dvasinės“. Jau daugelyje ankstesnių temų

Skaityti

Kelias į Satsang’ą

Išties nėra žodžių tiesai. Nėra ir neteisingų žodžių. Tačiau patys žodžiai bus apgaulė jei nepasigilinsim kas ir kam juos sako. Galima sakyti, jog tyla yra tyriausias tiesos veidrodis, tačiau jei tai asmens tyla, tai ji atspindės tik tai ribotą asmenį.

Skaityti