Iš Intuityvaus Intymumo Su Gyvenimu – Viskas Jaučiasi Gerai

Kai griūna mūsų pastatytas tikrovės suvokimas bei gyvenimo būdas, ir net kai griūna kažkas, ką pradedame statyti naujai; nematydami į priekį ar didesnio vaizdo – viskas ką matome yra griūtis ir tai gali jaustis kaip prakeiksmas, išdavystė, nevertumas, skausmingas pralaimėjimas ir pan.
Tačiau kiek tokių griūčių mes jau išgyvenome?
Kiek tokių griūčių mums atnešė tik daugiau įvairiausios naudos?
Kiek kartų gamtoje viskas nepriekaištingai miršta, atgimsta ir taip pat atneša kažką naujo?
Tad kviečiu busti iš siauro matymo į pasitikėjimą gyvenimu, kuris tikrai patikimai ir nepertraukiamai tęsiasi.
Kviečiu dažniau pajausti pačią būtį, kuri negali turėti jokių tuščių tarpų ar kažkaip suklysti savo būtimi.
Tad jei kažkas tavo gyvenime griūna, tai užtikrintai žinok, jog visa tai griūna tik į naujas geras vietas.
Tiesiog tekėk su savo natūralia gyvenimo tėkme ir kai penki pojūčiai bei protas atrodo yra bejėgiai – tai auksinės galimybės gilinti savo intuityvų intymumą su gyvenimu.
Viskas Jaučiasi Gerai.
Tai reiškia, jog net ir labiausiai nepageidaujami jausmai pasireiškia nepriekaištingai gerai kaip tokie.
Ir mažas fokuso poslinkis į faktą: kaip gerai vyksta pats jausmas (kad ir koks jausmas tai būtų) – leidžia patirti tą jausmą nepriekaištingai gerai ir jis savu akordu lyg banga įsilieja į beribės palaimos bei ramybės vandenyną.
Kartais tai gali jaustis kaip nelengvas iššūkis, bet vėlgi, šis jausmas yra tobulas ir išties nereikia su juo nieko daryti.
Ir kai išties pajauti, kad nieko nereikia – tuo pačiu pajauti visuotinę darną, kuri tuomet gali reikštis kaip tavo darymas.
Pagrinde, visi mūsų kompleksiniai santykiai vyksta todėl, kad yra gera jausti bendrystės ryšį ir priklausymą didesnei visumai, kuria ir esame.
Ir kad ir kiek viskas santykinai išsiskirtų – tai ta pati absoliuti esatis, kuri santykinių išsiskyrimų dėka gali būti giliai pajausta ir įvertinta – tai beribė palaima, kuri visad prieinama pasineriant į santykio šerdį.
Šioje esaties vienybės palaimoje, mes galime lengvai ir savaime laiminti visus kelius, nes jie veda čia pat, kame mes visi iš tiesų ir esame; ir tai nėra vieta, laikas ar forma – tai ta pati esama gyvastis, kurios dėka visad viską ir patiriam.
Kiti Įrašai

Šaltinis Tave Sutinka Ten Kur Tu Sutinki Šaltinį.

Šaltinis tave sutinka ten kur tu sutinki šaltinį.   Kai sulygiuoji savo matymą ir būseną su šaltiniu/tiesa/vienybe/kūrėju – materijos, aplinkybių ir svetimumo iliuzijos išnyksta.   Lieka tik meilė ir palaima, kuri apima viską ir todėl viskas harmoninga.   Visa manifestacija

Skaityti

Palaimingos Vienybės Pajautos Realizavimas

Kai per daug žvelgiame į pasaulį ir per mažai į save – pasaulis atrodo pilnas, o mes nepakankami ir taip gimsta nepailstantis nerimastingumas gauti daugiau iš pasaulio. Tokią orientacija mes išmokome nuo pat pradžių, kartu su užmarštimi ties savo beribe

Skaityti